Hopp til innhold

Utsendelsen av familien Petrosjan stoppet

Bare timer etter at politiet pågrep mor og tre barn på asylmottaket på Rognan ble utsendelsen stanset for andre gang. Denne gangen er det Justisdepartementet som griper inn, etter en hasteanke fra familieadvokaten.

Familien Petrosjan sendes ut av landet

KASTES IKKE UT LIKEVEL: Familien Petrosjan får bli i Norge en stund til. Her er familien avbildet i april, da de sist gang ble sendt til flyplassen for hjemsendelse. Også den gangen ble utsendelsen stanset.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

I dag tidlig ble familien Petrosjan hentet av politiet ved asylmottaket på Rognan og fraktet til flyplassen i Bodø for å bli sendt ut av landet. Men i ettermiddag kom kontrabeskjeden: Justisdepartementet griper inn og stanser utsendelsen. Det er basert på familieadvokatens anke til Lagmansretten som ble sendt i all hast onsdag morgen.

– Justisdepartementet har valgt å avvente utsendelsen av familien Petrosjan til den nye forskriften er på plass, opplyser kommunikasjonsrådgiver Monica T. Olsen i Politiets utlendingsenhet til NRK.no.

– Får ny sjanse

Ifølge Justisdepartementets forskrift som trer i kraft 1. juli skal barn som har oppholdt seg lenge i Norge få innvilget opphold. Det vakte derfor sterke reaksjoner at familien ble forsøkt sendt ut av Norge under to uker før barna kunne blitt innvilget opphold.

Men etter Justisdepartementets hasteavgjørelse ser det nå ut til at familien får bli i landet inntill videre.

– Dette betyr ikke det samme som at de vil bli omfattet av forskriften eller få opphold, men at de vil kunne få sin sak vurdert i tråd med kriteriene for forskriften, sier senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange.

To av barna født i Norge

Trebarnsfamilien fra Armenia har de siste åtte årene bodd på asylmottaket på Rognan.

De to yngste barna er født i Norge, mens eldstedatteren på femten år kom til landet da hun var seks.

UNE har tidligere konkludert med at barna har en så sterk tilhørighet til Norge at de innfrir kravene til oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Familien har likevel ikke fått innvilget opphold, ettersom UNE mener foreldrene løy om sin identitet da de først kom til landet. Det avviser familiens advokat, som sier det hele beror på en misforståelse og er et spørsmål om definisjon.

Striden dreier seg nemlig om hvorvidt foreldrene bevisst løy da de oppga at de var borgere av Aserbajdsjan. Foreldrene har forklart at den politiske situasjonen på det tidspunktet tilsa at personer fra Nagarno Karabakh ble ansett som borger av Aserbajdsjan og ikke av Armenia. Foreldreparet opplyste videre at morsmålet er armensk og at søker var etnisk armensk.

Det har også blitt lagt til grunn at familiefaren i 2009 og ble dømt for å ha smuglet inn 800 sigaretter til Norge, noe han fikk 6000 kroner i bot for.

Ettersom personer som har blitt dømt for lovbrudd kan nektes opphold, har også heleriet blitt brukt som argument for at familien ikke er berettiget oppholdstillatelse.

Ester Petrosjan og familien i Oslo tingrett

LANG KAMP: Familien har bodd åtte år i Norge. Ester Petrosjan (15) kom til Norge da hun var seks år. Her er hun avbildet i det hun skal vitne i Oslo tingrett i forbindelse med den første utsettelsen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Utsendelse stanset for andre gang

Familien Petrosjan ble også i april forsøkt sendt ut av landet.

Familien ble da hentet av politiet og sendt med fly i Oslo. Da de ankom Gardermoen ble det kjent at Oslo byfogdembete hadde stanset utsendelsen og familien ble sendt hjem igjen til asylmottaket.

I juni ble vedtaket om å stanse utsendelsen opphevet av retten og onsdag morgen troppet politiet nok en gang opp ved asylmottaket for å sende familien ut av landet.

Også denne gangen ble familien blitt sendt til flyplassen, men bare timer før hjemsendelsen skulle skje stanset Justisdepartementet utsendelsen.

Familien splittet

Da politiet møtte opp på asylmottaket i dag tidlig var ikke barnefaren tilstede, men mor og de tre barna ble fraktet til flyplassen.

– Moren opplyste at hun ikke visste hvor faren var. Mor og barn ble imidlertid hentet og transportert til flyplassen i Bodø, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Monica T. Olsen i Politiet utlendingsenhet til NRK.no.

Nå sendes moren og barna tilbake til Rognan.

Ble ikke orientert

NRK Nordland har i dag forsøkt å komme i kontakt med familien Petrosjan, uten hell. Politiets utlendingsenhet bekrefter at det ikke er uvanlig at politiet tar beslag i mobiltelefoner i en kort periode etter en pågripelse.

Heller ikke familiens advokat slet med å få kontakt med familien. Han sier han ikke ble ikke orientert av politiet om utsendelsen, men hørte om pågripelsen gjennom en bekjent.

Ny forskrift

Bestemmelsen som trolig trer i kraft 1.juli vil gjelde for såkalte «lengeværende barn», som har oppholdt seg i Norge i minst tre år og disse barnas nærmeste familie. Forskriften er ute på høring frem til avgjørelsen.

NRK møtte familien på Bodø lufthavn like før de skulle sendes videre til Oslo og videre til Armenia.