Hopp til innhold

Gruven har sluppet ut tusenvis av tonn co2 – nå blir de som første i verden utslippsfri

Med total utskiftning av utstyr skal jernmalmgruven i Nordland gå fra å slippe ut 10.000 tonn co₂ til null.

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Rana Gruber henter ut 5 millioner tonn med jernmalm hvert år, som eneste selskap i Norge. De sysselsetter nesten 400 arbeidere i Rana på Helgeland.

Nå vil de gå fra å være «grå» til å være «grønn».

I løpet av de neste fire årene skal selskapet bytte ut alt av maskineri som går på fossilt brennstoff, til elektriske løsninger.

Det betyr at mellom 100 og 120 maskiner skal byttes ut, noe daglig leder Gunnar Moe sier gjør dem til første jernmalmgruven i verden som går på nullutslipp.

– Vi er i en spesiell situasjon med korte avstander internt i gruva og kort avstand til Ranfjorden. Vi har også vannkraft, så det bare for oss å kvitte oss med fossilt drivstoff så er vi nesten i null.

– Ja, vi tror dette kan gjøres og det har blitt utredet. Det skal la seg gjøre å redusere dette i løpet av fire år, og det vil gjøre oss best i verden med bedrifter vi kan sammenligne oss med.

Modell av el-maskin

Dette er en illustrasjon av gravemaskinen som skal gå på elektrisk kraft. Rana Gruber har i dag en eksakt lik gravemaskin, bare som går på fossilt drivstoff.

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO / Sandvik

Utvikles nå

Totalt slipper bedriften ut rundt 10.000 tonn Co₂ i året, noe som tilsvarer driften av om lag 5000 biler.

Sånn sett er gruvedriften fra før av snillest i klassen, på grunn av korte avstander. Men nå skal altså gruvedriften gjøres helt grønn.

– Alt av rullende materiell som kan kjøpes elektrisk, skal nettopp det når det blir tilgjengelig. I tillegg jobber vi med to parallelle prosjekt som skal gjøre at togtransporten av malm skal gjøres enten elektrisk eller hydrogen, sier Moe.

– Er disse maskinene utviklet ferdig?

– Det finnes ikke helt på de type maskiner som vi bruker, men vi har en god dialog med leverandører, og vi vet at det er på vei. I løpet av de neste tre årene vil de fleste maskiner være tilgjengelig.

Men det er ikke kun elkjøretøy som skal dra lasset.

– Grunnen til at vi skal klare det er at vi også bruker fornybar kraft i produksjonen. Det kan vel være at det er noen andre små gruver i verden som klarer å elektrifisere innen samme tid, men de vil ikke klare å gå helt i null uten fornybar energi.

Rana Gruber

Rana Gruber AS er en av Norges største aktører innen gruvedrift og utvinning av jernmalm. Selskapet har 260 ansatte og har for tiden en årlig produksjon på 3,7 millioner tonn jernmalm.

Foto: Frank Nygård / NRK

Et tydelig skifte i industrien

At dette er veien næringen går er klart, sier daglig leder i Sintef Helgeland, Stein Espen Bøe.

– Det er helt klart at vi ser et tydelig taktskifte. Mange av industriene tenker grønne løsninger og vi ser mye av elektrifisering og klimavennlig teknologi. Det er et stort ønske i Europa, men ranaindustrien er spesielt fremoverlent.

Til tross for at det er kostnader innblandet med å skifte over til grønnere drift, sier Bøe at dette vil lønne seg i fremtiden.

– Det er kostnader ved å være tidlig ute, men det er høyere kostnader ved å vente for lenge. Alt tyder på at å ikke være offensiv på klimaløsninger, vil gjøre at man taper på sikt.

Men fremdeles er det ikke sånn at hvor grønn produksjonen av produktet er, ikke er alt her i verden.

– Vi ser det allerede, mange kunder som ønsker lavest mulig klimaavtrykk, men de vil også ha lavest mulig pris, så det er viktig å balansere dette fremover, avslutter Bøe.