Hopp til innhold

Widerøe vurderer å droppe flyplass: – Passasjerene risikerer varige hørselsskader 

Norges nye kampfly bråker så mye at flyselskapet Widerøe mener det kan være helseskadelig for både passasjerer og ansatte på Evenes. Samtidig er Avinor og Forsvaret uenige om hvor store støytiltak som er nødvendig.

Flypassasjerer går om bord i et Widerøe-fly på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

TRAVEL FLYPLASS: Harstad/Narvik lufthavn Evenes har nær 800.000 passasjerer i året. Fra neste år må flyselskapene og passasjerene dele rullebanen med støyende jagerfly.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er viktig å ta vare på hørselen. Støyen fra jagerflyene blir helt klart ei utfordring for oss som jobber på bakken.

Det sier Thomas Solberg, som er verneombud for de nær 30 stuerne i Widerøe Ground Handling på Evenes.

For å kartlegge omfanget og lydnivået av støyen fra F-35 har Widerøe nylig gjort egne målinger på Evenes.

Flyselskapet tok i midten av september et fly ut av produksjon i tre dager og plasserte det på ulike områder av lufthavnen for så å la det nøytrale selskapet Avonova utføre støymålinger og utføre en risikoanalyse.

Resultatene har fått alarmklokkene til å ringe for flyselskapet.

– Vi er alvorlig bekymret for våre passasjerer og våre ansatte. De risikerer å få varig hørselsskade bare etter en eksponering, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll til NRK.

Nær 800.000 flypassasjerer i året

Flyplassen på Evenes ligger midt mellom Narvik og Harstad og har nær 800.000 passasjerer i året. Fra nyttår skal flyplassen dele rullebanen med Forsvaret.

Thomas Solberg er verneombud for Widerøe ground handling.

– Jagerflystøy er helt klart et tema. Når flyene kommer må vi alltid ha hørselsvern tilgjengelig og klar til bruk, sier verneombud Thomas Solberg i Widerøe Ground Handling på Evenes.

Foto: Lars-Bjørn Martisen

1. januar overtar F-35 Nato-beredskapen i nord – en oppgave F-16 har utført ut fra Bodø i 40 år.

Det betyr at jagerfly når som helst skal kunne gå på vingene når det oppdages uidentifisert aktivitet i nærheten av norsk luftrom.

Et F-35-fly tar av med etterbrenner fra Evenes flystasjon under øvelsen Falcon Deploy i september.

Et F-35-fly tar av med etterbrenner fra Evenes flystasjon under øvelsen Falcon Deploy i september. Fra januar 2022 tar F-35 over QRA-beredskapen ut fra Evenes.

Foto: Ronja Natalie Røe Nilsen / Forsvaret

Når kampflybasen står ferdig i 2025 og alle flyene er på plass, skal 800 ansatte og vernepliktige på Luftforsvarets nest største base operere i fred, krise og i ytterste konsekvens krigstid.

Det blir aktivitet døgnet rundt, 365 dager i året.

I tillegg skal Evenes ha kapasitet til å motta halve F-35-flåten om nødvendig, samt allierte forsterkninger.

Ifølge Forsvaret selv blir det rundt 800 årlige avganger med jagerfly på Evenes. De aller fleste vil være med norske F-35. Den økte militære flyaktiviteten betyr også mer støy. NRK har tidligere fortalt at både naboer og ansatte i Forsvaret er bekymret for støyen fra F-35.

Ifølge målinger Sintef har gjort på Ørland hovedflystasjon har F-35 7 desibel høyere lydnivå enn F-16 når det tar av med etterbrenner.

– Det betyr at om fem F-16 tok av akkurat samtidig ville de gi omtrent samme nivå som ett F-35, har Idar Nilsen Granøien, som forsker på lyd i Sintef, tidligere fortalt til NRK:

For hørselsinntrykket tilsvarer det nesten en dobling av støyen, ifølge Sintef.

