Hopp til innhold

Frykter svensk selskap kan ødelegge for milliardplaner i Narvik

Et svensk gruveselskap kan velte Aker sine planer for milliardinvestering i Narvik. Nå kjemper kommunen om å redde det som kan bli en av norgeshistoriens største industrisatsinger.

Den nedlagte flyplassen

TOMTEKRANGEL: Her er tomta som både Narvik kommune og svenske LKAB (Luossavaara-Kiirunavara Aktiebolag) vil ha kloa i.

Foto: Privat

Malmbyen er i vinden.

Havneutløp, jernbane og billig og miljøvennlig kraft har gjort byen til et attraktivt sted å investere i ny, grønn industri.

Og flere store aktører har kastet seg på toget.

Aker Horizons Holding, det grønne datterselskapet til Aker, har sagt at de vil investere minst 50 milliarder kroner i byen.

Det vil kunne gi flere tusen arbeidsplasser og vekst og utvikling i en by som har hatt befolkningsnedgang i 60 år.

Men nå har en liten formalitet plutselig blitt en stor utfordring for kommunen.

En gigantisk havnetomt som Aker Horizon ble lovet i bytte mot milliardinvesteringer i lokalsamfunnet, kan risikere å havne i hendene på et svensk statlig selskap.

Skulle selges til kommunen

Sommeren 2020 ga Kommunaldepartementet klarsignal:

Statens arealer på og ved den nedlagte flyplassen i Framneslia kunne selges direkte til Narvik kommune til takstpris.

Den store tomten på 133 519 m² ble priset til 59,76 millioner. Og et utkast til en kontrakt ble opprettet i regi av Statsbygg.

Den skulle bare godkjennes av kommunaldepartementet.

I mellomtiden har Narvik kommune lovet bort tomten til Aker Horizont som ønsker å lansere en storsatsing på grønt stål, hydrogen, batterier og datasenter i byen.

I desember snudde imidlertid departementet.

De har fått bud på 180 millioner av LKAB (Luossavaara-Kiirunavara Aktiebolag), et svensk statseid gruveselskap, for den samme tomta.

Det gjør det vanskelig for staten å selge tomta direkte til kommunen.

Nå kan tomta havne på åpent salg.

Her kan du lese mer om reglene som har kommet i veien for kommunen:

Frykter blokkering

Narvik kommune frykter at LKAB skal blokkere for norske milliardinvesteringer ved å kjøpe tomta – for deretter å legge den brakk.

Og med dét kan det nordnorske industrieventyret gå i vasken, frykter kommunen.

Det kommer frem i et brev som Narvik kommune har sendt til kommunaldepartementet, som NRK har fått innsyn i.

«Dersom andre får kontroll over arealene i Framnedlia, uten at Narvik kommune er premissgiver for aktiviteter og tidsplan for området, er det grunn til å frykte at arealene blir liggende uvirksomme. Det vil da blokkere andre industriaktører som vil etablere seg i Narvik.»

-– Det står i dokumentene at dere er redd LKAB vil legge eiendommen brakk. Hva slags grunnlag har dere for å skrive det?

Lars Skjønnås

RÅDMANN: Lars Skjønnås jobber på spreng for at tomta ikke skal havne i feile hender.

Foto: Nord universitet

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i, sier rådmann i Narvik kommune, Lars Skjønnås.

– Dere har skrevet det til departementet, men du vil ikke spekulere i det?

– Nei, fordi det vet vi ingenting om. Det eneste jeg vet, er at hvis kommunen får råderett, så vil vi være sikret at det blir aktivitet og utbygging. Hvis ikke, tilbakeføres tomten til kommunen. Det vil ikke skje ved et åpent salg.

Vil også satse grønt

Direktør for strategiske prosjekt hos LKAB, Bo Krogvig, sier til NRK at tomten det er snakk om, er svært viktig for dem.

Fra før av eier de nabotomten.

Og for å ekspandere virksomheten, også i et ledd av det grønne skiftet, trenger de tilgang til havet.

På spørsmål om de vil bidra positivt til lokalsamfunnet, svarer Krogvig slik:

– Vi har vært i Narvik i 120 år og vil være her i minst 120 år til. Og det bidraget vi gir til samfunnet, vil vi naturligvis fortsette å gi.

– Så syns vi at hvis det er flere som vil kjøpe tomten, for det er jo eid av fellesskapet, skal norske borgere ha best betalt for tomten man selger, uansett hvem det er til.

LKAB Narvik

GRUVESELSKAP: LKAB er et gruveselskap som blant annet holder til i Narvik. I dag produserer de malmpellets, men vil over til en mer miljøvennlig produksjon.

Foto: FOTO: (CC) PETER KRANTZ / WIKIMEDIA COMMONS

Kommunen vil stille betingelser

Men Narvik kommune har ikke gitt opp.

Intense forhandlinger pågår, og en løsning kan komme på bordet – men saken må trolig behandles i Stortinget.

– Utfordringen med Framneslia, og årsaken til at vi er opptatt av å få kommunal råderett over den, er at den er en del av større, helhetlig industrisatsing i hele kommunen.

Det sier rådmann i Narvik kommune, Lars Skjønnås.

Hvis salget går direkte via staten, har kommunen ingen mulighet for å sette betingelser for kjøperen.

Narvik flyplass

GAMLE FLYPLASSEN: Tomta som det nå strides om, var Avinor sin flyplass helt frem til 2017.

Foto: Harald Harnang

– Det er bare kommunen som kan garantere for aktivitetsplikt, investeringer og arbeidsplasser. Hvis denne blir lagt ut på et åpent salg, så vet vi ikke hva som skjer. Da blir det opp til kjøper.

– Gjorde dere feil da dere nærmest lovet Aker kontroll på denne eiendommen?

– Nei, vi var klar over at det var en formalitet som måtte på plass. Det er tatt inn i avtalen. Det grønne skiftet venter ikke på Narvik kommune eller noen andre. Vi har vært nødt til å jobbe på.

Må kanskje opp i Stortinget

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp), sier til NRK at de vil vurdere salget av den statlige eiendommen i Narvik på en grundig måte.

– Det er jo sånn i avhendingsinstruksen, at staten vanligvis skal selge til markedspris hvis det er interesse rundt en eiendom. Hvis ikke har man behov for en forankring i Stortinget, hvis man ønsker å finne andre løsninger.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil ikke røpe om saken skal behandles i Stortinget.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Men han vil ikke røpe om saken faktisk skal behandles i Stortinget.

– Jeg vil ikke konkludere med hvordan vi skal gjøre dette her, vi tar den tiden vi trenger for å sikre en god dialog med kommunen og de interessentene som er der.

Aker forteller om god dialog

Aker ønsker ikke å svare på NRK sine spørsmål per nå, men kommunikasjonsansvarlig Ivar Mathias Simensen, skriver en i en e-post at denne tomta er sentral for dem for å skape grønn industri i regionen, og at dialogen er god med aktuelle aktører.