Legeprotest mot traumesykehus

Kommuneoverlegene mener Helse Nord har hatt unødvendig hastverk og vært lite demokratiske.

Deler av traumeteamet ved Sandnessjøen sykehus

KAN FORSVINNE: Dette er deler av traumeteamet ved Sandnessjøen sykehus som kan bli historie.

Foto: Frank Nygård / NRK

Ingen av sykehusene i Nord-Norge møter den nasjonale anbefalingen for behandling av alvorlige og livstruende skadde pasienter. Derfor skal alle alvorlig skadde i fremtiden sendes til utvalgte sykehus, som skal oppgraderes til såkalte traumesykehus.

Tilbudet skal være ved sykehusene i Tromsø, Harstad, Hammerfest, Bodø og Mo i Rana.

- Går for fort

"Lite demokratisk og unødvendig hastverk." Det skriver kommuneoverlegene på Helgeland til Helse Nord foran styremøte i neste uke.

- Vi i kommunaloverlegeforum mener det må være en helhetlig plan for sykehus på Helgeland. Vi mener det kan være fremtidsrettet å vurdere muligheten for ett fullverdig sykehus på Helgeland, men det bør være grundige utredninger som ligger til grunn for den vurderingen, sier leder Kirsten Toft i kommuneoverlegeforum Helgeland.

- Må skynde oss

Fagdirektør Jan Norum i Helse Nord sier det er nødvendig å skynde seg, for det handler om å redde livet til de hardest skadde pasientene.

- Dette betyr at hvis vi organiserer oss på en best mulig måte og i henhold til de råd vi har fått, så kan dødeligheten knyttet til alvorlige skader og ulykker bli lavere i Nord-Norge.

Og Norum står fast på at Mo i Rana er det beste valget av to gode alternativer på Helgeland.

- Og sett med mine øyne så langt, så heller det fortsatt mot Mo i Rana etter de innspill vi har fått.

LES OGSÅ: Nye traumer for Helse Nord

- Ikke faglig forankret

I innspillet til Helse Nord skriver kommuneoverlegene blant annet:

"Kommuneoverlegeforum finner det beklagelig at Helse Nord gang på gang synes å ta lett på oppgaven med forankring og involvering av berørte parter når beslutninger om omstillinger skal vedtas. "

LES OGSÅ: Vil ha lokalberedskap før traumesykehus

Kommuneoverlegene på Helgeland mener at Helse Nord ikke kan forankre faglig hvorfor de velger Mo. De ønsker en debatt om fremtidens sykehusstruktur og mener at inntil videre må to sykehus rustes opp.

- Vi mener at de bør oppgradere både Sandnesjøen og Mo i Rana. Det bør også settes i gang et større utdredningsarbeid for å eventuelt utrede ett fremtidig sykehus på Helgeland, sier Kirsten Toft til NRK Nordland.