Sykehusansatte i Rana går i strupen på Helse Nord-direktøren: – Skjønner at det er følelser i sving

Styret i Helse Nord vedtok enstemmig å flytte all planlagt tarmkreftkirurgi fra sykehusene på Helgeland til Bodø. Det får de ansatte ved sykehuset i Mo i Rana til å se rødt.

Helgelandssykehuset, sykehus i Mo i Rana.

Konfliktnivået i sykehusmiljøene på Helgeland har vært svært høyt lenge, men denne uken har det virkelig toppet seg.

Foto: Helgelandssykehuset HF / Øyvind Bratt

Det var et enstemmig styre i Helse Nord som i dag vedtok å flytte tarmkreftoperasjonene midlertidig til Nordlandssykehuset.

Vedtaket kommer bare dager etter at Helgelandssykehusets toppsjef Hulda Gunnlaugsdottir bestemte at operasjonene midlertidig skulle samles i Mo i Rana.

Selv om Helse Nord-direktør Cecilie Daae overstyrte ledelsen i Helgelandssykehuset, fastholder at hun fortsatt har tillit til sykehuset.

– Denne saken handler ikke om tillit. Det handler om behovet for å sikre et forutsigbart behandlingstilbud for tarmkreftpasienter.

Hun mener at fagmiljøene i Helgelandssykehuset nå bør ha fokus på andre ting enn operasjoner.

– Blant annet er Helsetilsynet inne i sykehuset. De skal ha en oppfølging av de tre fagekspertene som har uttalt seg. De jobber også med en handlingsplan med en rekke forbedringspunkter. Når fagmiljøet er beredt flytter vi tilbake til Helgelanddsykehuset, sier Daae til NRK.

Høyt konfliktnivå

Konfliktnivået i sykehusmiljøene på Helgeland har vært svært høyt lenge, men denne uken har det virkelig toppet seg.

Det startet på mandag da sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset besluttet å stenge tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen, og flytte alle operasjoner til Mo i Rana.

Bakgrunnen var ​en ekstern revisjon av tarmkreftkirurgien som har vist avvik ved sykehuset i Sandnessjøen, ifølge sykehusdirektøren.

Det var andre gang i løpet av 2020 at Gunnlaugsdottir stanset alle kreftoperasjoner ved Sandnessjøen.

Avgjørelsen ble dårlig mottatt i Sandnessjøen, hvor fagmiljøet lenge ikke har hatt tillit til sykehusledelsen som er plassert i Mo i Rana.

– Situasjonen forsterket av media

Men Gunnlaugsdottirs avgjørelse fikk ikke stå lenge. I går ettermiddag varslet Nord-direktør Cecilie Daae at hun vil stenge all tarmkreftarmkreftkirurgi i Sandnessjøen og i Rana, og flytte alle operasjoner til Nordlandssykehuset i Bodø.

Daae merket seg at Gunnlaugsdottirs beslutning om å samle operasjonene i Mo i Rana ikke skapte ro.

– Det er forståelig at det stilles spørsmål og kan spres usikkerhet. Pasienter som skal til tarmkreftkirurgi skal ikke ta med seg usikkerhet inn i den pasientbehandlingen de skal igjennom.

I dag var det ekstraordinært styremøte i Helse Nord. Direktørens forslag om å flytte all planlagt tarmkirurgi til Bodø fra 19. oktober ble imidlertid enstemmig vedtatt.

– For pasienter og pårørende er det nå behov for et tydelig og forutsigbart kreftkirurgitilbud. En flytting vil gi pasientene ro og forutsigbarhet.

Hvordan synes du ledelsen ved Helgelandssykehuset har håndtert situasjonen rundt tarmkreftkirurgien?

– Jeg har forståelse for at det har vært krevende. Det har vært forsterket av media også, som kobler tarmkreftsaken med prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Men det er ingen sammenheng der.

Fornøyd i Sandnessjøen

Helgelandssykehuset HF, sykehus i Sandnessjøen.

Mandag ble det kjent at sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset stenger tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen til 2021 og flytter alle operasjoner til Mo i Rana.

Foto: Helgelandssykehuset HF

Fagmiljøet i Sandnessjøen er fornøyd med avgjørelsen.

– Dette er et helt nødvendig vedtak. Vi håper vi kan få et godt samarbeid med Nordlandssykehuset og UNN, og bruke mden tiden vi nå får til å få et bedre klima internt i Helgelandssykehuset, sier sykehuslege Ingeborg Steinholt, som er tillitvalgt for legene ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Hun håper at sykehuset får tid og ressurser til å benytte hospiteringsordninger, slik at kirurgene i Helgelandssykehuset kan reise til Bodø og Tromsø for å tilegne seg ny kunnskap.

– Sist, men ikke minst håper jeg vi kan bruke tid på arbeidsmiløjøet, både internt i Sandnessjøen og i hele sykehuset, på tvers av enhetene.

– En ren kollektiv avstraffelse

Men Helse Nord-direktørens forslag ser på ingen måte ut til å skape ro på Helgeland.

Nær 400 ansatte ved sykehuset i Rana har skrevet under på en pressemelding hvor de bruker svært store ord om nyheten som kom onsdag ettermiddag.

– Dette øker bare konfliktnivået i Helgelandssykehuset, skriver de ansatte, før de fortsetter:

– Det Helse Nord nå foretar seg er en ren kollektiv avstraffelse av pasienter og ansatte. Her straffes en enhet for feil begått ved en annen enhet, 110 kilometer unna. Et allerede pågående kvalitetsarbeid blir med dette fullstendig havarert, før man har forlatt startgropa. Vi er sjokkert og forbannet, sier fagmiljøet.

De hevder videre at det ikke finnes en faglig begrunnelse for det som nå gjøres.

– Behandlingen som nå pasienter og ansatte tilhørende Helgelandssykehuset Mo i Rana opplever, mangler sidestykke. Dette kan ikke tolkes som annet enn mistillit til fagmiljøet ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, en mistillit vi kan forsikre Helse Nord om er gjensidig.

Daae: – Kommer gjerne på besøk til Mo

Helse Nord-direktøren sier hun gjerne kommer til Mo i Rana for å snakke med de ansatte ved sykehuset.

– Jeg har stor forståelse for at det er følelser knyttet til dette. Jeg håper at vi sammen kan ha fokus på de tiltakene som de har blitt enig om, slik at vi kan få rask framgang.

Daae understreker at flyttingen av tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset er midlertidig.

Hvor lenge den varer vil i stor grad avhenge av de prosessene som Helgelandssykehuset skal fullføre rundt kvalitetsarbeidet og arbeidsmiljø.

– Fagmiljøet og ledelsen på Helgelandssykehuset må gi oss og befolkningen på Helgeland tydelige og håndfaste svar på hvordan kreftkirurgien skal ivaretas i sykehuset.

NRK har torsdag ettermiddag prøvd å få en kommentar fra sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir, men hun har ikke vært tilgjengelig for en kommentar.