Foreslår to traumesykehus nordpå

Mens Helse Nord har forslått fem såkalte traumesykehus, vil direktøren ved Universitetssykehuset Nord-Norge oppgradere bare to sykehus i landsdelen til traumesykehus.

Nordlandssykehuset

TRAUMESYKEHUS: Alle alvorlig skadde pasienter bør sendes til Nordlandssykehuset i Bodø eller til UNN i Tromsø, mener sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen ved UNN.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det betyr at alle alvorlig skadde pasienter, med få unntak, skal sendes til Tromsø eller Bodø.

Denne saka handler om de mest alvorlig skadde pasientene i Nord-Norge - omlag 140 i året i hele landsdelen. Hvor skal disse pasientene sendes - for eksempel når noen er blitt livstruende skadd i ei trafikkulykke?

Vil bygge videre på dagens ordning

Tor Ingebrigtsen

Tor Ingebrigtsen

Foto: Frank Ludvigsen / NRK

Allerede i dag er det slik at de fleste av disse pasientene sendes direkte til Tromsø eller Bodø. Nå vil UNN-sjefen bygge videre på dette systemet - ved å styrke beredskapen i Tromsø og Bodø.

Administrende direktør Tor Ingebrigtsen ved UNN vil også beholde traumeteamene på lokalsykehusene.

– Min anbefaling er å legge opp til en minimumskompetanse på alle døgnåpne lokalsykehus, slik at de kan ta imot skadde pasienter når det er nødvendig. Men hovedregelen er at disse pasientene skal til Tromsø eller Bodø så fort som mulig, sier Ingebrigtsen.

Opp i Helse Nord før jul

I Helse Nord er den vanskelige traume-saka utsatt flere ganger, og den er nå ute på høring foran ny behandlig i styremøtet før jul.

I forslaget fra det regionale arbedisutvalget i Helse Nord RHF er det sykehusene i Harstad, Tromsø, Bodø, Hammerfest og Mo i Rana som skal ta imot alvorlig skadde pasienter. Hensikten med å opprette fem traumesykehus i landsdelen er å redde flere liv.

Støtte fra leger i Nordland

I Nordland legeforening har de ennå ikke behandla saka, men leder Margit Steinholt er langt på vei er enig med UNN-direktøren.

To traumesykehus og ingen forskjellsbehandling av lokalsykehusene er hennes resept:

– Det er ingen grunn til å oppgradere noen sykehus på bekostning av de andre, som blir sittende igjen med en svekket beredskap etter min mening, sier Steinholt.

For lange avstander

Helge Eriksen

Helge Eriksen

Foto: Martin Mortensen / NRK

Ordfører Helge Eriksen(H) i Harstad mener det er uforsvarlig med bare to såkalte traumesykehus. Han viser til at administrasjonen i Helse Nord tidligere har gått inn for fem:

– Det er 30 mil fra Harstad til Tromsø, og det er 30 mil fra Harstad til Bodø. I denne regionen, nordre Nordland og Sør-Troms, bor det 115.000 mennesker. Harstad sykehus kan nås av disse med ambulanse på under to timer, og det er ett kriterium som er satt opp. Jeg mener det er uakseptabelt å sende disse pasientene bare til Bodø og Tromsø, sier Eriksen.

Helse Nord har satt 25.oktober som siste frist for å komme med innspill til rapporten «Regionalt traumesystem for Helse Nord». Høringen er åpen for alle interesserte.