Hopp til innhold

– Bilistene i Bodø vil spare minst 800 millioner kroner

– Dette er en viktig dag for hele Bodøregionen, sier ordfører Ole Henrik Hjartøy (H), etter at det i dag ble klart at regjeringen har sagt ja til «Bypakke Bodø».

FORNØYD: Den blå-blå regjeringen sørger for besparelser på nærmere 1 milliard kroner for bilistene i Bodø. Her fra dagens pressekonferanse.

FORNØYD: Den blå-blå regjeringen sørger for besparelser på nærmere 1 milliard kroner for bilistene i Bodø. Se opptak fra pressekonferansen over!

Trafikk i Bodø

VIL SPARE BILISTENE: Hvis alt går etter planen, spares bilistene for én milliard kroner, sier varaordfører Tom Cato Karlsen.

Foto: Harald Krogtoft

– Vi har den mest trafikerte byen i hele Nordland. Derfor er dette ikke bare en viktig dag for Bodø, men for hele regionen, sa ordfører Ole Henrik Hjartøy (H) i Bodø kommune under dagens pressekonferanse.

Regjeringen har også varslet at det vil bli etablert et statlig bompengeselskap i løpet av 2015. Det vil sørge for en rente på maksimalt 2,8 prosent på bompengeopplegget i denne proposisjonen, mot dagens rente på 6,5 prosent. Det utgjør en besparelse på 460 millioner kroner.

– I tillegg går regjeringen inn i bypakken med 342 millioner kroner i friske midler. Dermed sørger den blå-blå regjeringen for besparelser på nærmere 1 milliard kroner for bilistene i Bodø, sier varaordfører Tom Cato Karlsen.

Det var varaordfører Tom Cato Karlsen, statssekretær Bård Hoksrud fra samferdsel, Kenneth Svendsen fra FrP, Odd Henriksen og ordfører Ole-Henrik Hjartøy som deltok på pressekonferansen, som du kan se opptak av øverst i denne saken. I tillegg var representanter fra Statens vegvesen tilstede.

Ny tunnel

Ole Henrik Hjartøy, ordføer i Bodø

PROSESSENE KAN GÅ VIDERE: – Nå er det slik at vi ikke har flertall i Stortinget, men jeg håper og tror at de er enige med oss om at bilistene skal få slippe billigere unna, sier ordfører Ole Henrik Hjartøy.

Foto: NRK

Dermed er det klart at det skal investeres mer enn 2,8 milliarder kroner på nye veier, trafikksikkerhetstiltak og kollektivtrafikk de neste årene – hvis alt går bra når saken skal behandles i Stortinget til høsten.

– Jeg regner det som sikkert at det er stor politisk enighet om bypakken i Stortinget. Nå er dette behandlet i regjeringen, noe som betyr at prosessene kan gå videre. Vi har ikke flertall i Stortinget, men jeg håper og tror at de er enige med oss om at bilistene skal få slippe billigere unna, sier Hjartøy.

Regionveisjef Torbjørn Naimak mener detter er startskuddet for et spennende utbyggingsprosjekt.

– Et utbyggingsprosjekt som skal gi Bodø den veistandard som byen fortjener.

Bypakke Bodø skal gi ny firefelts vei fra Hunstad til byen. En stor del av denne strekningen skal gå i tunnel mellom Hunstadkrysset og Bodøelv. Den toløps tunnelen kommer ut i området ved Bodin Leir.

– Vi er allerede kommet langt i planleggingen av riksvei 80, og innen et halvt års tid kan vi starte det som vil bli et omfattende anleggsarbeid. Det er beregnet 4-5 års byggetid, fortsetter Naimak.

Én avgift i timen

Tom Cato Karlsen ved MS Vesterålen

FORNØYD: – Vi er veldig glade for at regjeringen har lagt Tverlandsbrua inn i bypakken, sier Tom Cato Karlsen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

En nyhet i proposisjonen er at Tverlandsbrua blir en del av bypakken. Dermed vil bilistene kun bli avkrevd én avgift ved passering innen en time fra Tverlandet og inn til Bodø sentrum.

