Fant hest i garasje uten mat og vann

Mattilsynet så ingen annen utvei enn å avlive hesten. På to år har 24 hester måtte avlives etter vanskjøtsel, og antall bekymringsmeldinger øker.

Fant hest i garasje uten mat og vann

STO I GARASJE: Mattilsynet er bekymret over at mange hester har det vondt. Før jul måtte denne hest i Ofoten avlives fordi eieren ga den dårlig mat, vann og stell.

Foto: Mattilsynet

– Vannet i drikkekaret var frosset, og det var kun en liten åpning til vannet under isen. Vannet var også tilgriset. Hesten hadde ikke tilgang på grovfôr, og virket urolig og svært sulten under alle inspeksjonene. Hesten var ikke blitt børstet på lengre tid, og sto kun innendørs, skriver Mattilsynet i sin rapport etter inspeksjonen av hesten, som bodde i en garasje i Ofoten.

Mattilsynets bilder av hestens drikkekar. Hest måtte avlives i Ofoten

Vannet i hestens drikkekar var frosset til is og forurenset.

Foto: Mattilsynet
Mattilsynet måtte avlive hest i Ofoten

Underlaget i boksen var fullt av skrot.

Foto: Mattilsynet
Mattilsynet måtte avlive hest

Her er hesten etter at Mattilsynet hadde flyttet den til en annen stall og tatt av dekkenet.

Foto: Mattilsynet
Avmagret hest ble tatt hånd om av Mattilsynet

AVMAGRET: Denne avmagrede hesten ble omplassert i sommer. Her har den fått nytt hjem.

Foto: Mattilsynet
Inspektør Gøril Moe Hagen ved Mattilsynet i Salten.

Inspektør Gøril Moe Hagen ved Mattilsynet i Salten.

Foto: Anita Borkamo / NRK
 Karoline Marie Nordahl

– Det er altfor enkelt å skaffe seg hest, mener hestejenta Karoline Marie Nordahl.

Foto: Anita Borkamo / NRK

Hesten ble tatt i midlertidig forvaring av Mattilsynet. Deretter ble hesten avlivet fordi eieren ikke tillot av dyret ble omplassert.

Kan ikke omplasseres

– Vi har ikke hjemmel til å omplassere dyr når eier ikke går med på det. Dyr generelt blir sett på som en eiendom, og vi har kun myndighet til midlertidig omplassering i en kort periode til saken har løst seg, sier inspektør Gøril Moe Hagen ved Mattilsynet i Salten.

Det var like før jul Mattilsynet i Ofoten avlivet hesten i Ofoten, som i lengre tid hadde bodd i garasjen. Før det kom så langt, hadde tilsynet vært på tre kontroller hos hesteeieren.

– Svært alvorlig

Tilsynet vurderer regelbruddet som svært alvorlig.

– Her er hestens grunnleggende behov ikke ivaretatt, konkluderer Mattilsynet.

Varsler storkontroll

Ifølge Mattilsynet lider stadig flere hester under dårlig omsorg. Tilsynet varsler nå landsomfattende kontroller opp mot hesteeiere. I alt 750 hestehold skal inspiseres i løpet av 2014, og det er særlig de som har hest som hobby, tilsynet vil treffe. De vet gjerne for lite om det å holde hest, mener inspektør Gøril Moe Hagen ved Mattilsynet i Salten.

– Mye går på manglende kunnskaper om hva et godt hestehold innebærer. Dårlig økonomi hos hesteeierne kan også være årsaken til at hesten vanskjøttes. Mange oppdager at det er dyrere å ha hest enn de trodde, sier Moe Hagen til NRK.no.

Ifølge en rapport som kom i fjor driver 72 prosent av hesteholdere i Norge på hobbybasis.

Ikke nasjonalt register

Ifølge Mattilsynet blir det en utfordring å finne hestene, for det finnes ikke noe nasjonalt hesteregister over de vel 125.000 hestene i Norge.

– De større hesteholdene har vi god oversikt over. De driver generelt bra. Utfordringen er der det er to-tre hester som står oppstallet på et nedlagt fjøs eller noen få hester som går ute. Der har vi ikke oversikt, men vi håper å få det etter årets tilsynsrunde, sier Moe Hagen.

Siden 1960 er antall hester i Norge seksdoblet, og i dag kan hvem som helst skaffe seg hest billig eller gratis over internett. Hestejenta Karoline Marie Nordahl mener det er for enkelt å skaffe seg hest.

– Det er mange som selger hesten sin bare for å bli kvitt den. Noen truer også med at hvis ingen kjøper hesten, så blir den slaktet. Det blir helt feil.

For enkelt å skaffe seg hest

Nordahl ber folk tenke seg godt om før de skaffer seg hest.

– Det typiske er foreldre som skal være snill og kjøper hest til ungene. De tenker ikke på at ungene blir lei. Da starter gjerne vanskjøtselen. Hesten får ikke det stellet, mat og vann og oppmerksomheten som den trenger. Jeg synes det er fryktelig at dyr skal ha det vondt fordi mennesker er uansvarlige, sier hun til NRK.no.