Hopp til innhold

Her er det for farlig for vanlige folk å parkere – men ikke for de ansatte

Norges nye F-35-kampfly overtar torsdag Nato-beredskapen på Evenes. De ansatte frykter hørselsskade på utsatt parkeringsplass. Forsvarsbygg ber dem blant annet om å holde seg for ørene.

Støysone parkeringsplass evenes lufthavn F-35

Det er i denne støysonen at de ansatte får lov til å parkere. Men passasjerene får ikke lov. Forsvarsbygg mener de ansatte vet om flytidene, og at det ikke er et problem. Torsdag var det heftig snøvær på Evenes lufthavn.

Foto: Frida Brembo / NRK

Flyplassen på Evenes ligger midt mellom Narvik og Harstad og har nær 800.000 passasjerer i året. Nå skal flyplassen dele rullebanen med Forsvaret.

De nye jagerflyene F-35 skal lette rundt 700 ganger i året.

Men støyen fra flyene er allerede blitt et problem for de ansatte.

– Det må gjøres tiltak snarest. Én hørselsskade er én for mye.

Det sier Gøran Karlsen, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag Luftfarten (NTL).

Forsvarsbygg mener på sin side at de ansatte overdriver.

– Dette er ikke noe stort problem, mener Carl-Oscar Pedersen, prosjektleder for Forsvarsbygg.

Gøran Karlsen, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag Luftfarten (NTL).

BEKYMRET: Gøran Karlsen jobber til daglig på Evenes Lufthavn, og er tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag Luftfarten (NTL).

Foto: Frida Brembo/ NRK

Uenig om støyen er skadelig

Widerøe utførte egne støymålinger tidligere i vinter.

Konklusjonen var at det er fare for hørselskader hvis man blir utsatt for F35-lyd i og utenfor Widerøe-flyet.

– Vi er alvorlig bekymret for våre passasjerer og våre ansatte. De risikerer å få varig hørselsskade bare etter en eksponering, mente selskapet.

Kommunikasjonsansvarlig i Widerøe, Catharina Solli, uttaler i dag:

– Våre ansatte, kabinansatte og piloter, er utstyrt med hørselvern. Det samme gjelder kolleger på Evenes lufthavn som jobber på bakken.

Utfordringen er å ivareta passasjerene.

– Vi er helt avhengig av at alle rutiner blir fulgt.

Norsk Tjenestemannslag Luftfarten deler dermed Widerøe sin bekymring for støynivået til de nye jagerflyene, og krever at det blir tatt grep.

Men Forsvarsbygg mener Widerøe sine støy-undersøkelser ikke holder vitenskapelig mål.

– De har ingen grunn til å være bekymret. Jeg har latt Sintef få lese gjennom rapporten, og det er ingenting der som overrasker dem og som gjør oss bekymret, sier Pedersen.

Parkering til besvær

Til tross for uenigheten om hva som regnes som skadelig støy, reagerer fagforeningen NTL på at de ansatte ikke beskyttes mer mor støyen.

En del av parkeringsplassen ved lufthavna er i støysonen og er stengt for besøkende.

Her er det for farlig å parkere for vanlige folk. Men parkeringsplassen er åpen for de ansatte å bruke:

Her vil ikke vanlige folk få parkere.

PARKERING: Her er det for farlig å parkere for vanlige folk, men ikke for de ansatte.

Foto: Frida Brembo / NRK

– Her bør det gjøres noe, og det er å bygge parkeringshus for å få skjermet både ansatte og annet publikum fra støy, sier Karlsen.

Forsvarsbygg mener på sin side at de ansatte er godt kjent med avgangene, og fint kan beskytte seg mot støyen.

– Når det gjelder støy fra fly, hører man det veldig tydelig før det starter og når det pågår. Så da kan man enten velge å bli sittende i bilen og holde seg for ørene, eller la være å bruke parkeringsplassen.

Carl Oscar Pedersen

IKKE BEKYMRET: Carl-Oscar Pedersen, prosjektleder for Forsvarsbygg.

Foto: Frida Brembo/ NRK

– Det er fritt opp til dem, sier Pedersen i Forsvarsbygg.

Vil lydisolere hvilerom

Fagforeningen peker også på at hvilerom og oppholdsrom ikke er støyisolerte.

Nå krever de at statlige myndigheter punger ut og får sikret arbeidsplassen før det er for sent.

– Det må komme penger på bordet, og vi mener at det er Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller regjeringen som må bevilge pengene, sier Karlsen.

Hvilerom skal etter planen bli lydisolerte, etter hvert.

– Vi må bare bli enige om hvilke rom det gjelder, og det er det Avinor som bestemmer. Vanlige oppholdsrom utsettes for cirka 80 desibel støy. Noe som tilsvarer en buss som kjører forbi. Det er dermed ikke noe problem, mener Pedersen.