Hopp til innhold

Lofoten-ordførere advarer mot Ernas storsatsing på hydrogen

Vi vil ikke være prøvekaniner for hydrogenferger, sier ordførere i Lofoten. Men de som skal lage drivstoffet mener det ikke er grunn til bekymring.

Værøy i Lofoten

Værøy i Lofoten.

Foto: Jon Olav Larsen

Hydrogen kan være det neste store innen klima.

Det var noe av budskapet til Erna Solberg, under landsmøtet til Høyre.

Flere aktører i næringslivet mener hydrogen kan bli et nytt industrieventyr i Norge.

– Vi vil stille krav om nullutslipp fergesamband som ikke lar seg elektrifisere, og da er hydrogen alternativet, sa statsministeren.

Foreløpig har det vært smått med prosjekter innen transport og hydrogen i Norge. Men noen fergestrekninger over Vestfjorden i Nordland kan endre dette.

Det liker ordførere i Lofoten dårlig.

– Vi advarer på det sterkeste mot at staten skal velge en løsning med hydrogenferger i dette farvannet før teknologien er tilstrekkelig utprøvd.

Kan komme krav om hydrogen

Bak budskapet står ordførerne i Røst, Værøy og Moskenes.

De husker med skrekk tilbake til 2013, med innfasing av nye gassferger.

Det var mye rabalder før ting fungerte som det skulle.

Statens vegvesen har anbefalt at det stilles krav om hydrogendrift på sambandet fra 2024.

Men ordførerne er tydelige på at de ikke kan «godta at Vestfjorden skal være gjenstand for teknologiske eksperimenter».

De har skrevet et felles brev, som du kan lese i sin helhet nederst i saken.

Blant annet skriver de:

– Værhardt

Ordfører i Værøy er Susan Berg Kristiansen.

Hun sier til NRK at de er for miljøvennlig teknologi.

Men noen «prøvekaniner», det vil de ikke være.

– Det ble jo bra med gassfergene til slutt, etter litt innkjøringsproblemer?

– Ja. Men dette er det lengste og mest værharde fergestrekket i landet. En løsning kan være å beholde det vi har i dag, med kjent teknologi. Så kan man teste ny teknologi som en ekstra kapasitet.

Avhengig av fungerende tilbud

Konsekvensene kan bli store, om man faser inn ny teknologi for tidlig, frykter de.

Øysamfunnene er nemlig avhengig av velfungerende ferger. Ikke minst med tanke på næringslivet.

Årlig reiser i underkant av 5000 lastebiler med fergene, skriver ordførerne.

De er heller ikke kjent med at det finnes hydrogenferger i drift per i dag.

Men i Glomfjord Hydrogen er budskapet til ordførerne: ingen grunn til bekymring.

Mener det ikke er grunn til bekymring

Prosjektlederen der heter Tomas Fiksdal.

Han mener Vestfjorden er godt egnet for et storskala fergeprosjekt på hydrogen.

– Dette er teknologi som er både kommersielt tilgjengelig og utprøvd.

Hydrogen brukes i personbiler, tog og etter hvert tungtransport, nevner han.

I maritim sektor settes den første hydrogenferga på Hjelmelandsambandet i Rogaland neste år.

Da får man de første erfaringene med hydrogen på fergedrift.

– Grønn hydrogen er den riktige, og eneste aktuelle, nullutslippsløsninga.

De står klare til å produsere hydrogen til ferger i Nordland.

– Vi sitter nå bare og venter på den endelige utlysninga.

Høyre: – Kortsiktig å ikke satse på hydrogen

Bård Ludvig Thorheim, sentralstyremedlem i Høyre og kandidat til nominasjonsprosessen til Stortinget, forstår hva ordførerne mener.

Bård Ludvig Thorheim (H) Høyre, stortingskandidat 2021.

Bård Ludvig Thorheim i Høyre.

Foto: PRIVAT

– Men i Norge har vi strenge krav til slik teknologi, når den skal anvendes. Norge er ledende på det å få til sikre løsninger på maritimt.

Han tror resultatet kan bli et industrieventyr.

– Hydrogen på fergene er helt nødvendig. Nå har vi en unik mulighet å skape industriarbeidsplasser i Glomfjord.

– Ordførerne er redd for en lignende prosess, som i 2013. Skjønner du bekymringene?

– Ja, det skjønner jeg. Men den erfaringa er noe vi tar med oss. Det vil være veldig kortsiktig å nå få ferger som ikke går på hydrogen, og så skal man skifte senere. Det er hydrogen som er fremtida på denne type distanser som vi snakker om.