– Vårt siste håp er Strasbourg

Nordsjødykkere som i dag sitter med ødelagt helse håper nå på hjelp fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Jan-Erik Eriksen

Jan-Erik Eriksen er talsmann for Nordsjødykkerne fra nord.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er siste sjanse for Nordsjødykkerne, etter at staten har sagt nei til erstatning for helseskader og inntektstap, sier talsmannen for dykkerne i nord, Jan-Erik Eriksen.

18. september får pionerdykkerne i Nordsjøen saken sin prøvd for den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det håper de skal bli slutten på en lang kamp for erstatning.

Dykkerne mener jobben de gjorde for staten fra oljeeventyret begynte på 1960-tallet helt fram til 1990 har påført dem store helseskader og de krever millionbeløp i erstatning.

– De visste hva det kostet

Jan-Erik Eriksen fra Leirfjord i Nordland må ofte behandles på smerteklinikken ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Hjernen og sentralnervesystemet er påført uopprettelige skader. Skader Eriksen mener staten fra arbeidstilsyn og oppover visste at de utsatte dykkerne for.

– Dette her visste de hva kostet, så har de i ettertid prøvd å dekke over det med all den makten et statsapperat har, forteller Eriksen.

(artikkelen fortsetter under)

Jan Erik Eiksen, tidligere Nordsjødykker

Jan-Erik Eriksen går jevnlig til behandling på Nordlandssykehuset for plagene etter at han var Nordsjødykker på 1970-tallet.

Foto: Knut Rindahl / NRK

Vant i 2007

Allerede i 2007 var den første saken mellom dykkerne og staten opp i retten. Den gang gikk dykkerne av med seieren i Oslo tingrett og tre dykkere fikk millionerstatning.

Men staten anket og fikk medhold, først i lagmannsretten i 2008 og senere i Høyesterett i 2009.

Retten mente staten ikke hadde erstatningsansvar for skader dykkerne pådro seg i oppdrag fra oljeindustrien.

– Duket for nye rettsrunder

Men nå er det altså duket for omkamp i Frankrike.

– Hvis vi får medhold i Strasbourg blir dette en dom som gjelder for alle dykkerne, og da er det duket for nye runder i det norske rettsapparatet. Det ligger allerede saker som er berammet for Oslo tingrett og som venter på at det skal komme et resultat fra Strasbourg, sier Eriksen.

Jan-Erik Eriksen sier denne saken har med menneskerettigheter å gjøre og at han tror nordsjødykkerne har en god mulighet til å vinne fram.

– Det er elementære menneskerettighetskrav vi her snakker om. Pionerer innenfor nordsjødykkingen som ofret helsa si. Det er en tragisk sak for alle de familiene som er rammet, og ikke minst dykkerne som er berørt av dette, sier Eriksen.

Hjernesvinn

I mai i år offentliggjorde overlege Gunnar Moen ved Radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus en studie av helsetilstanden til tidligere nordsjødykkere.

Han oppdaget at nordsjødykkerne har signifikant tap av hjernevev eller nerveceller, skrev TV 2.

Men at dykkerne har hatt store senplager har vært kjent lenge. I 2003 avla Lossius-kommisjonen en rapport som beskrev hvor ille det var fatt med mange av dem.

Stortinget vedtok i 2004 en kompensasjonsordning som ga den enkelte dykker en utbetaling på inntil 2,5 millioner kroner, 40 av datidens grunnbeløp i folketrygden.

Ikke ute etter penger

Men Eriksen forteller at det ikke er penger dykkerne først og fremst er ute etter.

– Penger kan ikke bøte på de lidelser og de helseplager som har rammet oss. Vi er ute etter respekt og oppreisning. Og her må det være det samme regelverket for oss, som for alle andre som får kompensert for ei ødelagt helse, sier Eriksen.

Politisk løsning?

Mens partene forbereder seg til høring i Strasbourg, forhandles det i kulissene for å finne en politisk løsning, skriver Aftenposten.

LO-forbundet Industri Energi foreslår å gi dykkerne ytterligere 25 grunnbeløp i folketrygden, drøyt 2 millioner kroner, for å få saken ut av verden.

– Det er en skamplett for Norge at vi ikke forlengst har funnet en løsning for disse dykkerne, sier forbundsleder Leif Sande til avisa.