Lyden av F-35 bærer lengre og det er bassen eller brummingen som bærer lengst. Støy over 115 desibel utgjør en risiko for hørselsskade.

Widerøe målte ulovlig støy inne i fly

Ifølge Silje Brandvoll har Widerøe målt 106 desibel bakerst i flyet med lukket dør. Målinger på utsiden av flyet viser opp mot 138 desibel.

Silje Brandvoll i Widerøe

– Vi merker allerede at vi får forsinkelser ut fra Evenes. Vi må kompensere våre passasjerer for dette, og et spørsmål er hvem som skal ta den regningen, sier Silje Brandvoll i Widerøe.

Foto: Widerøe

– Støy over 130 desibel er ikke tillatt, og kan gi varige hørselsskader og tinnitus, presiserer Brandvoll.

– Dette er en uakseptabel risiko. I ytterste konsekvens må vi slutte å fly på Evenes.

For å skjerme passasjerene må Widerøe sørge for at disse ikke er utendørs når F-35-flyene er i aksjon.

– Støyen gjør at vi må beholde passasjerene inne i flyet eller i terminalen. Det vil gjøre at vi får store forstyrrelser i driften.

Brandvoll sier at Widerøes nettverk er tett vevd. Dersom det oppstår en forsinkelse på Evenes vil det forplante seg i hele Nord-Norge.

– Økonomisk er dette en betydelig nedside, men det viktigste er at vi utsetter passasjerene for betydelig helseskade, og den risikoen vil ikke vi ta.

  • Les svaret fra Forsvarsbygg lenger ned i saken.
Widerøe-fly på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes
Widerøe Ground Handling

Det er om lag 30 Widerøe-ansatte som har jobben sin utendørs på Harstad/Narvik lufthavn.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

For de ansatte har Widerøe allerede iverksatt en rekke sikkerhetstiltak. Blant annet blir det pålegg om bruk av hørselvern for ansatte på Evenes.

Men det er ikke bare personellet som jobber ute som er utsatt. Brandvoll forteller at støymålingene viser at også kabinansatte og piloter blir utsatt for støy som overskrider nivået for akseptabel støybelastning.

Widerøe vil derfor utstyre cockpit med to hørselvern, ett til hver av pilotene. Formstøpte øreplugger de kabinansatte bruker i dag vil nå erstattes av mer effektive formstøpte hørselvern.

Knut Nysæther, flypassasjer Evenes
Harstad/Narvik lufthavn

– Vi må vel ha hørselsvern inne i flyet. Det kan bli slitsomt, sier flypassasjer Knut Nysæther.

Dette er innenfor rimeligheten av hva vi kan tilføre av tiltak. Vi kan ikke kreve tilsvarende eller tilby hørselvern til våre passasjerer.

Widerøes erfaring så langt er at de har minst et par driftsavbrudd om dagen når F-35 opererer på Evenes.

Også SAS har opplevd utfordringer med støy med F-35 på Evenes.

– Vi deler Widerøes bekymring om støy, og forventer at det blir iverksatt tiltak for å skjerme passasjerene. Ved to anledninger har vært nødt til å holde passasjerer tilbake i flyet for å unngå at de utsettes for risiko, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

Avinor: – Støy en utfordring

Lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes, har sett rapporten til Widerøe. Han synes Widerøe har gjort en god gjennomgang.

– For min del så bekrefter rapporten erfaringer vi selv har gjort. Det samsvarer godt med det arbeidet Sintef har gjort for å beregne støybildet før F-35 opererte på Evenes.

Nina Beate Skogvold, flypassasjer Evenes
Harstad/Narvik lufthavn

– Jeg tenker mest på de som jobber på flyplassen og skal leve med jagerflystøy på daglig basis, sier passasjer Nina Beate Skogvold.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Også han innser at jagerflyaktiviteten vil by på utfordringer for den sivile luftfarten.

Hvordan sameksistensen mellom sivil og militær luftfart vil bli på Evenes avhenger av hvor flinke Forsvaret vil være til å tilpasse sin aktivitet, mener Skogstad.

