Fødende i Lofoten får velge Bodø

Fødeavdelinga i Bodø skal få økte ressurser slik at de også kan ta imot fødende kvinner fra Lofoten.

Kathrine Larsen

FØDEKAMP I LOFOTEN: Katrine Larsen med sitt da nyfødte barn som er født på Gravdal. Hun er en av mange kvinner i Lofoten som har kjempet for et godt fødetilbud de siste årene. Nå får kvinnene i alle fall velge Bodø dersom de ikke kan føde på Gravdal.

Foto: John Inge Johansen/NRK

I Lofoten har det vært sterke reaksjoner på at kvinnene mot sin vilje må reise til Stokmarknes når de ikke kan føde på Gravdal.

Til Bodø fra høsten av

Nå har Helse Nord tatt inn over seg at fritt sykehusvalg også gjelder for fødende.

– Det har vært uklarhet rundt dette spørsmålet, men nå er det avklart at fødende kvinner også har rett til å velge hvlket sykehus de vil føde ved. Samtidig vet vi at det er kapasitetsproblemer i Bodø. Derfor vil vi tilføre økte ressurser sånn at de kan ta imot fødende kvinner fra Lofoten til høsten, sier informasjonssjef i Helse Nord, Kristian Fanghol.

Men enn så lenge må kvinner i Lofoten reise til Stokmarknes.

– I sommer må nok kvinner i Lofoten som ikke kan føde på fødestua på Gravdal regne med å reise til Stokmarknes. Men fra høsten skal alle få anledning til å velge Bodø, sier Fanghol til NRK.

Fødetilbudet redusert

Det har vært mye uro rundt fødetilbudet i Lofoten de siste årene. Nye nasjonale kriterier for fødeselsomsorgen stiller strengere krav til kvalitet. Den forsterka fødestua i Lofoten, der det alltid var en gynekolog i vakt som kunne utføre keisersnitt, er nå historie.

Det betyr at mange flere kvinner i Lofoten må reise bort når de skal føde. Tidligere var Bodø da det naturlige valget. Men på nyåret ble det en ny praksis der fødende kvinner ble sendt til fødeavdelinga på Stokmarknes. Det skapte sterke protester i Lofoten.

Leder for aksjonsgruppa for fødeavdelinga i Lofoten, Desire Skjerpen Høgmo, har tidligere sagt til NRK at ordninga ble snikinnført uten at de er tatt med på råd, og den gir gravide kvinner i Lofoten ekstra stress.

Framskynder opprusting

Lille nyfødte Emil Larsen

Lille nyfødte Emil Larsen i Lofoten.

Foto: John Inge Johansen / NRK

gså fastleger i Lofoten har reagert og mener den nye praksisen med å sende gravide og fødende til Stokmarknes grenser til uansvarlighet.

Nylig var poltikere fra Lofoten i oslo for å møte helseministeren om saka, etter at de ikke har nådd fram med sine argumenter overfor Helse Nord. Men nå har altså Helse Nord kommet fram til at Lofoten-kvinner skal få lov å velge Bodø.

– Vi ønsket å utnytte den totale kapasiteten i Nordlandssykehuset, og vet at Stokmarknes har et godt faglig fødetilbud. Men nå forserer vi den planlagte opprustinga av fødeklinikken i Bodø slik at kvinner i Lofoten kan komme dit.

Fritt valg gjelder ikke akutt

Men for kvinner som velger å bli hjemme til fødselen setter i gang gjelder ikke det frie sykehusvalget.

– Det er ikke aktuelt å sende kvinner med ambulansefly til Bodø når fødselen er like rundt hjørnet. Ved akutt hjelp gjelder ikke det frie sykehusvalget. Her er det snakk om de kvinnene som planlegger å føde i Bodø og reiser noen dager på forhånd. De vil også få dekket sine utgifter utover det NAV dekker, sier Fanghol.