Hopp til innhold

Slik skal Nord-Norges farligste veistrekning bli tryggere

Bodø har noen av Nord-Norges mest trafikkerte og ulykkesbelastede veikryss, forteller prosjektleder hos Statens vegvesen. Det skal «Bypakke Bodø» endre på.

Prosjektleder Odd Inge Bardal hos Statens vegvesen forteller om prosjektet.

SLIK BLIR BYPAKKE BODØ: Odd Inge Bardal hos Statens vegvesen gjennomgår prosjektet.

I en ny presentasjonsfilm som snart skal offentliggjøres, blir «Bypakke Bodø» levendegjort med lyd og bilder. I filmen ser man hvordan prosjektledelsen ser for seg at nye riksvei 80 blir seende ut mellom Hunstadmoen og Thallekrysset – en veistrekning på 5,5 kilometer.

  • Se stillbilder fra filmen lengre ned i denne saken.

Bypakke Bodø inneholder foruten ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier, og har en kostnadsramme på 2,82 milliarder kroner.

– Et godt trafikksikkerhetstiltak

– Prosjektet starter på Hunstadmoen ved enden av dagens firefeltsvei. Der skal vi ned i terrenget for å bygge starten på en 2,8 kilometer lang tunnel, som går under jernbanetraseen, under ytterkant av Grønnåsen, før den kommer ut ved Bodin leir, forklarer prosjektleder Odd Inge Bardal hos Statens vegvesen.

Det skal også bygges nye kryss ved Bodøelv, Stormyra og Thallekrysset.

– Vi utvider også Olav Vs gate fra Bodøelv-krysset til gamle riksvei.

Vi har også tre av de mest ulykkesbelastede punktene i Nord-Norge.

Odd Inge Bardal / Statens vegvesen

Veistrekningen fra Grønnåsen til Bodøelv er i dag sterkt belastet, og nærmer seg 30.000 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt. Det gjør den til Nord-Norges mest trafikkerte vei, forteller prosjektlederen.

– Vi har også tre av de mest ulykkesbelastede punktene i Nord-Norge på kryssene ved Grønnåsen, Bodøelv og Stormyra.

– Nå blir to av dem bygd om, mens det tredje får mindre trafikk ved at vi legger det meste av dagens trafikk i tunnel under boligområdene. Dette er dermed et godt trafikksikkerhetsprosjekt også, fastslår Bardal.

Arbeidene starter tidlig neste år, og er ikke ferdig før om fire til fem år, hvis alt går etter planen.

Koster 2,82 milliarder

Odd Inge Bardal, Statens vegvesen.

Odd Inge Bardal hos Statens vegvesen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Bilistene i Bodø kunne spart 500 millioner kroner i bompenger. Men med velsignelse fra regjeringen bruker kommunen i stedet pengene på mer vei.

Dermed skal to milliarder finansieres gjennom sju automatiske bomstasjoner over 15 år.

Forslag til Bypakke Bodø ble vedtatt av Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i juni 2011. Av den totale kostnadsrammen på 2,82 milliarder kroner, skal rundt 2,1 brukes på strekningen mellom Hunstadmoen og Thallekrysset.

For å unngå uønsket lekkasje, vil veien bak på Reinsletta stenges, forteller prosjektlederen i Statens vegvesen.

– Har en del trafikkomlegginger foran oss

Tiltak for gående og syklende, inkludert trafikktrygghetstiltak, har en økonomisk ramme på 500 millioner kroner, mens kollektivtrafikktiltak en økonomisk ramme på 210 millioner kroner.

– Det blir flere tiltak rettet mot gående, syklende og de som tar kollektiv.

Bardal ser frem til å komme i gang med byggingen, men legger ikke skjul på at trafikantene vil merke godt til veiarbeidet i årene som kommer.

– Vi har noen år med en del trafikkomlegginger foran oss. Vi har planlagt dette ganske nøye, men det vil nok likevel bli situasjoner der det blir mer kø enn det vi har i dag. Så blir det mye bedre etter hvert når vi får åpnet veianlegget.

Vil heller bygge vei enn å redusere bompengene

Ordfører Ole Henrik Hjartøy (H) Frps Allan Ellingsen vil heller ha mer vei enn mindre bompenger.