Hopp til innhold

Helseministeren sier det vil bli endringer for sykehuset i Mo i Rana – fullt opprør i Rana

–Samme dag som helseministeren presiserer at hovedsykehuset skal være i Sandnessjøen er det fullt opprør i Mo i Rana.

Bent Høie blir intervjua

Helseminister Bent Høie (H) slår fast at prosessene som nå skal gjennomføres vil innebære endringer for sykehuset i Mo i Rana

Foto: Roy Pettersen / NRK

Han håpte på ro, helseminister Bent Høie (H) da han i januar fattet endelig vedtak i den svært betente sykehusstruktur-saken på Helgeland.

Han avgjorde da at det skal være to akuttsykehus på Helgeland. Ett akuttsykehus i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn, med felles ledelse plassert i Sandnessjøen.

Sykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus, bestemte han.

Men det har blitt alt annet enn ro.

Bent Høie svarer på bekymringsmelding

I løpet av de siste dagene har det haglet inn med bekymringsmeldinger både fra nord og sør.

Det handler både om flytting av kreftkirurgi og om hvordan fordelinga mellom regionenes to fremtidige sykehus skal være.

Etter forrige styremøte i Helse Nord sendte ordføreren og varaordføreren i Rana bekymringsmelding til Bent Høie:

«Fra Rana kommune sin side ønsker vi å flagge en bekymringsmelding til politisk ledelse i HOD da vi opplever en del upresis kommunikasjon fra styret i Helse Nord RHF. Dette er uttalelser som skaper betydelig uro både i regionen og blant ansatte ved sykehusenheten i Mo i Rana.»

Og i dag svarte Høie med å presiserer sin beslutning i et brev til Rana kommune:

– De prosessene som nå skal gjennomføres vil innebære endringer for sykehuset i Mo i Rana, skriver han i brevet.

Videre skriver Høie, at selv om begge sykehusene skal være akuttsykehus, så er det ikke fra foretaksmøtet i januar i år brukt begrep som «likeverdige sykehus».

Det mener han ville kunne skapt forventninger om at tilbudet på de to sykehusene skulle være identiske.

Samtidig som brevet ble kjent, vedtok formannskapet i Rana i dag en skarp kritikk av ledelsen i Helse Nord for deres vedtak om å flytte tarmkreftkirurgien til Bodø.

Geir Waage frykter nedbygging av tilbudet i Rana

Formannskapet mener Rana sykehus blir straffet for bråk, urolighet og mangelfulle operasjoner gjort på en annen avdeling i Helgelandssykehuset.

Også de tillitsvalgte ved sykehuset på Mo kommer med skarp kritikk mot Helse Nord.

Rana kommune ber nå om et møte med Høie.

– Jeg frykter at dette er starten på en demontering av det tilbudet vi har i Mo i Rana i dag.

Rana-ordfører Geir Waage.

Geir Waage frykter at den midlertidige flyttingen av tarmkreftoperasjonene fra Rana er starten på slutten.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Her er det forskjellige virkelighetsoppfatninger. Derfor har vi invitert statsråden til å komme til Mo, sier ordfører i Rana, Geir Waage (Ap).

Waage viser til at Helse Nord overstyrte styret i Helgelandssykehuset. Han sier videre at han fortsatt savner en medisinfaglig begrunnelse.

– Jeg registrerer at Helse Nord, statsråden og vi har ulik virkelighetsoppfatning om hvordan vedtaket om tarmkreftkirurgien oppfattes og hvordan det virker. Med bakgrunn i det, har vi oppfordret og invitert statsråden for å møte fagmiljøet her i Rana.

Industrien: Oppleves som enn kollektiv straff

29 industriledere i regionen har også signert et brev til Bent Høie der de sier de er svært bekymret:

«Dette oppleves som en kollektiv straff her i Rana, siden det ikke finnes kvalitetsmessige grunner som bakgrunn for beslutningen.

Vi opplever derimot at det er kvalitetsproblemene ved kreftkirurgien i Sandnessjøen, som er årsaken til at vårt lokale sykehus i Rana nå faktisk bygges ned.»

Administrerende direktør i Helse Nord , Cecilie Daae sier dette ikke dreier seg om mistillit eller avstraffelse.

– Jeg kan forstå at det kan oppleves sånn, men målet med beslutningen er å skape grunnlag for å få til raskere prosesser mellom ett samlet fagmiljø samtidig som Helse Nord må sikre at vi ivaretar sørge-for-ansvaret vårt, sie Daae.

Alstahaug-ordfører: – Ser med bekymring på støyfaktor

Det er ikke bare Rana som ønsker møte med Bent Høie. Det gjør også de elleve ordførerne sør for Korgfjellet.

– Vi ser med bekymring på den støyfaktoren som har vært rundt Helgelandssykehuset de siste par månedene. Nå registrerer vi at Høie har uttalt seg og har tatt eierskap til vedtaket han gjorde i januar.

Talseth mener Høies presisering er helt i tråd med deres oppfatning av vedtaket.

Er det fortsatt aktuelt for dere å ha et møte med Bent Høie?

Ordfører i Alstahaug Peter Talseth (Sp)

Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) håper at presiseringen fra Høie bidrar til ro på Helgeland.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi synes det ville vært veldig konstruktivt å møte helseministeren. Vi har egentlig ingen annen agenda enn å bringe ro til Helgeland.

Dét ansvaret mener han er noe som må deles på alle.

– Vi har stor forståelse for at alle de ansatte ved Helgelandssykehuset står i en tøff hverdag. Vi håper nå at konfliktnivået ikke eskalerer ytterligere. Jeg håper klargjøringen fra Høie og Helse Nord vil bidra til ro.