Mattilsynet har avvist fem hundre tonn frossen torsk fra russisk tråler i Ålesund. Årsaken er at fisken ble oppbevart i for høy temperatur. Likevel kan den ende i norske frysedisker.

Fisken ble avvist av Mattilsynet, men kan likevel havne i butikken

Mattilsynet har avvist fem hundre tonn frossen torsk fra en russisk tråler i Ålesund. Årsaken er at fisken ble oppbevart i for høy temperatur. Likevel kan den ende i norske frysedisker.