– Så uetisk at jeg nesten ikke har ord 

I april ble familien Petrosjan reddet fra utsendelse i siste øyeblikk. Nå har politiet igjen hentet familien fra asylmottaket for å kaste dem ut av landet. Det skjer under to uker før barna kunne fått opphold. – Det er så uetisk at jeg nesten ikke har ord, sier familiens advokat.

Ester Petrosjan og familien i Oslo tingrett

KASTES IKKE UT: Ester Petrosjan (15) og familien blir igjen truet med utsendelse.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Onsdag morgen møtte politiet i Salten opp på asylmottaket på Rognan for å hente den armenske familien Petrosjan.

– Familien er pågrepet og vil bli sendt til Oslo med fly i løpet av dagen. De skal sendes tilbake til hjemlandet sitt. Det er avtalt tidspunkt for hjemsending med myndighetene i Armenia, sier politioverbetjent Harald Jacobsen er leder av utlendingsforvaltningen i Salten politidistrikt til NRK.no.

– Ville fått opphold 1. juli

Det skjer under to uker før barna kunne blitt sikret opphold gjennom en ny forskrift som er planlagt å tre i kraft 1. juli. Ifølge forskriften skal barn som har oppholdt seg lenge i Norge få innvilget opphold.

Familiens advokat er derfor dypt rystet over tidspunktet for utsendelsen.

– To av barna er født i Norge og den eldste datteren har bodd her i åtte år. De oppfyller kravet om å få innvilget opphold, men regelen gjelder ikke før 1. juli. Jeg synes det er totalt urimelig at barna sendes ut nå, under to uker før de ville fått innvilget opphold, sier advokat Terje Holst Stifjell.

– Får ikke snakke med familien

Advokaten ble ikke orientert av politiet om utsendelsen og har heller ikke fått lov til å snakke med familien.

– Jeg ble tipset om utsendelsen gjennom en bekjent. Jeg vet ikke når flyet går eller hvor de er på vei. De er åpenbart blitt fratatt mobiltelefonen. Jeg reagerer sterkt på politiets fremgangsmåte, sier Stifjell som nå har anket avgjørelsen om utsendelse.

– Saken ble oversendt til lagmannsretten onsdag morgen, men jeg innser at tiden er i ferd med å renne fra oss.

Familien Petrosjan på Bodø lufthavn

MÅ FORLATE LANDET: Familien Petrosjan blir i løpet av dagen sendt fra Bodø til Oslo for videre hjemsendelse. Her ser vi familien i det de første gang ble forsøkt sendt ut.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Stanset utsendelse

Det er andre gang på to måneder at familien blir forsøkt sendt ut av landet.

I april ble utsendelsen stanset på Gardermoen av Oslo byfogdembete. Det skjedde fordi utsendelsen ble forsøkt iverksatt kort tid før en forskrift kunne ha sikret familien opphold i landet. Flybilletten som skulle ta dem videre til Armenia ble dermed kansellert.

– Nå har derimot retten opphevet det midlertidige vedtaket om å vente til regelendringen trer i kraft. Ettersom vedtaket om opphold for barn som har vært lenge i Norge ikke innføres før denne datoen, har familien blitt hentet.

– Juridisk sett kan altså familien sendes ut, men du mener det er urimelig fordi de kunne fått opphold 1. juli?

– Det er så uetisk at det skulle ikke vært lov. Samtidig mener jeg at familien også juridisk sett har rett på opphold, uavhengig av den nye forskriften.

Har bodd åtte år på asylmottak

Familien Petrosjan fra Armenia har bodd på asylmottaket på Rognan i Nordland i over åtte år og de to yngste barna er født i Norge. Utlendingsnemnda har tidligere avvist asylsøknadene med begrunnelse i at familien ikke har et beskyttelsesbehov.

UNE mener også at familien bevisst løy om at de var aserbedjanske statsborgere.

Dette avviser advokaten.

– Det beror på en misforståelse og et spørsmål om definisjon. Det er ikke snakk om bevisst løgn fra familiens side.

Avviste begjæring om utsettelse

Saken ble i april lovet ny behandling og i mai var familien i Oslo tingrett for å kjempe for oppholdstillatelse.

– Det var skummelt og jeg var veldig nervøs, men jeg tror det gikk ganske bra likevel, sa Ester Petrosjan (15) til NRK.no den gang.

Men det midlertidige vedtaket om å stanse utsendelsen ble opphevet onsdag morgen.

Dommer ved Oslo bygdembete, Tove Merete Voldbæk, skriver i en e-post til NRK.no at det i mai ble avholdt en muntlig forhandling i saken.

– Etter å ha hørt begge parter, ble det vedtatt å oppheve avgjørelsen som ble gjort i slutten av april. Begjæringen om at uttransportering skulle forbys inntil det forelå en rettskraftig avgjørelse om opphold for lengeværende barn, ble derfor ikke tatt følge.

I dag tidlig troppet politiet derfor igjen opp på asylmottaket på Rognan for å hente familien på fem. Deretter ble de kjørt til Bodø lufthavn for hjemsendelse.

Ny forskrift

Familien kommer fra en konfliktregion mellom Armenia og Aserbajdsjan. De hadde håpet at en forskrift som Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut på høring kunne berge dem fra utsendelse.

Bestemmelsen vil gjelde for såkalte «lengeværende barn», som har oppholdt seg i Norge i minst tre år og disse barnas nærmeste familie. Forskriften er ute på høring frem til avgjørelse 1. juli i år.

Saken oppdateres

  • Se video fra sist gang familien skulle bli kastet ut av landet:
NRK møtte familien på Bodø lufthavn like før de skulle sendes videre til Oslo og videre til Armenia.