Bygger 2200 studentboliger i 2016

Regjeringen har vedtatt å finansiere 2200 studentboliger i 2016. – Det har aldri før vært bygget flere studentboliger, sier Margunn Ebbesen (H).

Utsikt over Nesna

Nesna er et av studiestedene som har fått midler over statsbudsjettet.

Foto: (CC) WIKIMEDIA COMMONS

– Regjeringen har programfestet at den vil bygge ut flere studentboliger. Med årets tildeling settes det kraft bak ordene, sier Ebbesen, som er medlem av justiskomiteen på Stortinget.

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H)

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H).

Få vil være uenig i at det å ha et sted å bo er viktig for å kunne studere. NRK skrev for noen år siden om et presset leiemarked i Bodø, hvor det på daværende tidspunkt bare var bygd 100 nye studenthybler på 20 år. Og situasjonen i nordlandskommunen var ikke unik.

Men nå er ting på bedringens vei, sier Ebbesen. Bygginga av nye studentboliger er godt i gang, både på Mørkved i Bodø og ellers i landet.

I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig, mener stortingspolitikeren.

– Årets tildeling er et viktig skritt for å oppfylle regjeringens løfte om å bygge flere studentboliger. Utfordringene i boligmarkedet vil ikke være løst over natten. Men vi har med 2016-budsjettet videreført det historisk høye nivået fra i fjor.

Mangler 13000 boliger

Therese Eia Lerøen

Leder Therese Eia Lerøen i Norsk studentorganisasjon.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Leder Therese Eia Lerøen i Norsk studentorganisasjon (NSO) er ganske fornøyd med utviklinga, men peker på at det fremdeles bare er 15 prosent av dagens studenter som har tilgang på studentbolig.

– Vårt krav er en dekningsgrad på minimum 20 prosent nasjonalt. Med dagens studenttall mangler det 13000 studentboliger, sier hun.

Hun er derfor klar på at det er viktig at satsinga på studentboliger fortsetter i årene som kommer.

– Det må bygges minst 3000 boliger i året, så vi nærmer oss. Det er heldigvis tverrpolitisk enighet på Stortinget nå om at studentboliger er et viktig tiltak for å bedre studentenes levekår.

Trenger mer penger

Hun mener den nåværende regjeringa faktisk har fått til en del, og peker på utvidelsen til 11 måneders studiestøtte som et annet viktig tiltak.

– Men norske studenter går fremdeles i snitt 4000 i minus hver måned, der de fleste utgiftene er relatert til bolig. Derfor er det viktig at man også øker de månedlige utbetalingene til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det vil i dag si til cirka 130000 i året.

– Har gjort mye for studentene

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet fortalte på sin side i en tidligere sak at studentene nå for første gang har begynt å ta innpå andre lønnstakere.

– Vi har økt studiestøtten med mer enn forventet prisvekst og ved et par anledninger mer enn forventet lønnsvekst. Vi er ikke enige i regnestykket til NSO om at studenter går i minus hver måned. Dette bygger på noen premisser som man selv velger seg, sa han.