Hopp til innhold

Her har de ansatte fått nærmere én million i bonus hver

291 ansatte kunne juble da det ble kjent at Nova Sea gikk med overskudd etter pandemiåret 2020. I løpet av de siste fem årene har de fått nærmere én million kroner hver i bonus.

Nova Sea på Lovund

Nova Sea holder til på Lovund i Nordland.

Foto: Hans Petter Sørenen

Pandemien har ført til stengte restauranter og hoteller verden over. Likevel går Havbruksnæringen som det griner.

Et av selskapene som har lagt et godt år bak seg, er Nova Sea. De har hovedkontor på Lovund i Nordland.

De siste fem årene har selskapet delt ut 260 millioner kroner i bonusutbetalinger til konsernets ansatte.

Det tilsvarer omtrent én million per ansatt. Fordelt over fem år.

I snitt rundt 200. 000 i året.

Også etter et usikkert år kom den elleville bonusen som selskapet Nova Sea er blitt kjent for.

Selskapets styre og eiere har nemlig som tradisjon å dele ut 4 prosent av resultatet før skatt til de ansatte.

Det var Helgelands Blad som omtalte saken først.

– Bidrar til engasjement

– Alle som arbeider i Nova Sea, bidrar like mye til at vi presterer så godt som overhodet mulig basert på de forutsetningene vi har. Derfor har styret bestemt at alle skal få en del av det overskuddet som skapes, selv i det som har vært en usikker tid.

Det sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord.

Tom Eirik Aasjord, administrerende direktør i Nova Sea.

Tom Eirik Aasjord, administrerende direktør I Nova Sea er fornøyd med driftsresultatet.

Foto: Nova Sea

– I tillegg bidrar det til engasjement og stolthet blant de som arbeider i Nova Sea, og ringvirkninger for våre lokalsamfunn.

Nova Sea hadde i 2020 ei omsetning på 2,7 milliarder.

Resultatet før skatt var på 802,7 millioner kroner, etter at 45,9 millioner av dette ble satt av til overskuddsdeling og bonus til de ansatte.

Alle ansatte fikk bonus

Bonusutbetalingen i 2021 utgjorde i snitt 148. 000 kroner per hele årsverk, inkludert feriepenger og pensjon.

– Totalt sett er vi svært fornøyd med resultatet for 2020. Til tross for korona og utfordringene det medførte, har vi oppnådd gode resultater.

Han mener dyktige og dedikerte ansatte står bak selskapets suksess.

– I tillegg har våre biologiske prestasjoner gjennom 2020 jevnt over vært god og markedet imponerende tilpasningsdyktig, gitt den situasjonen verden har stått i.

Nova Sea i Lovund

Laksen fraktes ut til konsumere fra Lovund i Nordland.

Foto: Chris Martinussen

Stor etterspørsel etter laks

– Nova Sea har gode tall å vise til. Men det er veldig store regionale forskjeller. Hovedbildet er at mange selskaper i Nord-Norge har gått bra. På Vestlandet har det vært mindre gode marginer.

Det sier Øyvind André Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge.

Øyvind André Haram

Øyvind André Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge.

Foto: Siv Dolmen / FHL

– Det har ikke vært en vekst i produksjonen av laks de siste 6–7 årene i Norge, og det gjør at etterspørselen av laks i verden har økt. Når etterspørselen øker, øker prisen.

Til tross for at vi fikk en pandemi, har mer av laksen blitt konsumert av privatpersoner.

– Vi gikk ikke ut å spiste på hotell eller restauranter, men måtte lage mer av maten vår selv. Så for havbruksnæringen har de ikke mistet noe produksjon på grunn av pandemien.

Nå ligger lakseprisen på omtrent 50 kr per kg ifølge akvafakta.

Bonusordninger fungerer

Iver Bragelien er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Han har forsket på diverse intensivordninger og bonuser i bedrifter.

– Bonusordninger er mye brukt, spesielt i privat næringsliv.

Han anslår at et sted mellom 30–40 prosent av alle ansatte i privat sektor har en eller annen form for bonusordning.

Førsteamanuensis Iver Bragelien ved NHH

Iver Bragelien er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole

Foto: NHH

Men en vanlig bonus ligger i gjennomsnitt på rundt 60. 000 kr. Nova Sea sin bonus er derfor relativt sjenerøs, mener han.

– Det viser jo at oppdrettsnæringen har vært veldig lønnsom de siste årene.

Han forteller at all forskning under ett peker på at belønninger i snitt påvirker prestasjonen til de ansatte i positiv retning. Og skape en lojalitet i bedriften.

Han tror neppe en slik bonus vil ødelegge motivasjonen til de ansatte.

– De som er negative til slike belønningssystemer, tenker ofte på mer individuelle belønninger. Her er det sånn at alle får samme type belønning, og slike typer ordninger har neppe slike negative effekter som noen er redde for.