Hopp til innhold

Ingen av landets ferger går på hydrogen: – Haster å komme i gang

SV mener de nye Lofotfergene kan være startskuddet for en norsk hydrogensatsing og svært viktig for å få ned utslippene av klimagasser. Regjeringen mener imidlertid at kostnadene må ned først.

Gassferga Værøy på vei inn Bodø havn

SV ønsker at fergene til Lofoten skal gå på hydrogen fra 2024. Det vil redusere CO₂-utslippene.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– Hydrogenfergene kan være startskuddet for en ny norsk klimanøytral satsing.

Det sier stortingsrepresentant for SV og medlem av Energi- og miljøkomiteen, Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken fra SV mener norsk satsing på hydrogenindustri er et viktig steg i Norges kamp for å bli utslippsnøytral.

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Sosialistisk Venstreparti pusher nå for at de nye Lofotfergene som skal settes ut i 2024 skal gå på hydrogen.

Grunnen til dette: Hydrogen har nullutslipp av CO₂.

– Gjennom å bruke hydrogen på Vestfjordfergene får vi redusert utslippene av klimagasser, som er utrolig viktig nå som vi er vitne til en akselererende klimakrise, sier Haltbrekken.

SV mener hydrogenstrategien til regjeringen er «kjemisk rensa» for konkrete forpliktelser.

Forventet klarsignal i juni

I dag er det om lag 195 ferger i Norge, ifølge Statens vegvesen.

Av disse er det ingen som går på hydrogen.

Fergene går på diesel og naturgass, som utvinnes fra fossilt brennstoff.

I starten av juni forventet derfor SV at regjeringen skulle gi klarsignal til hydrogenferger da de la frem nye planer for hydrogenindustrien.

Det ble derimot aldri gitt.

Regjeringen mente satsingen ble for dyr.

– Hvis dette skal bli en stor eksportsuksess og et stort industrieventyr, så er vi helt avhengige av å få kostnadene ned, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Tankbil fra Barents Naturgass leverer LNG ved anlegget i Lødingen

Lofotfergene har siden 2012 gått på naturgass. Nå vil SV og Statens vegvesen imidlertid at de nye fergene skal gå på hydrogen – det er mye mer miljøvennlig.

Foto: Svein Rist, Bladet Vesterålen

Utfordrer samferdselsministeren

Planen er at hydrogenfergene skal sette i gang et nasjonalt tiltak hvor bruk av hydrogen skal hjelpe Norge mot målet om å bli utslippsnøytral.

– Hydrogen kommer til å være en viktig kilde til energi for transportsektoren fremover, og Norge har store muligheter for å produsere utslippsfri grønn hydrogen, sier Haltbrekken.

Men tiden er knapp. Skal de rekke å få hydrogenferger innen 2024 må prosessen starte nå.

Han utfordrer derfor samferdselsministeren for å få start i prosessen.

– Ikke tiden for å være passive

Et utvalg med representanter fra Ap, Sp, SV og MDG mener Norge bør gå inn for storskala hydrogenproduksjon.

Visjonen er 400.000 tonn i året innen 2030.

– Vårt viktigste marked, EU, skal bli klimanøytralt innen 2050, og mange europeiske land utvikler nå egne planer for ny nasjonal energiindustri. Vi i Norge kan ikke være passive, slik vi er nå, sier Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet.

Espen Barth Eide hos NRK på Marienlyst, Oslo

Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet mener Norge må ta lederskap og være først ute med å få på plass en storskala, fullverdig verdikjede for hydrogen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Statens vegvesen støtter SV

Statens vegvesen har selv gått ut med en anbefaling om at de nye Lofotfergene skal gå på hydrogen.

Camilla Røhme, senioringeniør i fergeavdelingen i Statens Vegvesen.

Senioringeniør i fergeavdelingen i Statens vegvesen, Camilla Røhme, sier det siden 1995 har vært en rød tråd om ønske for nullutslipp i fergesektoren.

Foto: STATENS VEGVESEN

I 2015 kom det nemlig en energimelding som var klar på at det skulle være nullutslipp der det var mulig innen 2030.

– Vi tok opp med norsk maritim næring hva vi skulle gjøre med den tredjedelen av ferger som ikke kan elektrifiseres, og da pekte næringen på hydrogen, sier senioringeniør for fergeindustrien i Statens vegvesen, Camilla Røhme.

Har ikke tatt noen valg enda

NRK var onsdag i kontakt med Samferdselsdepartementet.

De kan bekrefte at de har mottatt anbefalingen fra Statens vegvesen.

– Saken er nå til behandling i departementet, der blant annet bruk av hydrogenteknologi i ferjesambandet blir drøftet, skriver de i en e-post til NRK.

De kan imidlertid ikke kommentere noe ytterligere akkurat nå.