Hopp til innhold

Slik skal milliardprosjektet Ny by, ny flyplass i Bodø finansieres

Regjeringen øker nå sin andel til totalt 3.1 milliarder kroner til flyplass- og byutviklingsprosjektet i Bodø. De ekstra pengene ble feiret med kake mandag kveld.

Samferdselsminister John-Ivar Nygård og Ida Pinnerød feirer med kake for Ny by, Ny flyplass

BLAR OPP FOR NY FLYPLASS: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Ida Pinnerød (Ap) feirer med kake for Ny by, Ny flyplass på en pressekonferanse i Bodø i dag.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Bodø jobber med å realisere en av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter – «Ny by - ny flyplass».

Da Stortinget besluttet at kampflybasen i Bodø skulle legges ned, bestemte byen seg for å satse på smarte byløsninger.

Prosjektet omtales som den viktigste strategiske saken i Bodø på 100 år.

Flyplass-prosjektet i Bodø innebærer at dagens flystripe flyttes 900 meter. Det skal både gi en ny flyplass og samtidig frigjøre store arealer til en helt ny, grønn bydel.

Prosjektet koster i underkant av 7 milliarder kroner.

Finansieringen skal etter planen være tredelt mellom staten, Avinor og Bodø kommune.

Men i januar gikk alarmen i Bodø.

Da varslet Avinor at de ville utsette den omdiskuterte nye flyplassen i Bodø med ett år.

Les også: Utsetter ny flyplass i Bodø med ett år: – Alvorlig økonomisk situasjon

Ny by ny flyplass
Ny by ny flyplass

Årsaken var Avinors alvorlige økonomiske situasjon, etter to år med pandemi.

Men i forrige uke kunne NRK fortelle at milliardprosjektet likevel er berget.

I dag ble det klart at regjeringen tar en betydelig del av regningen. Mens Avinors bidrag reduseres med tilsvarende beløp.

Det betyr at regjeringen totalt stiller med 3.1 milliarder kroner.

Ny by, ny flyplass

I Bodø planlegges det fortetting og nær 16.000 nye boliger i sentrum de neste tiårene.

Foto: BODØ KOMMUNE

– Regjeringen ønsker å realisere prosjektet. Så kjenner alle forhistorien om at Avinor ikke så seg i stand til å finansiere oppsettet som var. Siden har vi jobbet intenst for på finne en løsning på prosjektet. Det som kommer i revidert nasjonalbudsjett er at vi tar en større del av kostnaden. Det er 391 millioner kroner som kommer på et senere tidspunkt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på en pressekonferanse i Bodø i dag.

Ny by, ny flyplass pressekonferanse Bodø

Bodø-ordfører Ida Pinnerød, fylkesrådsleder Tomas Norvoll, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på pressekonferanse i Bodø rådhus mandag.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Regjeringen gjør også en annerledes fordeling av risiko for eventuelle byggesprekker i prosjektet.

Dette gjør at Avinor kan være tryggere på å sette i gang et så omfattende byggeprosjekt.

– I tillegg styrker vi Avinor med 250 millioner kroner slik at de har en bedre egenkapitalbase, og dermed er i stand til å gjøre den investeringen, sier Nygård.

Avinor: – Gledelige nyheter

Etter det NRK erfarer skal Avinor ha bedt regjeringen om mellom 300 og 400 millioner koner for å kunne gå i gang med utbyggingen.

Konsernsjef Abraham Foss sier til NRK mandag at de er fornøyd.

– Det er veldig gledelige nyheter fra regjeringen. Nå er finansieringen på plass, og vi kan legge til rette for en beslutning i styret så fort dette blir bekreftet i Stortinget.

– Hvor raskt kan byggingen starte?

– Nå vil signalene først bli fulgt opp i Stortinget. Vi legger til grunn at vi kan ta det til styret i løpet av juni. Så må vi følge opp med endelige avtaler med Bodø kommune og Forsvaret, men det dreier seg mer om fremdriftsspørsmål enn hvor vidt det blir realisert eller ikke.

– Gledens dag

Ap-nestleder og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) var også til stede i Bodø i dag. Han har jobbet lenge med å få pengene på plass.

– Nordlands hovedstad trenger en funksjonell flyplass som er rustet for framtiden. Dette prosjektet handler om videre utvikling i nord. Det er et av de viktigste nordområdeprosjektene vi har jobbet med, sier Skjæran.

Og legger til:

– Det er viktig å legge til rette for at de store byene i nord kan vokse. Det er de som er vårt borgvern mot fraflytting.

Ny by - ny flyplass er et av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter.

STORE VISJONER: Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya. Et storstilt flytteprosjekt av dagens rullebane skal frigjøre et areal til en ny grønn og miljøvennlig bydel.

Illustrasjon: Bodø kommune

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) har jobbet intenst de siste månedene for å få prosjektet tilbake på rett kjøl. Hun har tidligere ikke lagt skjul på at hun var skuffet over sin egen statsråd.

I dag er hun kjempeglad.

– Jeg er utrolig glad for at samferdselsministeren og regjeringen har lyttet til våre innspill og forstått hvor viktig det er at vi får framdrift og kommer videre.

Pinnerød ønsker å komme i gang med byggingen så raskt som mulig.

– Vi har en stor gjeng som gleder seg til å ta fatt på det neste steget for å utvikle den nye bydelen. Med det statsråden har kommet med i dag, kan vi gå tilbake til den opprinnelige tidsplanen, hvor flyplassen stå ferdig 2027.

Les også: Planlegger 16.000 boliger i Bodø sentrum: – Man må være litt visjonær

Breivika byutvikling, planer
Breivika byutvikling, planer

Kritiske røster

Prosjektet med å flytte flyplassen og bygge en ny bydel i Bodø har fått kritikk. Blant annet fra politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys, som mener at deler av prosjektet er urealistisk.

– Det nærmeste vi kommer science fiction, har han tidligere uttalt til NRK.

Også ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal har gått ut mot planene om på flytte flyplassen.

Han vil heller at Avinor prioriterer penger til ny terminal på flyplassen i hans egen hjemkommune.

Før helga gikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ut og fortalte at flere store samferdselsprosjekter settes på vent. Blant dem byggingen av ny E6 gjennom Sørfold i Nordland.

Han kan skjønne at noen er bekymret for sine veiprosjekter. Men sier at det ikke er noen direkte kobling mellom flyplassprosjektet i Bodø og ny E6 litt lenger nord.

– Pengene til flyplassprosjektet ligger tre-fire år fram i tid. Sørfoldtunnelene er et prioritert prosjekt, som er viktig for oss å få til.

E6-strekningen i Sørfold har de siste årene har vært utsatt for flere alvorlige trafikkulykker og de lave, mørke og trange tunnelene oppfyller ikke dagens sikkerhetskrav.

– Er ikke trafikksikkerhet viktigere enn en ny bydel i Bodø?

– Det er vanskelig å sette de to tingene opp mot hverandre, sier Nygård.

– Det blir sagt at dette er et nordområdeprosjekt. Hva betyr det?

– Det betyr at denne landsdelen blir prioritert også på samferdselsområdet. Vi ser at denne type samferdselsinvesteringer er med på å utvikle byene nordområdene.

Nygård vil ikke tidfeste når den nye flyplassen kan stå ferdig.

– Nå har vi lagt til rette for at Avinor kan ta en investeringsbeslutning. Så får Avinor svare på hvor lang tid det vil ta å bygge den nye lufthavnen.