Under treningsoppdrag vil Forsvaret kunne tilpasse seg den sivile flytrafikken.

Harstad-Narvik lufthavn, Evenes. 
Geir-Olav Skogstad, lufthavnsjef

Lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes deler langt på vei bekymringene til Widerøe.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

QRA-oppdraget innebærer imidlertid at jagerflyene må vingene veldig raskt.

– Det er under takeoff med full etterbrenner det i hovedsak avgis hørselsskadelig støy med F-35. Det er da flyselskapene vil være avhengige av å kunne stoppe av- og påstigning av flyene.

Avinor har allerede gjort en rekke tiltak på Evenes for å skjerme ansatte og passasjerer.

Flypassasjerer går om bord i et Widerøe-fly på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Det er etablert et system hvor det går ut et varsel over skjermer og høyttaleranlegg på flyplassen når F-35-flyene skal ta av.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

De har sperret av cirka 500 parkeringsplasser og satt opp skilting for å sikre at ikke publikum oppholder seg i støysonen. De har også etablert et system hvor det går ut et varsel over skjermer og høyttaleranlegg på flyplassen når F-35-flyene skal ta av.

Disse tiltakene skal ivareta passasjerenes hørsel på kort sikt.

– Men vi har også kartlagt noen svakheter ved systemet. Det kan skje brå og uventede hendelser som for eksempel avbrutte landinger, det vil det ikke være mulig å varsle om.

I likhet med Widerøe mener lufthavnsjefen det må mer permanente tiltak på plass.

Støytiltak vil koste flere titalls millioner

– Dagens løsninger er ikke fullgode. Det som vil være fullgodt, og som vi har et forprosjekt på, er å bygge passasjerbruer til flyene. Det vil skjerme passasjerene for hørselsskadelig støy. Det vil fortsatt være ubehagelig støy, men ikke skadelig.

Skogstad nevner også at Avinor vil bygge et parkeringshus og at det kan bli nødvendig med ytterligere isolering ved enkelte rom på flyplassen.

Harstad-Narvik lufthavn, Evenes
Avgangshallen

Den sivile delen av flyplassen på Evenes vil måtte etterisoleres. Andre støytiltak blir også diskutert.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

For Widerøe sin del er bildet ekstra komplisert, ifølge lufthavnsjefen.

– Til Widerøes minste fly finnes det ingen fullgod bruløsning. Da er det ikke så lett å komme med noen gode tiltak. Da må vi flytte den aktiviteten ut av området hvor det er hørselsskadelig støy. Vi ser på muligheten for å bygge nye oppstillingsplasser østover ut av støybildet. Der vil vi kunne plassere Widerøe og luftambulanse.

Uenige om hvem som skal ta regningen

Hva alle disse tiltakene vil koste er det foreløpig ingen som vet.

Men lufthavnsjefen tror det minst er snakk om flere titalls millioner. Og det er heller ikke avklart hvem som i så fall skal måtte betale.

Avinor sin holdning er at alle tiltak som kommer som en direkte følge av etableringen av Luftforsvarets base på Evenes skal dekkes av Forsvaret.

F-35 ved Ørland flystasjon, og to piloter på vei til oppdrag

Luftforsvaret returnerer til Evenes, 25 år etter at daglig drift ble avsluttet på basen midt på 1990-tallet. Totalt skal det investeres i overkant av 5 milliarder kroner i Kampbase Evenes.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Vi registrerer at det er reservasjoner og uenighet fra Forsvaret sin side med tanke på hva som er nødvendig og tilstrekkelig i form av støytiltak på Evenes. Foreløpig har vi opplevd at Forsvaret har hatt en holdning om at midlertidige støytiltak og varslinger er tilstrekkelig. Og at det ikke er behov for mer.

Det er Avinor uenig i.

– I likhet med Widerøe mener vi det er nødvendig med permanente støytiltak.

