Færre liggedøgn på sykehus

Pasienter ved sykehus i Nordland blir raskere skrevet ut enn før.

Barthold Vonen

Antallet liggedøgn for utskrivningsklare pasienter redusert med hele 90 prosent på Nordlandssykehuset.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / MMS-foto / NRK

Fra nyttår trådte samhandlingsreformen i kraft, hvor målet er at kommunene raskere skal overta pasienter som er ferdig behandlet ved sykehusene.

Ved Nordlandssykehuset er tallet på liggedøgn for utskrivningsklare pasienter redusert med hele 90 prosent.

– Imponert

Medisink direktør, Barthold Vonen, mener reduksjonen er til det beste både for pasienter og sykehusene.

Barthold Vonen

Medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset, Barthold Vonen, er imponert over kommunene.

Foto: Helse Nord

– Vi slipper å ha pasienter som opptar plass i korridorene. Vi tror det er til pasientens aller beste at de slipper å ligge ferdigbehandlet på sykehus til uviss tid, sier han, og legger ikke skjul på at han aldri hadde drømt om disse resultatene så raskt.

– Jeg er imponert over hva kommunene har fått til. Vi hadde aldri trodd at det skulle gå så bra, sier Vonen.

Må betale

Men ikke alle kommunene har fått bukt med problemet med mange liggedøgn på sykehus. Vestvågøy kommune har så langt i år betalt over en halv million til Nordlandssykehuset, fordi utskrivningsklare pasienter har blitt liggende for lenge.

– Det er penger man heller skulle benyttet i kommunen. Men det var vi klar over før første januar. Det er en konsekvens man må ta fordi vi ikke har klart å ta tilbake pasientene tidlig nok, sier varaordfører i Vestvågøy, Elisabeth Holand.

Selv om Vestvågøy kommer dårligst ut blant kommunene i Nordland, har også de klart å mer enn halvere antallet liggedøgn siden i fjor.

– Det er en hard omstilling å skulle tilpasse de behovene en slik reform stiller. Det er klart de er forbedringspotensiale, men om tallene er halvert så er jo det bra, sier varaordføreren.