Hopp til innhold

Ap hardt ut mot feriepenge-kaoset: – Helt uholdbart

Nav innrømmer at regelverket om hvem som har krav på feriepenger er uoversiktlig. Elise Bjørnebekk-Waagen i Arbeiderpartiet mener systemet er uholdbart. Det er Heidi Nordby Lunde uenig i.

Reportasje om Østfoldbanen desember 2019

VIL INNFØRE FERIEPENGER: Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waag (Ap) ønsker å innføre feriepenger basert på dagpengeutbetalingene for arbeidsledige nordmenn.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK / Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Det skaper mistillit til systemet. Dette er på kanten til uansvarlig, sier Elise Bjørnebekk-Waag (Ap) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

I 2015 ble det bestemt at permitterte personer ikke skulle få feriepenger. I stedet kan du få dagpenger, og fritak fra krav om meldeplikt og jobbsøking i en periode på fire uker. Altså en ferie fra Nav-systemet finansiert med dagpenger.

På grunn av pandemien snudde regjeringen på dette. En todelt løsning ble innført. Enten kunne du få ferie med dagpenger. Eller du kan få feriepenger basert på dagpengene du har mottatt.

Men løsningen med feriepenger gjelder ikke dem som har vært permittert i mer enn ett år. Som den langtidspermitterte markedssjefen Tor Anders Rasmussen og rundt 30.000 andre arbeidstakere i Norge.

Det fantes likevel en mulighet for at folk som har vært permittert i over ett år kunne få feriepenger likevel:

Å melde seg av dagpengene før 7. juni. For deretter å melde seg på igjen så snart som mulig.

Men så er spørsmålet hva du tjener mest på? Feriepenger eller ferie med dagpenger?

Selv Navs beredskapsleder Yngvar Åsholt innrømmer at systemet er komplekst, og at det kan være vanskelig å forstå.

En enklere løsning

– Dagens ordning er uholdbar, sier Elise Bjørnebekk-Waag.

– Systemet er veldig komplisert. Det er mange ulike varianter, og kan slå veldig ulikt ut. Jeg skjønner at det er frustrerende, sier hun.

Arbeiderpartiet har hele tiden ment at den beste løsningen er at dem som mottar dagpenger skal ha krav på feriepenger. Bjørnebekk-Waag mener en slik løsning ville vært mye enklere å forstå.

– Den midlertidige ordningen skaper kaos og frustrasjon. Det er mange som ikke forstår om de har rett på feriepenger eller ikke. Ved å gå tilbake til å gi alle som mottar dagpenger krav på feriepenger, vil vi få en mer oversiktlig ordning. Og flere vil få muligheten til å få feriepenger, sier Bjørnebekk-Waag.

Høyre: – En misforståelse

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) er ikke enig med Bjørnebekk-Waag.

– Det er nok noen som ser seg tjent med å skape mer forvirring enn nødvendig, sier Lunde, som mener løsningen ikke er så vanskelig å forstå.

– Ordningen med såkalte feriepenger basert på det du får utbetalt i dagpenger er jo en midlertidig ordning for dem som ble permittert i fjor eller i år, som følge av pandemien. Folk som var uten arbeid før den tid, går inn under den vanlig løsningen med ferie med dagpengeutbetaling, forklarer hun.

Lunde er heller ikke enig med Elise Bjørnebekk-Waag om at vi burde innføre feriepenger på dagpenger som en fast ordning. Lunde mener det er feil bruk av skattepengene våre.

Det er nemlig slik at når du og jeg får feriepenger fra vår arbeidsgiver, er det penger arbeidsgiveren har trukket fra lønna vår gjennom året, for å kunne utbetale det til oss når sommeren kommer.

Nav kan ikke holde tilbake dagpenger på samme viset.

– Så feriepenger basert på dagpenger blir en ekstrautgift for samfunnet. Det kommer i tillegg til dagpengene. Jeg mener det er feil at vi skal bruke flere milliarder kroner i året på at arbeidsledige skal ta seg ferie, sier Lunde.

Men hun mener likevel det var riktig å innføre en slik løsning i år.

– Arbeidsmarkedet var satt ut av spill på grunn pandemien, slik at de arbeidsledige ikke hadde muligheter for å komme seg inn i ny jobb. Vi mener da det er rimelig at dem som var ledige eller permitterte i 2020 får en engangsutbetaling som erstatning for feriepenger de ellers ville ha tjent opp hos arbeidsgiver, sier Heidi Nordby Lunde.

Heidi Nordby Lunde

FEIL Å KALLE DET FERIEPENGER: – Feriepenger er trukket fra arbeidstakernes egen lønn, og utbetalt ved ferie. De pengene som utbetales til de permitterte nå, er ikke det samme, sier Heidi Nordby Lunde i Høyre.

Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK