Hopp til innhold

Får alvorlige helseproblemer etter fedmeoperasjoner: – Ville heller gått i fengsel med kjevelås

Fedmeoperasjon skal føre til en bedre hverdag for overvektige. For noen førte det til svært alvorlige helseproblemer noen år etter operasjonen, ifølge forsker.

Anita Berg

Forsker og førsteamanuensis Anita Berg har studert syv tidligere pasienter av fedmeoperasjon. Funnene hennes tilsier at fedmeoperasjonen reduserer vekten, men også kan føre til komplikasjoner i ettertid.

Foto: Bjørnar Olav Leknes / Nord universitet

Åtte år etter at de ble operert for sykelig overvekt, har flere i en pasientgruppe opplevd alvorlige mentale og fysiske helseproblemer.

Det kommer frem i en studie som ble lagt fram av førsteamanuensis ved Nord universitet, Anita Berg.

Som ventet ble pasientene kvitt mange kilo, samt vektrelaterte sykdommer som muskel- og skjelettplager og diabetes.

Men andre plager meldte seg etter flere år, som ernærings- og tannproblemer, sier Berg. En av pasientene hadde alvorlig D-vitaminmangel, noe som kan føre til benskjørhet og dårlige tenner som følge av at kroppen ikke klarer å ta opp kalsium.

Det å leve med en fedmeoperert kropp blir beskrevet som å leve med en lettere, men også svekket og ustabil kropp. Helseproblemene i etterkant av operasjonene er både av fysisk og mental art, med store konsekvenser for hverdagslivet, sier Berg.

fedme

Fedme er et problem, også i Norge. En rapport fra i fjor slo fast at hele 7 av 10 nordmenn er regnet som overvektige.

Foto: Colourbox

Skambelagt operasjon

Berg sier at i tillegg til ubehaget som slike plager medfører, er det også tøft å innrømme at fedmeoperasjonen sliter på dem, til andre.

– Det å innrømme at ikke alt ble enkelt etter operasjonene, er også skambelagt. Noen velger å tie helt om det til venner og kjente. Pasientene synes heller ikke de er blitt fulgt opp av helsevesenet i slik de var forespeilet etter at problemene meldte seg, sier hun.

Studien baserer seg på langtidserfaringene hos pasienter ved to ulike, offentlige norske sykehus i 2008.

Pasientene som deltok i studien var fire menn og tre kvinner i alderen 27–53 år ved operasjonstidspunktet.

Jeg tror de gjorde sitt beste, de som opererte meg. Så da er det opp til meg. Du kan ikke gjøre det om, så du aksepterer ganske mye.

Pasient fra studien

Berg sier at noen av pasientene opplever at de ikke møter forståelse hverken fra helsevesenet eller fra miljøet av fedmeopererte i Norge. Da de meldte seg inn i Facebook-grupper for å spørre om hjelp, ble de utestengt og beskyldt for å gjøre andre medlemmer urolig. Det samme skjedde da de gikk til legen sin med problemene.

Fedmeoperasjon

En fedmeoperasjon utføres i utlandet.

Foto: NRK

En av dem var klar på at vedkommende ikke ville sagt ja til operasjonen, hadde tilbudet kommet i dag.

– En av pasientene sa til meg: «hadde du spurt meg etter fire år, så hadde jeg anbefalt dette til alle jeg kjenner. Men når du spør meg nå, etter åtte år og alle komplikasjonene, så ville jeg heller gått i fengsel med kjevelås.», sier Berg.

– Fortsatt eksperimentelt

Fedmeoperasjoner har ifølge den vitenskapelige artikkelen ekspandert raskt de siste årene, og er anerkjent som en relativt suksessfylt behandlingsform når det kommer til vekttap.

Men Berg mener at funn i både hennes og andres studier betyr at inngrepet fremdeles må regnes som eksperimentell behandling.

– Når erfaringene endrer seg såpass mye i negativ retning over tid, samtidig som noen også har positive langtidserfaringer, er det helt klart innenfor å fortsatt kalle behandlingen eksperimentell, avslutter Berg.