Statsråden bladde opp 43 mill. for å hindre flere blodbad – nå kan reingjerdet bli revet

Etter flere år med blodbad langs Nordlandsbanen står et 26 kilometer langt reingjerde endelig ferdig på Helgeland. Nå er det truet av en ny klage, og verste fall må gjerdet rives.

Reingjerdet Viltgjerde ved Sefrivatn 28.09.19-ferdig gjerde mot ny E6

12.000 GJERDESTOLPER: Etter flere år med blodbad langs Nordlandsbanen står et 26 kilometer langt reingjerdet endelig ferdig på Helgeland. Her fra Sefrivatnet i Grane.

Foto: Bane NOR

Klagen kommer fra et selskap med fiskerettigheter i lakseelva Vefsna, som Nordlandsbanen går fordi. De ønsker at kommunen skal garantere den allmenne ferdselen til elva.

I løpet av de siste fem årene har rundt 3000 dyr blitt drept av toget på Nordlandsbanen. Bare på den vel 26 kilometer lange strekningen som er gjerdet inn har 774 rein og elg blitt meid av toget de siste ti årene.

Den 729 kilometer lange Nordlandsbanen kjører gjennom flere vinterbeiteområder for tamrein, både på Saltfjellet, Helgeland og i Trøndelag.

Etter de siste blodige vintrene, som resulterte i mediedekning fra hele verden, ble det satt fortgang i planene med å gjerde inn den mest ulykkesutsatte strekningen mellom Vefsn og Grane.

Saksbehandlingsfeil

Myndighetene bladde opp 43 millioner kroner for å få ned dødstallene på Nordlandsbanen.

Men i mai gikk hele prosjektet i stå. Planene var ikke sendt ut på høring, og Fylkesmannen stanset dermed byggingen.

Reinsdyr påkjørt av toget på Nordlandsbanen

BLODBAD: Strekket langs Nordlandsbanen mellom Grane og Vefsn ble etter hvert beryktet for hvor mange rein som ble påkjørt i området. I løpet av en tredagersperiode i 2017 var det 106 rein som strøk med.

Foto: Jon Erling Utsi

Bommerten kostet 800.000 kroner. Men prosjektet kom i gang igjen etter en hastebehandling. Nå står gjerdet ferdig. Og det før tida.

Bjørn Brodtkorb

HAR KLAGET: Bjørn Brodtkorb har nå sendt inn to klager på gjerdene langs Nordlandsbanen. Nå håper han at kommunen skal garantere tilgangen til elva Vefsna.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Imidlertid har prosjektet støtt på nok et skjær. En ny klage fra samme mann som sist: Grunneier Bjørn Brodtkorb.

Han har klaget gjennom selskapet Brodtkorb AS, som blant annet selger fiskekort.

Brodtkorb har fiskerettigheter i lakseelva Vefsna, og er redd for å miste tilgang til elva.

Etter en dialog med Bane Nor var han med å sikre åpninger i gjerdet for allmenn ferdsel. Den sier han at Vefsn kommune ikke har anerkjent.

– Det er god dialog med Bane Nor, men jeg vil ha det skriftlig fra kommunen at dette blir å vare.

Brodtkorb sier han er redd for at hvis kommunen ikke sikrer at allmennheten skal ha rett til å ferdes i disse områdene kan det plutselig komme hengelåser på gjerdet.

– Det vi frykter er at Bane Nor kan de stenge planovergangene, sier han.

– Kan bli reversert

Reingjerde mellom Grane og Vefsn

I løpet av de siste fem årene har rundt 3000 dyr blitt drept av toget på Nordlandsbanen. Det nye gjerdet skal forhindre nye blodbad.

Foto: Bane NOR

Nå mener han kommunen må sikre tilgangen ved å ta det inn i saksbehandlingen.

– Vedtaket til kommunen må omfatte allmenn ferdsel slik som vedlegget vi fikk fra Bane Nor. På den måten slipper vi å få dette opp i rettsapparatet om noen år.

Saksbehandler Hubertina Doeven i Vefsn sier kommunens vedtak er påklaget til Fylkesmannen, som nå skal behandle saken.

– I et verst tenkelig scenario kan Fylkesmannen oppheve det kommunale vedtaket. Da må det reverseres, og alt som er bygget fjernes.

Brodtkorb påpeker at målet ikke er å få gjerdet revet.

– I prinsippet er jeg ikke motstander av grunnlaget gjerdet ble satt opp for. Saken er heller at man tar hensyn til alle parter.

Doeven sier hun regner med at Fylkesmannen godkjenner det kommunale vedtaket.

Ifølge underdirektør Tor Sande på kommunal- og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen vil de prioritere denne saken, og håper å kunne stadfeste kommunens vedtak.

Nordlandsbanen, rein påkjørt av tog, Kvalfors bruk

– ELVER AV BLOD: Slik beskriver reineierne synet som kan møte de langs Nordlandsbanen. Bildet er fra vinteren 2016 da flere titalls rein ble påkjørt av toget.

Foto: Ole Henrik Kappfjell
Laster kart, vennligst vent...