NRK Meny
Normal

Etterforsker 22 overgrepssaker i Tysfjord

Politiet etterforsker 22 overgrepssaker i Tysfjord i kjølvannet av VG-oppslaget om den lille kommunen tidligere i år. Den yngste fornærmede var under ti år da overgrepene skal ha funnet sted. – Vi har tro på at etterforskingen vil ende i domfellelser, sier politiadvokat Jorild Steindal.

Politiadvokat Jorild Steindal

Politiadvokat Jorild Steindal sier det er grunn til å frykte at det kan være forhold som pågår i dag.​ – Vi har ingen konkrete mistanker om pågående forhold, men det er ikke slik at overgrep tar brått slutt.

Foto: Ole Dalen / NRK

– Sakene strekker seg helt tilbake til 1980-tallet og fram til i dag. De 22 sakene som nå er under etterforskning gjelder voldtekter, seksuelle overgrep, seksuell omgang med barn og seksuelle handlinger med barn, sier politiadvokat Jorild Steindal i Nordland politidistrikt.

Det er ni etterforskere fra politidistriktet og Kripos som jobber med saken, og det kan det bli flere.

– Vi har søkt om å få tildelt flere ressurser utover høsten, sier politiadvokaten.

20 nye anmeldelser

Tysfjord veiskilt

11 kvinner og menn fra samme Tysfjord kommune stod frem i VG i juni og fortalte om overgrep de skal ha blitt utsatt for i barndommen.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

11 kvinner og menn fra samme Tysfjord kommune stod frem i VG i juni og fortalte om overgrep de skal ha blitt utsatt for i barndommen. Steindal legger ikke skjul på at det er et omfattende arbeid politiet står ovenfor, og at etterforskningen vil ta tid.

– Vi har brukt de to siste månedene på å skaffe oss en oversikt, og regner med å jobbe med saken til over nyttår. Vi har mottatt 20 nye anmeldelser, og har foretatt avhør i Tysfjord, Hamarøy, Bodø, Harstad og Fauske. Kripos har bistått med avhør i kommuner utenfor politidistriktet.

Det dreier seg om både gamle og avsluttede saker, noen som er anmeldt tidligere og noen helt nye saker.

Under ti år

Avhørsrom statens barnehus i Bodø

Statens barnehus bekrefter at de har startet avhør av involverte barn.

Foto: Statens barnehus

– Det fleste fornærmede er voksne, og det er snakk om både kvinner og menn. Den yngste, som er avhørt på barnehuset i Bodø var under ti år da overgrep skal ha funnet sted.

I tillegg har politiet mottatt tre anmeldelser av trusler mot de som har stått fram og én er en anmeldelse av den læstadianske menigheten for ikke å ha varslet om overgrepene mot barn i kommunen.

Konkrete navn

Politiet undersøker nå flere navn på antatte gjerningsmenn som kan stå bak overgrep i Tysfjord kommune, men så er så langt er ingen avhørt eller pågrepet.

Steindal vil ikke tallfeste hvor mange antatte gjerningsmenn de har fått tips om, men sier det er snakk om «mange». Noen av dem har tidligere vært i politiets søkelys.

Politiet går nå inn i den taktiske delen av etterforskningen, og Steindal tror etterforskningen vil føre til domfellelser.

– Ja, dette er alvorlige straffbare handlinger, så det tror vi.

– Spesiell sak

Politiadvokat Jorild Steindal, Nordland politidistrikt

Politiadvokat Jorild Steindal sier politiet fortsatt er interessert i tips om overgrep i Tysfjord.

Foto: Ole Dalen / NRK

Steindal omtaler Tysfjord-saken som spesiell.

– Den er foranlediget av en avisartikkel. Samtidig har det gjort at vi har fått flere tips. Det er mange sterke historier om overgrep som har pågått over lang tid, fortalt av mennesker som ikke har fått hjelp. Og som har opplevd at andre har forsøkt å bagatellisere det de har opplevd.

Det finnes fortsatt fornærmede som ikke har villet snakke med politiet eller hjelpeapparatet. Politiet oppfordrer fortsatt publikum til å komme med innspill.

  • Er du utsatt for overgrep? Har du vært utsatt for overgrep? Har du kjennskap til forhold som politiet bør vite om? Ta kontakt med politiet lokalt eller ringe direkte til de som etterforsker disse sakene på telefon 488 87 479