Dette er de nye fylkesrådene i Nordland

Knut Petter Torgersen fra Ap og Ingelin Noresjø fra KrF erstatter Høyres Beate Bø Nilsen og Oddleif Olavsen i fylkesrådet.

Knut Petter Torgersen og Ingelin Noresjø

Knut Petter Torgersen fra Ap og Ingelin Noresjø fra KrF erstatter Høyres Beate Bø Nilsen og Oddleif Olavsen i fylkesrådet.

Foto: Nordland fylkeskommune

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har inngått en samarbeidsavtale med SV og Senterpartiet i fylkestinget. Det skjer etter at Høyre forrige uke valgte å tre ut av fylkesrådet i Nordland.

Samtidig er det klar at Knut Petter Torgersen fra Arbeiderpartiet og Ingelin Noresjø fra KrF erstatter Høyres Beate Bø Nilsen og Oddleif Olavsen i fylkesrådet. Grete Bang blir fylkesråd for utdanning.

Ny samrbeidsavtale på fylkestinget i Nordland

Ap, KrF, Sp og SV har inngått avtale om parlamentarisk samarbeid i Nordland fylkesting. F.v Bjørnar Skjæran (Ap), Monika Sande (Sp), Marius Jøsevold (SV) og Per Pedersen (KrF).

Foto: Nordland fylkeskommune

Den nye avtalen innebærer at fylkesrådet, bestående av Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har et grunnlag i fylkestinget for å videreføre sitt arbeid ut valgperioden. Avtalen gir samarbeidspartiene flertall på fylkestinget, sier politisk kommentator Eivind Undrum Jacobsen.

– Dette betyr at det igjen er et flertall i fylkestinget for det fylkesrådet som sitter. Riktignok er det et mindretallsråd, det betyr at rådet må samarbeide med Senterpartiet og SV i fylkestinget.

– Erfarne

– Dette innebærer en viktig forsterkning av fylkesrådet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i en pressemelding.

Den praktiske innretningen i samarbeidsavtalen innebærer at Senterpartiets og Sosialistisk Venstrepartis gruppeledere deltar i fylkesrådets arbeidsmøter på lik linje med frikjøpte fylkespolitikere fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.

Jeg er svært fornøyd med at vi på kort tid har klart å få på plass denne avtalen, og jeg har stor respekt for den måten Nordland Senterparti og Nordland SV har tatt ansvar på i den situasjonen som oppsto i fylkestinget, sier leder i Nordland Arbeiderparti Bjørnar Skjæran.

Ifølge KrF bidrar avtalen til å styrke det politiske sentrum og forutsigbarheten for fylkesrådet.

Vi er glade for at KrF og Arbeiderpartiet er kommet til enighet med Nordland SV og SP og ser frem til et godt samarbeid, sier gruppeleder Peter Eide Walseth i Nordland KrF.

SV er glade for at vi nå kan få muligheter for å ta politikken til venstre i Nordland, og mulighetene for at arbeidslivspolitikken og utdanningspolitikken kan forandres er spesielt positivt, sier leder i Nordland SV, Marius Meisfjord Jøsevold.