– Frykter at lokale oljejobber forsvinner

Håpet var at olja skulle skape mange arbeidsplasser i Nord-Norge, men nå frykter lokale leverandører at de blir skviset ut. Bare de største aktørene i næringa kan kapre oljeselskapenes nye gigantkontrakter.

Sandnessjøen

Sandnessjøen er Nordland fylkes oljesenter. Nå frykter ordføreren i Alstahaug at flere oljejobber som er etablert lokalt vil forsvinne.

Foto: Atle Markeng / NRK

Oljenæringa sliter med dårlig inntjening. Nå snus hver stein for å begrense utgiftene. Blant annet innfører oljeselskapene større og mer langvarige kontrakter på tjenestene de kjøper for presse ned prisen.

– Det fører til at mindre, lokale selskaper ikke greier å henge med, sier ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø.

Han mottar urovekkende signaler fra lokale leverandørbedrifter som utkonkurreres fordi de ikke greier å matche kontraktstørrelsene til store selskaper som Statoil og BP.

– De aller fleste selskapene i Nord-Norge har problemer med å være med i konkurransen med de store internasjonale selskapene. Når det er snakk om kontraktstørrelser på 6-7 milliarder sliter nordnorsk industri, sier Langø.

Einar Jørgensen, administrerende direktør i Elektro

Einar Jørgensen i Elektro sier det er umulig å matche kontraktstørrelsene til de store selskapene.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Har ikke kapasiteten som trengs

Elektro er en av de største aktørene i nord innen elektro-installasjoner.

For noen år siden kunne de ta en hel kontrakt selv, men nå har kontraktene som legges ut på anbud blitt så store og komplekse at de ikke kan konkurrere med de store selskapene.

– Kravene som stilles er større og kapasiteten som trengs for å gjennomføre kontraktene er blitt så stor at vi ikke har den, sier administrerende direktør i Elektro, Einar Jørgensen.

Se saken her:

Lokale selskaper taper kampen om oljejobbene.

Bekymret for lokale arbeidsplasser

I årevis har oljenæringa snakket høyt om de store ringvirkningene som skulle skaffe mange arbeidsplasser på land.

Langø er bekymret for at den effekten uteblir og at flere av jobbene som er etablert lokalt rundt oljen forsvinner.

– Konsekvensen kan være at folk går ut av porten om kort tid, sier Langø.

– Attraktive som underleverandører

Morten Eek

Informasjonssjef i Statoil, Morten Eek.

Foto: Øyvind Hagen / Statoil

Statoil mener små, lokale leverandører får nyte godt av å være underleverandør for de større selskapene.

– Selv små bedrifter kan være veldig attraktive og levere til de store selskapene. Det har vi sett mange eksempler på når vi har satt ut store kontrakter til nye felt i Nordsjøen, sier Morten Eek informasjonssjef i Statoil.

Men det er dårlig butikk å være underleverandør ifølge Einar Jørgensen i Elektro.

– Da har man ikke samme inntjening eller kontroll på kontraktene.

– Det må dryppe noe på oss

Leverandørindustrien i hele Nord-Norge har klare forventinger til oljeselskapene.

– Det må dryppe noe på oss når store driftskontrakter som på Skarv og Norne skal tildeles, sier daglig leder i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver.

– Det verste som kan skje er at de store selskapene tar hele jobben og flyr inn deres egne ansatte sørfra.