Hopp til innhold

Seks av 11 hester har fått nye hjem

To dager etter at Dyrebeskyttelsen gikk ut i media for be om hjelp til å skaffe nye hjem til de 11 hestene som ble reddet fra å bli tvangsslaktet, har seks av dem fått nye hjem.

Hoppa Tiril har fått føll

Tidlig lørdag morgen fikk en av de omplasserte hoppene, Lucky et hingsteføll.

Foto: Dyrebeskyttelsen

Ikke nok med det, men to av de drektige hoppene har fått fått føll. Det ene kom til verden på gården i Gildeskål lørdag, mens føll nummer to ble født søndag formiddag.

– Hoppene greide fødslene veldig bra, og hadde ikke behov for assistanse. En annen gledelig nyhet er at begge hoppene har fått nye eiere siden sist, og begge skal ha føllene også, sier leder Camilla Gustavsen i Dyrebeskyttelsen i Nordland.

Ba om hjelp

Totalt 16 hester var beordret tvangsslaktet etter at Mattisynet aksjonerte mot en gårdbruker i Lofoten like før påske. Fire av dem ble omplassert i Lofoten, mens 11, ble reddet av Dyrebeskyttelsen og fraktet til Grimstad i Gildeskål.

Da var de lusebefengt ogplaget av dårlig pelsstell, men ellers i realtivt god stand.

Fredag gikk fylkeslaget ut i media og via Facebook for å skaffe nye eiere til hestene.

Optimister

– Responsen har vært enorm. Telefonen ringer i ett. I løpet av to dager har vi greid å skaffe nye eiere til seks av hestene, sier Camilla Gustavsen.

Hun regner med at resten av hestene også vil få nye eiere i løpet av kort tid. I bakhodet har hun at hester toppet listen over bekymringsmeldinger til Mattilsynet i fjor.

– Derfor har vi det ikke travelt. Vi skal bruke den tiden det tar for å sikre oss at hestene får gode hjem. Vi skal forvisse oss om at nye eiere vet hva hester trenger og være sikre på at disse får det godt, sier Gustavsen, som stiller flere krav til de nye eierne.

– De skal ha lang erfaring med hester, og må ha hest fra før, sier hun.

300 dyr sendt til slakteriet

Hoppa Tiril har fått føll

Her er hoppa Lucky, med sitt nye føll.

Foto: Dyrebeskyttelsen

Like før påske aksjonerte Mattilsynet mot en gårdbruker på Vestvågøy i Nordland som har fått pålegg om å legge ned dyreholdet på grunn av vanskjøtsel. 281 sauer, flere av dem drektige, og 52 fjørfe ble da sendt til slakting. De fleste sauene var drektige og sto nær ved å lamme. En av søyene lammet på slakteriet.

Bakgrunnen for tvangsslakten var flere pålegg fra tilsynet som ikke var fulgt opp av bonden.

Mattilsynets aksjon mot gårdbrukeren var hjemlet i flere pålegg som bonden ikke hadde fulgt opp. Han siden første stund protestert på vedtakene, men uten å bli hørt.