– Vi er veldig glade for at regjeringen har lagt Tverlandsbrua inn i bypakken. Det betyr svært mye for mange, sier varaordfører Tom Cato Karlsen.

Han sier også at spørsmålet rundt hvor mange år bilistene skal betale bompenger er gjenstand for diskusjon.

– Vi kan ta ned prisen, og kreve bompenger i 15 år. Eller vi kan øke prisen noe, og avslutte bompengesystemet på et tidligere tidspunkt. Det ligger flere muligheter for å redusere kostnadene hos bilistene ytterligere, og som vi skal se nærmere på.

Kenneth Svendsen (FrP) trakk også fram problemet med stadig mer tungtransport på veiene.

– Nå har vi kommet til et punkt der vi leverer, og der bilistene sparer store beløp. Med dette unngår vi også at flere trailere må innom bykjernen, sier han.

Mer enn vei

Innenfor kollektiv er det satt av 210 millioner kroner i bypakken og i tillegg har Nordland fylkeskommune bevilget nesten 60 millioner kroner ekstra til dette området.

– Det gjør vi fordi vi ønsker å ta et skikkelig krafttak for å bedre kollektivtilbudet i fylkeshovedstaden, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune, Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Videre skal det brukes 500 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i Bodø som utbygging av gang og sykkelveier, og også trafikksikring ved og rundt skolene i byen.

Dette er «Bypakke Bodø»

Bypakke Bodø inneholder blant annet ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier.

«Bypakke Bodø er et felles løft for å gi Bodø by et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssystem både for kjørende, kollektivbrukere, syklende og gående», skriver prosjektledelsen på sine nettsider.

Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket samarbeider om Bypakke Bodø. Statens vegvesen har ansvar for utbygging av riks- og fylkesvegene i pakken, ifølge vegvesen.no.

«Når Bodø nå er i ferd med å gå fra å være småby til å bli storby med de utfordringer det medfører, tar kommunen i samarbeid med Nordland Fylke, Jernbaneverket og Statens vegvesen noen omfattende grep», står det i presentasjonen.

Bompengefinansiert

Prosjektet er tenkt finansiert med en statlig andel på 200 millioner kroner. I tillegg planlegges det med 105 million kroner fra Bodø kommune, 90 millioner kroner fra Nordland fylkeskommune og 15 millioner fra Jernbaneverket.

Resten vil være bompenger, ifølge bypakkebodo.no.

Bilistene må regne med å betale bompenger i inntil 15 år. Bommene er tenkt plassert langs rv. 80, fra Bodøelv til havna. Prisen for passering av bommene ved byen er ikke avklart, men forslaget er 15 kroner per passering uten autopass og 12 kroner med. Bompengene skal også brukes til å betale for gang- og sykkelstier.

Utsatt

Kjell Idar Juvik

FRUSTRERT: Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap) var skuffet etter at det tidligere denne måneden ble kjent at Bypakke Bodø skulle utsettes til høsten.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Tidligere denne måneden ble det kjent at prosjektet ble utsatt. Begrunnelsen var at regjeringa ikke rakk å legge fram saka for Stortinget før sommeren.

– Det er sterkt beklagelig for Bodø og Nordland at regjeringa ikke har klart å vise handlekraft. Dette betyr at Stortinget tidligst får saka til behandling i oktober, sa stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Nordland, Kjell Idar Juvik, til NRK.no den gang.

Regjeringa hadde lovet at flere store veiprosjekter skulle leveres til Stortinget for behandling denne våren. Ved månedskiftet mai-juni var det uklart om både Bypakke Bodø, Bypakke Harstad og den nye E39 mellom Os og Bergen ville forlate samferdselsminister Ketil Solvik Olsens (FrP) bord og sendes til Stortinget før sommeren.