Hopp til innhold

Bli med opp i lufta under en av Europas største militærøvelser

Uke én av Arctic Challenge Exercise 2017 er over. Over 1000 deltakere, 100 militære fly og 11 nasjoner deltar. Her kan du se Forsvarets egne bilder og video.

Ser du hvor dette er?

Her flys det over Lofoten. Video: Luftforsvaret.

Øvelsen er et samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland, som har pågått hvert andre år siden 2013.

I år er øvelsen ledet av det finske luftforsvaret, som har hovedansvar for planlegging, og at øvelsen spiller ut over de nordlige delene av vertslandene.

Ifølge det finske luftforsvaret er ACE 2017 en unik realistisk luftøvelse i verdensklassen fordi den planlegges, forberedes og gjennomføres i et tett samarbeid mellom de tre nasjonenes luftforsvar.

– Vi samarbeider med Finland og Sverige. Vi har tre baser som vi bruker. Bodø er den ene, i tillegg flyr vi fra Rovaniemi i Finland og Luleå i Sverige, fortalte major Major Vegard Bøthun da han gjestet NRKs radiosending i begynnelsen av uka.

– Dette blir Nord-Europas største flyøvelse i år. Vi har invitert allierte nasjoner og interessen har vært veldig stor. Her i Bodø har vi besøk av engelskmenn, folk fra Belgia og Sverige. I tillegg Canada, USA og Spania.

30 fly fra Bodø

I tillegg til jagerfly, transport- og forbindelsesfly, tankfly, elektroniske krigføringsfly, transporthelikopter og redningshelikoptre fra 330-skvadronen vil også Luftvernsbataljonen være med på øvelsen med bakkestyrker.

Bøthun forteller at mye luftrom og god plass gjør at det passer bra å gjennomføre en slik øvelse i nord.

– Vi har cirka 400 mann og 30 fly her i Bodø som skal fly to ganger om dagen. På formiddagen og på ettermiddagen. Det blir flere fly i lufta, men de forsvinner inn i Sverige primært for å møte de andre flyene fra de andre basene.

Den store utfordringen som man øver på, er store formasjoner.

– Mange fly sammen, og få koordinert dette.

– Har denne øvelsen noe å gjøre med vårt forhold til Russland?

– Nei, dette er normal trening og øving.

Sivil luftfart påvirkes ikke

God dialog med Avinor i forkant bidrar til at den sivile luftfarten ikke påvirkes av øvelsen.

Selv om øvelsen er omfattende, har Forsvaret lovet at det ikke blir flystøy på natten eller i helga. Arctic Challenge Exercise gjennomføres i perioden 22. mai til 2. juni.

Norsk F-16 tar av, britisk Tornado står klar til å taxe / Norwegian F-16 take off while a british Tornado is getting ready for taxing
Foto: Sigurd Tonning-Olsen / Luftforsvaret, Sigurd Tonning-Olsen