Anbefaler ett traumesenter i nord

De konserntillitsvalgte i Helse Nord vil at det skal være bare ett regionalt traumesenter i Nord-Norge, og det skal være UNN i Tromsø.

Legekutt ved UNN

UNN I TROMSØ: Leger i arbeid på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Det er her de alvorligst skadde pasientene bør behandles i framtida, mener de konserntillitsvalgte i Helse Nord.

Foto: Ken Are Bongo / NRK

25.oktober gikk høringsfristen ut for innspill til rapporten fra Helse Nord om «Regionalt traumesystem for Helse Nord». Det handler om hvordan alvorlig skadde pasienter skal behandles i Nord-Norge i framtida.

Vil styrke lokalsykehusene

Alle de andre sykehusene som i dag har akuttberedskap, må rustes opp slik at de blir bedre i stand til å ta imot alvorlig skadde pasienter når det er nødvendig, krever de ansatte i sin høringsuttalese til Helse Nord.

– Vi vet ikke hvor mye det vil koste, men lokalsykehusene må styrkes, sier hovedtillitsvalgt for Akademikerne, Fredrik Sund.

Ledelsen ved UNN, universitetssykehuset i Nord-Norge, har tidligere anbefalt to traumesykehus nordpå . Men de tillitsvalgte går inn for UNN i Tromsø.

– Vi anbefaler ett sterkt regionalt traumesenter som vil bli UNN Tromsø, og så anbefaler vi at lokalsykehusene fungerer som akuttsykehus i traumesystemet, sier Sund.

Han mener det vil være naturlig at lokalsykehusene rustes opp til å håndtere behandlingen av sånne typer pasienter.

Bygger videre på dagens system

Det er dagens system de ansatte på sykehusene i Nord-Norge vil bygge videre på.

De fleste av de årlig omlag 130 hardt skadde pasientene i landsdelen skal fortsatt sendes til Tromsø - som skal bli det regionale traumesenteret i landsdelen.

Bodø blir på nivå to sammen med lokalsykehusene og blir ikke traumesenter.

– En av de viktigste tingene er at det ikke er nevrokirurgisk kompetanse tilstede på det sykehuset, sier Sund.

Det er store uenigheter om hvordan sykehusene skal organiseres i framtida.

Som ansatte ved Sandnessjøen sykehus kommer vi ikke under noen omstendighet å bidra til at alvorlig skadde og medisinsk ustabile pasienter kjøres forbi vårt sykehus for ytterligere en times unødvendig biltransport før de kan komme under tilfredsstillende stabiliserende behandling. På den måten velger vi nødrett foran administrative foranstaltninger fra Helse Nords side.

Skal stabilisere pasienter før de sendes videre

Men sykehuset i Bodø og samtlige lokalsykehus - unntatt Mosjøen - skal også rustes opp.

De skal trene på og være i stand til å stabilisere og i noen tilfeller behandle de hardt skadde pasientene. Slik skal det reddes flere liv, sier lege Fredrik Sund.

– Det vil være i tråd med det som er ønsket, at man har små satelittsykehus i en svær landsdel, som kan gjøre umiddelbar stabilisering og videresending av en alvorlig skadd pasient, sier Sund.

Behandler saken i desember

Fagdirektør Helse Nord, Jan Norum

Fagdirektør Jan Norum i Helse Nord

Foto: Pressebilde, Helse Nord

Tidligere har administrasjonen i Helse Nord gått inn for bare fem traumesykehus i landsdelen. Nå skal de tegne kartet på nytt foran styremøtet 14 desember.

Fagdirektør Jan Norum vil ikke kommenetere de enkelte høringsuttalelsene. Men forslaget fra de konserntillitsvalgte og konsernverneombudet blir dyrere.

– Vi skal se på hva kostnadene vil være ved ulike endringer som selvsagt vil bli diskutert. Og så skal vi lage en god sak til styret, sier fagdirektør Jan Norum i Helse Nord.

På Helse Nord sine sider kan du lese alle innspillene som er kommet inn under høringen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.