Hopp til innhold

Flertallet i denne byen vil bytte fylke

Flertallet av de spurte i Evenes og Narvik kommune ønsker seg til Troms fylke ved en eventuell sammenslåing. – Helt naturlig, sier ordføreren i Evenes.

Narvik

VIL NORDOVER: Narvik kommune vil sammen med Evenes slå seg sammen med Troms ved en eventuell sammenslåing.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Fylkesmann Hill Marta Solberg i Nordland

Fylkesmann Hill-Marta Solberg.

Foto: Ola Helness / NRK

– Det er veldig mange forskjellige løsninger som foreslås, og ingen av dem er helt krystallklare, sier fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg.

På oppdrag fra Ofoten regionråd har Telemarksforskning sett på ulike alternativer for sammenslåing av kommuner i regionen. Hovedkonklusjonen er at Narvik, Ballangen, Tysfjord og Evenes bør se på ulike løsninger i tiden som kommer.

– Så nå må kommunene finne ut hva de ønsker. Det er også viktig at innbyggerne involveres i arbeidet tidlig og får si sitt om kommunene i fremtiden, sier Solberg til NRK.no.

– Trolig nye fylkesgrenser

Ett av alternativene er at Narvik, Ballangen, Tysfjord og Evenes slås sammen til en stor Ofoten-kommune.

Og på spørsmål om hvilket fylke denne nye kommunen eventuelt skal tilhøre svarer en overraskende høy andel av de spurte i de fire kommunene at en tilhørighet til Troms er å foretrekke.

Det er oppsiktsvekkende fordi kommunene som deltok i undersøkelsen i dag tilhører Nordland, står det i rapporten.

43 prosent svarer at de foretrekker Nordland, 36 prosent svarer Troms og 20 prosent har ingen formening om det.

Undersøkelsen ble sendt til kommunestyrerepresentanter, ansatte i kommunen med lederansvar, tillitsvalgte, ungdomsråd, eldreråd og sekretariatet i Ofoten regionråd.

Hill-Marta Solberg tror også det er svært sannsynlig at fylkesgrensene vil se annerledes ut i fremtiden.

– Det er helt åpent hvor grensene vil gå mellom fylkene, og ikke usannsynlig at noen Nordlandskommuner flyttes til nabofylkene, sier hun.

– Men Fylkesmannen i Nordland skal ikke ha noen formening nå om hvordan kommunene skal organiseres. Vår oppgave på dette tidspunktet er å veilede og hjelpe kommunene, avslutter Solberg.

Ser nordover

Svein Erik Kristiansen (H)

TROR MANGE ER ENIGE: – Jeg tror mange av innbyggerne er enige med meg, men det som er viktig nå er at vi får en god debatt om dette, sier ordfører i Evenes, Svein Erik Kristiansen.

Foto: Mathis Eira / NRK

60 prosent av de spurte i Evenes vil til nabofylket i nord, mens i Narvik vil nesten halvparten det samme.

Til sammenligning svarer 35 prosent fra Evenes og 23 prosent fra Narvik at de vil høre til en nordlandskommune som i dag.

At det er disse to kommunene som er mest positive til Troms er ikke overraskende, og geografi en viktig årsak, skriver Telemarksforskning i rapporten.

Det er ordfører i Evenes, Svein Erik Kristiansen fra Høyre helt enig i.

– Det er mer naturlig for oss å høre til Troms av flere grunner. Både i forhold til beredskap, videregående skoler og samferdsel vil det være bedre for oss at fylkesgrensen ble flyttet sørover.

Han mener det holder kommunen tilbake fra å utvikle seg videre på grunn av at kommunen ligger i Nordland.

– Vi er mye nærmere Troms. Og for eksempel så er det bare tre timer til Tromsø, men nesten en hel dags reise til Bodø.

– Jeg tror mange av innbyggerne er enige med meg, men det som er viktig nå er at vi får en god debatt om dette. Det er selvfølgelig veldig viktig å høre hva folk som bor i kommunen mener om fremtiden, sier Kristiansen til NRK.no.

Vil ikke gjøre om på fylkesgrensa

De fra Tysfjord og Ballangen som har deltatt i undersøkelsen har også fått spørsmålet om de vil høre til Nordland eller Troms fylke, ved en eventuell ny kommune for Ofotenregionen.

Her vil de fleste være en del av Nordland. 76 prosent av de spurte i Tysfjord vil være en del av Nordland og 53 prosent i Ballangen.