Hos Widerøe er de glad for at også Avinor mener det må permanente løsninger på plass. Men flyselskapet understreker at de har dårlig tid. De kan ikke vente i tre-fire år.

– Vi trenger tiltak og vi trenger dem raskt. Det er planlagt en del tiltak, men dette ligger fortsatt en god del fram i tid. Men dette er et problem som gjelder her og nå. Da må Forsvaret gå i tenkeboksen og finne ut hvordan vi kan leve sammen både med den sivile luftfarten og den luftfarten de bedriver.

Forsvaret

Det er Forsvarsbygg som har ansvaret for å bygge ut nye Evenes flystasjon. Forsvarsbygg understreker at de har gjennomført flere støymålinger på Evenes.

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen

– Forsvarsbygg har forholdt seg til beregnede støynivåer og avtalte støytiltak, sier prosjektsjef Carl-Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Det er gjennomført flere testperioder, spesielt i september, men også i oktober og november. Resultatene har gitt oss verdifulle erfaringer. I hovedsak har det vist oss at tiltakene som er gjennomført fungerer, men vi har også registrert at varslingsrutinene må suppleres og i noen grad justeres, sier prosjektsjef Carl-Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

Han understreker at Forsvarsbygg har vært i løpende dialog med Avinor, og at de har justert varslingsrutinen slik at ventetiden i flyene og i avgangshallen skal bli kortest mulig.

– Det er også slik nå at all sivil luftfart har første prioritet fremfor F-35 for å unngå samtidighet. Kontrolltårnet styrer dette. Unntak kan være såkalt ved utrykning. Det er imidlertid ikke ofte, men da inntrer selvsagt varslingsrutinen som hindrer ferdsel mellom passasjerfly og avgangshall.

Prosjektsjef Pedersen sier også at Forsvarsbygg er åpen for en videre dialog med både Avinor og flyselskapene.

– Forsvarsbygg er åpen for dialog rundt dette basert på begrunnede behov og fakta. De tiltakene som er gjennomført, skal være tilstrekkelig ut fra reguleringsplanen. Widerøes innspill er viktige her. Vi ser frem til å høre fra Avinor og Widerøe.

Skisse over nye Evenes lufthavn/Nye Evenes flystasjon

Forsvarsbygg er i full gang med å utvikle nye Evenes flystasjon til en framskutt base for kampfly og base for maritime patruljefly.

Foto: Forsvarsbygg

Mener Forsvarsbygg Evenes er en sikker flyplass for passasjerene slik det er per nå?

– Forsvarsbygg har forholdt seg til beregnede støynivåer og avtalte støytiltak. I tillegg har vi gjennomført omfattende støymålinger utført av Multiconsult og med Sintef til stede. Basert på disse erfaringer er det vår konklusjon at Evenes fortsatt er en sikker flyplass for passasjerer og ansatte.

Når det gjelder kravene om både bruer og parkeringshus fra Avinors side, er imidlertid Forsvarsbygg ikke helt enig.

I en e-post skriver de:

I den statlige reguleringsplanen legges det opp til en kost/nytte vurdering av fullverdige tiltak både på flyside og sivil side (p-plasser etc.) for å forhindre hørselsskader for passasjerer.

Forsvarsbygg har i samarbeid med Avinor gjennomført tiltak i tråd med dette.

Tiltakene skal ivareta vedtatte bestemmelser, samtidig som et normalt og helt vanlig prinsipp er at det må være forholdsmessighet i.f.t. krav om tiltak og effekten av tiltak. Det er det ikke når det kreves P-hus og bruer til flyene. Det er heller ikke vanlig at Widerøe-fly betjenes av bruer, ettersom disse flyene er altfor små/lave.

I en ny e-post utdyper de:

Avinor fremmet tidlig spørsmål om parkeringshus som en erstatning for de parkeringsplassene som nå er fjernet. Ønsket om bruer til de store passasjerflyene ble også fremmet, men ikke realitetsbehandlet da tiltakene som er gjennomført ble besluttet og akseptert.