Hopp til innhold

– Flere fedmeopererte burde ikke vært operert

Siden 2012 har Norsk pasientskadeerstatning mottatt 194 klager på feilbehandling etter fedmeoperasjon. Flere burde aldri hatt inngrepet, ifølge Norsk pasientskadeerstatning.

Øydis Ulrikke Castberg kommunikasjonssjef Norsk pasientskadeerstatning

I Norge fedmeopereres rundt 3000 personer hvert år. Kommunikasjonsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning, Øydis Castberg, sier flere av de som blri operert, aldri burde blitt det.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

De siste seks årene har det vært gjennomført rundt 18.000 fedmeoperasjoner ved offentlige og private norske sykehus. Ikke alle operasjonene har gått etter planen, det viser klagebunkene hos Norsk Pasienterstatning (NPE).

– Noen pasienter burde aldri vært operert, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Castberg i Norsk pasientskadeerstatning.

Av 194 klager har 42 fått medhold. Til sammen er det utbetalt totalt 15,3 millioner kroner i erstatninger.

Veide for lite, fikk likevel operasjon

Det er flere årsaker til at det utbetales erstatning til fedmeopererte.

– Noen har ikke vært overvektig nok ut fra den standarden som er satt i Norge. Men det er også medisinske årsaker. Fedmekirurgi er et omfattende inngrep, og derfor bør vurderingen av hver enkel pasient være grundig i forkant, sier Castberg.

Siden 2005 har det vært en femdobling i antall fedmeopererte i Norge. NRK fortalte onsdag om Therese Sjelmo-Nordheim som ble operert i januar. Hun angrer ikke på operasjonen.

I Norge opereres rundt 3000 hvert år. 2000 i det offentlige, mens 1000 blar opp av egen lomme for en privat operasjon. I tillegg reiser om lag 750 ut av landet og opererer seg i land som Litauen og Spania. Her koster en operasjon det halve av en privat operasjon i Norge.

– Trygg kirurgi

Tallene fra NPE viser at fedmekirurgi er ganske trygt, mener leder Jorunn Sandvik i Norsk forening for fedmekirurgi, og som forsker på effekter av denne kirurgien.

Jorunn Sandvik, som leder for Norsk forening for fedmekirurgi og forsker på effekter av fedmekirurgi

Jorunn Sandvik er leder i Norsk forening for fedmekirurgi.

Foto: St. Olavs hospital

– I forhold til hvor mange operasjoner som er utført i Norge er dette et forholdsvis lavt tall. Det skyldes nok at det stort sett er få kirurgiske komplikasjoner under disse operasjonene, sier hun.

At så få søker og får erstatning, skyldes at det er kjent at mange får plager på lengre sikt. Opp mot 30 prosent kan bli plaget med magesmerter i kortere og lengre perioder.

– For å få medhold i en klage må man kunne vise til at det er gjort en feil, enten under operasjonen eller at det oppstår komplikasjoner man ikke var informert om på forhånd. Før en fedmeoperasjon blir de fleste grundig informert om at det kan oppstå komplikasjoner. Derfor er det også er vanskeligere å få medhold, sier hun.

Magesmerter og nye operasjoner

De vanligste komplikasjonene etter en operasjon, er magesmerter, oppkast, diaré, og problemer med næringsopptak.

– Flere har måttet utføre nye operasjoner for å korrigere den første operasjon som gikk feil. Disse får et forlenget sykdomsforløp. Vi ser også eksempler på pasienter som har måttet fjerne milten eller hele magesekken, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning, Øydis Castberg.

I seks av de 42 sakene der søkerne fikk erstatning, døde pasientene etter operasjonen. Av de seks som døde, fikk fem medhold av Norsk pasientskadeerstatning. En sak fikk avslag fordi det ikke kunne bevises at operasjonen var dødsårsaken.