Aker Seafoods stengt - igjen

Mattilsynet stengte isanlegget til Aker Seafoods Melbu.

Aker Seafoods Melbu

SKITTENT: Mattilsynet stengte isanlegget til Aker Seafoods Melbu. Årsaken var at de mente det var for skittent og uhygienisk.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet gjennomførte inspeksjon på Aker Seafoods sitt anlegg på Melbu 12. mars. Inspeksjonen resulterte nok en gang i hastevedtak og beskjed om å stenge anlegget.

Aker Seafoods Melbu

OLJE: På gulvet, ca 1,5 meter fra ismaskinen var plastdunker med olje plassert og det var oljesøl på gulvet.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet mener at isen anlegget har produsert ikke er god nok.

I rapporten fra Mattilsynet står det: "Mattilsynet er av den oppfatning av at isproduksjonen hos Aker Seafoods Melbu AS foregår på en måte som kan forårsake kontaminering av fiskevarene.

Is skal produseres og oppbevares på en hygienisk måte. I dette tilfellet er det flere forhold som kan føre til en forurensning av isen og videre en krysskontaminering av fiskevarer."

Takplatene og bjelkelaget var særdeles skittent. Dette fremkommer også av Mattilsynets billeddokumentasjon av tilsynsbesøket.

Mattilsynet i hastevedtaket

"I tillegg til dette ble det observert fluer i taket og at vindu samt takluke sto åpen. Ingen av åpningene var sikret slik at småfugler eller andre skadedyr blir hindret fra å komme inn i bygningen."

Forstår ikke stengingen

I januar avdekket NRK at fabrikken til Aker Seafoods på Melbu hadde fått fem hastevedtak fra Mattilsynet.

Røkke-fabrikk får hygiene-slakt

Men Aker Seafoods skjønner ikke hvorfor Mattilsynet stengte anlegget i mars.

- Aker seafoods Melbu AS stiller seg uforstående til at Mattilsynet utsteder et hastevedtak når en kunne vise til tilfredstillende resultat på innleverte prøver, en iverksatte umiddelbare korrigerende tiltak på påpekte forhold samt at anlegget ble stengt ned etter inspeksjonen. Dette vil si at det ikke produseres is før anlegget er re-inspisert og godkjent av Mattilsynet, skriver bedriften i ei pressemelding.

Aker Seafoods Melbu

DÅRLIG VEDLIKEHOLD: Mattilsynet skriver i sin rapport at vedlikeholdet og renholdet ved anlegget ikke var bra nok.

Foto: Mattilsynet

I morgen regner Aker Seafoods med å starte opp isprodusksjonen igjen skriver Bladet Vesterålen.