Hopp til innhold

Fikk nei til Elon Musk-prosjekt i Vesterålen

Det britiske selskapet som samarbeider med Elon Musk-eide SpaceX om å etablere antenner til Starlink-systemet i Vesterålen, har fått avslag. Men kampen er ikke over.

Strengelvåg, Øksnes kommune

VAKKERT: Det bor rundt 200 personer i Strengelvåg. Ei stille bygd, ytterst mot havet i Øksnes kommune i Nordland. Den nedlagte Strengelvåg skole (cirka midt i bildet) var ment å huse satellittbaser.

Foto: Allan Klo / NRK

Under et møte i Øksnes kommune i går stemte et enstemmig teknisk utvalg nei til Starlink-etablering.

Det britiske selskapet Aql fikk avslag på sin søknad om dispensasjon for å drive industri på tomta til den nedlagte skolen på Strengelvåg.

Britene samarbeider med Elon Musk eide SpaceX om å etablere antenner til Starlink-systemet, og hadde planer om å gjøre det der.

Det britiske teknologifirmaet har kjøpt gamle Strengelvåg skole og vil bygge ni satellittbaser som skal gi bedre dekning over hele Nord-Norge.

Men den lokale motstanden har vært stor, blant annet på grunn av støy, naturhensyn og mistillit til selskapet.

Ny runde med søknad

– Vi er helt euforiske, sier leder av aksjonsgruppa mot planene, Vigdis Ingregard, til NRK.

Dermed er ballen på Aqls banehalvdel. Dersom de fortsatt vil etablere industri på tomta, må de lage en helt ny søknad.

I dag er skolen regulert til offentlige formål. Og nå som en dispensasjon for denne reguleringen er avslått, vil eierne bli nødt til å søke om omregulering av området.

En prosess som kan ta fra 6 måneder til et år.

Ordfører i Øksnes, John Danielsen i kommunestyresalen.

KRAV: Ordfører i Øksnes, John Danielsen (Sp) ønsker nyetableringer velkommen, men de må oppfylle kravene.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– De er hjertelig velkommen til å komme med en søknad om omregulering av området, sier ordføreren i Øksnes, John Danielsen (Sp)

Kommunen ser positivt på mer aktivitet, så lenge søknadshaver oppfølger kravene kommunen har satt til en slik prosess.

– Vi har en god tone med mer eller mindre alle som vil etablere seg i Øksnes, men så må det vurderes mot noen parametere – miljø og samfunn, friluft- og naturinteresser, samt andre.

Gjerdene i skolegården i Strengelvåg

MARKANT: Gjerdene i skolegården skal ramme inn et område på rundt 750 kvadratmeter.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Enstemmig nei

Torgeir Larsen er leder for utvalget som satte foten ned.

– For oss er det veldig viktig at det er forutsigbart i et lite bomiljø som Strengelvåg er. Og slik som det har vært, har dette området vært brukt til skole og rekreasjonsområde for barn, unge og familie.

Det å gjøre om området til et forretnings- og industristed, krever andre prosedyrer.

Blant argumentene fra administrasjonen om å avslå søknaden, er at hensynet til barn og unge tilsidesettes.

Det er blant annet en ballbinge like i nærheten og området brukes til friluftsliv.

Et tverrpolitisk utvalg på fem stykker var alle enige.

Men til tross for et enstemmig nei, så kan det britiske selskapet gå videre med planene sine for tomta, hvis de ønsker.

– Alle som eier et område, kan enten be kommunen om å regulere området, totalt sett eller at de selv ber om å få oppstart av en reguleringsplan for området.

 Øksnes rådhus

MOTSTAND: Det har vært stor lokal motstand mot prosjektet siden start.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Vet ikke veien videre

Larsen har ikke fått noen signaler fra selskapet om hva som skjer videre nå. Det har heller ikke lyktes NRK å få kontakt med det britiske selskapet.

Men Larsen er klar på at de forventer mer informasjon fra selskapet i en eventuell videre prosess.

– Tiltakshaveren må gå litt i seg selv. Det er en stor brist i det som forventes av en profesjonell aktør av det som skal legge frem av både planer og langsiktighet, og ikke minst at de har med seg alle forhold som gjelder for en slik etablering.

Han mener informasjonen har vært mangelfull hele veien.

– Det er for lite og for unøyaktig informasjon. Det er på et nivå som gjør at administrasjonen vanskelig kan dra konklusjoner ut av det.

Vil bygge satellitter

For å koble seg på Starlink-satellittene kan i teorien hvem som helst kjøpe seg en antenne på størrelse med en vanlig parabol.

Antennene Aql nå planlegger å sette opp i Strengelvåg, er derimot en del større enn disse.

Anlegget skal etter planene være en av flere såkalte gateway-stasjoner, som finnes over hele verden. Disse stasjonene brukes til å drifte Starlink-systemet.