NRK Meny
Normal

Bøyer av for regjeringens miljøkrav

Norsk fiskeoppdrett bruker mer fisk enn den produserer. Det vil næringa gjøre noe med.

Opprett

Oppdrettere positive til strategi for bærekraftig vekst. Illustrasjonsfoto

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er positiv til regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig vekst i norsk oppdrettsnæring.

Hovedpunktene i regjeringens strategi ble lagt frem på FHLs generalforsamling i Bodø torsdag av statsekretær Vidar Ulriksen. Strategien skal sikre bærekraftig vekst i næringen.

Les: Fiskeoppdrett forbruker villfisken

Ferske utregninger fra Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag viser at norsk oppdrettslaks nå spiser mer fisk enn den samlede produksjonen av menneskemat i norsk sjømatnæring. I 2007 produserte Norge om lag 830 000 tonn oppdrettsfisk. De spiste til sammen rundt 2,5 millioner tonn villfanget fisk, inkludert importert fôr. Samtidig ble det i Norge produsert 2,3 millioner tonn sjømat til mennesker.

Miljøorganisasjonene mener oppdrettsfisken bidrar til å tømme havet.

Nå kommer oppdretterne miljøvernerne og myndighetene i møte.

Vil vokse mer

Ole-Eirik Lerøy, styreleder i FHL.

Ole-Eirik Lerøy er gjenvalgt som styreleder i FHL.

Foto: NRK

- FHL er positive til dette fordi næringen har et uttalt mål om fortsatt vekst i havbruksnæringen i Norge, og slik sett er regjeringens og våre mål sammenfallende.Vi har ennå ikke satt oss inn i alle strategiens elementer, men mener den kan være et et godt utgangspunkt for å sikre bærekraft vekst i norsk fiskeoppdrett og matproduksjon, sier Ole-Eirik Lerøy som i dag ble gjenvalgt som styreleder i FHL.

Les også: Laksenæringen må ta alvorlige valg

Mer samarbeid

Lerøy understreker at det fremlagte strategidokumentet synes å gi rom for et konstruktivt samarbeid mellom oppdrettsnæringen og myndighetene.

Les også: Fjerner norsk laks fra menyen

- For å sikre miljømessig bærekraft også når produksjonen etter hvert øker er vi i næringen inneforstått med at vi må fatt i en del utfordringer. Det vil vi nå gjøre i samarbeid med myndighetene. Vi ønsker ikke å diskutere enkelttiltak nå, men vil gå inn i en dialog med myndighetene på hvert enkelt felt, sier han.

Les også: Oppdrettslaksen under press

32 tiltak

Fiskeriminister Helga Pedersen (Ap)

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap).

Foto: NRK

Regjeringas strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring ble presentert i Bodø i går. Hele 32 tiltak skal sikre at oppdrett drives uten uakseptable miljøvirkninger. Blant tiltakene er å sørge for at forbrukere kan være sikre på at fiskefôr som benyttes i norsk oppdrett bare inneholder fiskemel og -olje fra bærekraftig forvaltede bestander.

- I arbeidet med strategien har vi involvert interesseorganisasjoner som representerer havbruksnæringa, miljøorganisasjoner og andre næringsinteresser som berøres av havbruksvirksomhet. Vi har fått nyttige innspill på hva som bør kjennetegne ei miljømessig bærekraftig havbruksnæring i framtida. Jeg ser fram til videre dialog med interesseorganisasjonene om oppfølging av tiltakene, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap).

Hennes mål er at myndighetene og næringa må stå sammen om å sikre at oppdrett drives uten uakseptable miljøvirkninger.

- Det vil nå bli arbeidet videre med å operasjonalisere bærekraftsbegrepet. Mange av tiltakene må gjennomføres enten gjennom egne forskrifter eller ved endring av eksisterende regelverk, sier hun.

Nye rekorder

Det ble satt ny rekord for norsk eksport av sjømat i fjor. Oppdrettsfisk utgjør over halvparten av sjømateksporten. Salg av sjømat til utlandet er en av de viktigste eksportnæringene i landet. Målet er å doble produksjonen.