Polititopp: – Det skal forsvinnende små lovbrudd til før en asylsøker kan utvises

– Også små lovbrudd kan ha sin pris. Det skal ikke mye til før en asylsøker kan utvises i fem år, sier leder for Politiets utlendingsenhet i Salten, Harald Jakobsen.

Harald Jacobsen og familien Petrosjan

LITE SOM SKAL TIL: Leder Harald Jacobsen i Politiets utlendingsenhet i Salten sier det skal lite til før en asylsøker kan utvises fra Norge. – Det skal bare en liten straffbar handling til før politiet oppretter utvisningssak, sier han.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Tirsdag ble det klart at familien Petrosjan på Rognan splittes etter at faren kastes ut av landet for to mindre lovbrudd, det ene begått for 10 år siden.

Den øvrige familien får derimot permanent opphold i Norge.

Lederen for Politiets utlendingsenhet i Salten, Harald Jakobsen, gleder seg over at mor og de tre barna i familien Petrosjan nå har fått opphold i Norge.

– Jeg er glad på deres vegne at resten av familien har fått opphold. Det er positivt at Utlendingsnemnda har behandlet søknaden deres på nytt, sier han til NRK.no.

Han har vært med på å pågripe familien Petrosjan to ganger, bare for å få beskjed om å stanse utsendelsen i siste liten.

Glad for familien

petrosjan

SKUFFET: Bella Abrahamyan klarer ikke å glede seg over nyheten om at hun og barna har fått permanent oppholdstillatelse i Norge. – Det blir vanskelig for familien, vi har jo alltid bodd sammen. Jeg ser ikke fram til å bli alenemor, sier Bella Abrahamyan. Til høyre ektemannen Samuel Petrosjan.

Den gang gikk han kraftig ut mot myndighetenes behandling av barnefamilien.

– Denne barnefamilien har vært utsatt for belastninger jeg som politimann ikke ønsker å gi noen familier. Da er det en ekstra stor glede at dette vedtaket kom så fort, sier Jakobsen til NRK.no.

For familien Petrosjan som NRK traff hjemme på Rognan i går er det liten grunn til å feire. Far Samuel Petrosjan har fått varsel om at han skal utvises fra Norge innen tre uker med bakgrunn i en bot for å ha smuglet 800 sigaretter for ti år siden, i tillegg til at han i 2009 vedtok en bot på 6000 kroner for å ha solgt sigaretter og tobakk som var smuglet inn i landet.

Familiens advokat, Terje Holst Stifjell, mener dette er urimelig strengt.

– Samuel Petrosjan skrev under på et forenklet forelegg i 2004, som er betalt. Som følge av dette ble det fattet et vedtak om utvisning, og det er dette utvisningsvedtaket fra 2004 som er årsaken til at han ikke har fått opphold, forklarer Stifjell til NRK.

Han forteller videre at lovbruddet fra 2009 ble behandlet av UDI i 2010.

– Det ble da konkludert med at forholdet ikke kunne danne grunnlag for utvisning. Dette vet UNE. Det er kun forholdet fra 2004 som danner grunnlag for utvisningsvedtaket.

– Lovbrudd kan ha sin pris

Lederen for Politiets utlendingsenhet i Salten sier på generelt grunnlag at ethvert lovbrudd begått mens man venter på svar på sin asylsøknad kan ha sin pris.

– Det er forsvinnende små lovbrudd som skal til før en asylsøker kan utvises fra Norge, sier Jakobsen.

Dersom en asylsøker begår kriminalitet før han eller hun får sitt første positive vedtak, er det slik at et lovbrudd skal ha en strafferamme på minimum tre måneder fengsel.

– Det betyr at det bare skal en liten straffbar handling til før politiet oppretter en utvisningssak, og sender den til UDI, forklarer Harald Jakobsen.

Har man fått lovlig opphold i Norge er strafferammen ett år som øvre ramme før man kan utvises.

– Da er det slik at når man får bosettingstillatelse, må strafferammen være minimum to års ubetinget fengsel.

Dette bør spesielt bøtelagte asylsøkere være kjent med, sier Jacobsen.

– På foreleggene som juristene våre utsteder vil det stå dersom det blir vedtatt, kan det medføre utvisning. Det tilsier at alle utenlandske borgere ganske enkelt kan utvises fra Norge dersom de begår kriminalitet, sier Harald Jacobsen.

Informerer asylsøkerne

Politiet i Salten kjører gjennomsnittlig 25 informasjonsmøter i året ved samtlige asylmottak i Bodø og på Rognan.

– Her oppfordrer vi dem innstendig om å avstå fra å begå kriminelle handlinger. Det kan få store konsekvenser. Vi informerer også grundig om hva som regnes som lovbrudd og kriminelle handlinger i Norge, sier Jakobsen.

Familien Petrosjan sendes ut av landet

FÅR BLI: Dette bildet viser familien da de ble sendt til Oslo via Bodø i april. Nå har fire av fem i familien fått permanent oppholdstillatelse.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde