Sykepleiere frykter økt arbeidspress med samhandlingsreformen

– Jeg vil tro at det blir et mye større arbeidspress når reformen trer i kraft, sier sykepleier May Madsen.

May Madsen

SPRINGER OG SPRINGER: May Madsen regner med å få enda dårligere tid til pasientene med den nye samhandlingsreformen.

Foto: Dan Henrik Klausen

Hjemmesykepleier May Madsen i Andøy har nok en hektisk arbeidsdag.

May Madsen

May Madsen frykter økt arbeidspress.

Foto: Dan Henrik Klausen

Det er å hive seg i bilen og kjøre rundt til pasienter i hele kommunen. Når NRK treffer henne er hun hjemme hos Marit Karoliussen, én av mange pasienter som skal ha tilsyn og behandling.

Det ble litt sent i dag, sier May, idet hun går inn døra, men Marit forsikrer henne om at det går greit. De to småprater litt, mens May forbereder seg selv og utstyret hun trenger til behandlingen. Marit Karoliussen legger seg ned på senga. – Ser stingene fine ut? spør Marit, og May forsikrer henne om at de ser helt fine ut.

Forventer mer arbeidspress

Med samhandlingsreformen forventer sykepleier Madsen at hverdagen med hjemmebesøk bli enda mer hektisk.

Det er veldig sjelden vi har tid til å sitte oss ned og ta en kopp kaffe hos folk.

–Vi skulle gjerne ønske at vi kunne det, men når den nye reformen trer i kraft, vil jeg tro at arbeidspresset bare vil øke, sier May Madsen til NRK.no.

Se video:

Video cd12653b-57e7-43df-a9ad-8b02735e583e.jpg

Skryter av pleierne

Etter noen minutter har May skiftet kateter på Marit, det er noe som skjer én gang i uka.

Marit synes pleierne er flinke, og tar seg tid til å lytte. – Men jeg skjønner jo at de må dra av gårde, og at de har avtaler de skal holde. De gjør en fantastisk jobb.

– Hva synes du om at det kanskje nå blir mer arbeidspress på dem?

– Det er trasig. Særlig for de eldre personene, som kun får besøk av hjemmesykepleien, og trenger litt ekstra omsorg. Det at noen spør dem hvordan de har det, er svært viktig for dem, sier Marit Karoliussen til NRK.no.

Springer nok som det er

Målet med samhandlingsreformen er å lette trykket på sykehusene. Flere pasienter skal nå få behandling hjemme, i stedet for på sykehus.

Laila Wilhelmsen

Laila Wilhelmsen er leder i Norsk Sykepleierforbund i Nordland.

Foto: Ola Helness

I dag blir folk eldre og de lever lengre, dette medfører flere pleietrengende. Sykepleierforbundet er bekymret, og mener kommunene ikke er forberedt på at det blir mer jobb på allerede hardt pressede sykepleiere:

De springer fortere enn de noen gang har gjort. Det har de gjort siden sykehusene ble foretak, sier Laila Wilhelmsen, leder av Sykepleierforbundet i Nordland.

Frykter for pasientene

Sykepleierforbundet tror pasientene i verste fall kan bli skadelidende når kommunene nå overtar mange av sykehusene sine oppgaver.

Wilhelmsen beskriver ei utvikling der mange av de sterkt behandlingstrengende pasientene er ført over på kommunehelsetjenesten.

– Og nå skal vi få enda mer av det, sier Laila Wilhelmsen, som er bekymret over utviklingen.

Det går ut over sikkerheten til pasientene.

Har ikke tid til kaffe

May drar

May haster videre til neste oppdrag.

Foto: Dan Henrik Klausen

Tilbake på Andøya er May Madsen ferdig med oppdraget, og skynder seg til det neste. Hun har en rekke arbeidsoppgaver som venter.

– Det er svært variert. Noen dager kan jeg starte med å dra ut og sette insulin på pasienter, før jeg starter med de faste oppdragene på kontoret. Vi har et stort distrikt og mange ruter å følge, forteller May.

– Så det blir ikke tid til kaffe?

Nei, det blir det nok ikke, det har jeg ikke tid til nå, sier May og smiler. – Det er jo vanskelig å si nei, særlig når det er gamle folk det gjelder, men vi prøver i alle fall å sette oss ned et lite øyeblikk, så føler de at vi har vært der.

May Madsen sier farvel, og haster videre til neste oppdrag. Det er noen som sitter og venter på sykepleieren.