Anmelder Tysfjord-menighet til politiet

Senter mot incest og seksuelle overgrep anmelder Den læstadianske forsamling i Tysfjord for å ikke ha gjort nok for å avverge overgrepene i kommunen.

Lene Sivertsen i SMISO

– Det er mer ubehagelig og vanskelig for et barn å oppleve overgrep, enn det er for oss voksne å anmelde det, forteller Lene Sivertsen i Senter mot incest og seksuelle overgrep som anmelder menigheten i Tysfjord.

Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Det er mer ubehagelig og vanskelig for et barn å oppleve overgrep, enn det er for oss voksne å anmelde det, forteller Lene Sivertsen i Senter mot incest og seksuelle overgrep som anmelder menigheten i Tysfjord.

Etter at 11 personer sto frem i VG i juni og fortalte om overgrep i den lille kommunen Tysfjord i Nordland, har mange stilt spørsmål om hvordan dette kunne skje og pågå over så lang tid. I alt har avisen fått kunnskap om 47 historier fra kvinner og menn som alle hevder de er blitt utsatt for overgrep.

I kjølvannet av oppslaget i VG møtte Den læstadianske forsamling kritikk, blant annet fra barne- og likestillingsminister Solveig Horne, for sine uttalelser om at det ikke var deres oppgave å melde fra om overgrep.

Den uttalelsen mener Lene Sivertsen i SMISO er en direkte innrømmelse av at forsamlingen har brutt med avvergingsplikten i straffeloven, og hun har derfor anmeldt menigheten til politiet.

– Loven sier at alle har plikt til å melde fra om noe straffbart har skjedd, eller kan skje. Det er alvorlig og straffbart dersom menigheten ikke har varslet.

«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den (...)»

Straffelovens paragraf 196

– Har tillit til politiet

Kontaktperson Henning Eivik for menigheten i Tysfjord svarer i en kort kommentar til NRK at han tar anmeldelsen til etterretning.

Henning Eivik

Kontaktperson Henning Eivik uttaler seg på vegne av menigheten.

Foto: Øyvind A. Olsen / Avisa Nordland

– Det er politiet som tar seg av saken nå. Vi har full tillit til politiet, noe mer er det ikke å si nå, svarer Eivik til NRK, og understreker at han ikke ønsker å kommentere anmeldelsen ytterliggere.

Ba om tilgivelse

17. juni arrangerte Den læstadianske forsamlingen et møte hvor de ba om tilgivelse fra overgrepsofrene, samt familie og nære. Dette har Sivertsen notert seg, men mener fortsatt at det ikke tar bort det faktum at de har gjort noe alvorlig og straffbart ved å unngå å varsle.

– Jeg synes man skal slippe å tilgi om man ikke har lyst og behov for det. Dette er samfunnet sitt ansvar, ikke den enkelte, sier Sivertsen.

«Vi erkjenner at vi ikke har hatt kunnskap nok til å se ofrene og komme dem til hjelp, ved å ivareta dem godt nok, se dem og følge dem opp. Vi ber derfor først og fremst ofre for overgrep, deres familier og nære, om tilgivelse for dette, og vi lover å ta større ansvar i tiden som kommer».

I et møte med forsamlingen sa Den læstadianske forsamling i Tysfjord følgende:
Forsamlingshuset til den læstadianske forsamling i Tysfjord

17. juni arrangerte Den læstadianske forsamlingen et møte hvor de ba om tilgivelse fra overgrepsofrene, samt familie og nære.

Foto: Sander Andersen/NRK

– Naturlig del av etterforskningen

Nordland politidistrikt bekrefter til NRK at de har mottatt en anmeldelse av den Den læstadianske forsamling som omhandler avvergingsplikten.

– Denne anmeldelsen er en del av den omfattende etterforskningen som nå pågår knyttet til overgrepene som er blitt avdekket i Tysfjord. Plikten til å avverge pågående overgrep er en naturlig del av etterforskningen i alle overgrepssaker, og vil også være det i etterforskningen av Tysfjordsakene, sier politiadvokat Siv Remen til NRK.