– Varmere klima fører til at fuglene trekker nordover

I fjor ble det registrert flere sjeldne arter her til lands. Bjørn Olav Tveit i Norsk Ornitologisk Forening tror det kan ha sammenheng med klimaendringer.

Blåmeis og meisebolle

Blåmeis. – Trolig stadig vanligere i Nord-Norge, der klimaendringer kan være en faktor, sier Martin Eggen i Lofoten Birding.

Foto: Gunn Nyborg

Fuglekikker Bjørn Olav Tveit i Norsk Ornitologisk Forening

Ornitolog Bjørn Olav Tveit i Norsk Ornitologisk Forening. Bildet er fra en feltekskursjon på Svalbard, der Tveit holder en sjelden hekkefugl - en ung polarsvømmesnipe.

Foto: Magne Klann

Fuglene kan være en god klimaindikator, forteller Bjørn Olav Tveit i Norsk Ornitologisk Forening, og peker blant annet på at det i fjor ble gjort registreringer av flere sjeldne arter i Norge.

– Et varmere klima fører til at fuglene trekker nordover. I fjor ble det for eksempel gjort tre funn av dvergtrappe nordpå, som er en truet art som vanligvis holder til i Sør-Europa, i tillegg til flere andre sjeldne funn.

Dvergtrappe

Trekkfuglen dvergtrappe ble sett for første gang i Trøndelag i fjor.

Foto: Halvor Sørhuus

Tveit, som også er forfatter og sitter i «Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl», bemerker at et varmere klima skaper endringer i det naturlige habitatet til fuglene, og at det er disse endringene som utgjør den største utfordringen for fuglelivet.

– Endringer i klimaet sammen med menneskeskapt påvirkning i landskapet skaper en dobbelt negativ effekt for fuglene, der de trekker bort fra sine naturlige områder for å lete etter mat. Dette påvirker også helt vanlige arter, som trekker til nye områder hvor de tidligere ikke har vært tallrike.

– Urovekkende

Fugleguide Martin Eggen i Lofoten Birding forteller at han selv gjorde selv et sjeldent funn så sent som i forrige uke.

Duetrost

Duetrosten som ble sett i Lofoten i forrige uke.

Foto: Martin Eggen

– Jeg så en art her i Lofoten jeg aldri har sett i Nordland før. Det var en duetrost. Arten kommer vanligvis til Norge i forbindelse med mildvær, og da helt sør og sørvest i landet, gjerne rundt midten av mars. At duetrost skulle dukke opp i Lofoten i februar er derfor helt utrolig, nesten litt urovekkende.

Eggen mener det er fuglene som lever i arktiske strøk, som ikke har noen steder å dra til, som er mest utsatt.

– For de artene som lever på de høyeste fjelltoppene og helt mot nord er den eneste logiske konsekvensen at de får det vanskeligere når leveområdene skrumpes inn.

– Generell nedgang

Martin Eggen i Lofoten Birding

Martin Eggen i Lofoten Birding.

Foto: Lofoten Birding

Denne uka ble det kjent at både li- og fjellrype sannsynligvis havner i Artsdatabankens rødliste i år – en nyhet som ikke overrasker ornitologene.

– Med noen få unntak, registrerer vi en generell nedgang i fuglelivet. Det er få arter som stiger i antall, sier Bjørn Olav Tveit.

Martin Eggen påpeker samtidig at mildere klima kan være positiv for mange av de artene som trekker kort.

– De såkalte mellomdistansetrekkerne og streiffuglene. De kan få mindre vinterdødelighet, oppholde seg nærmere hekkeområdene vinterstid og bruke mindre energi og tid på trekk. Hekkesesongen kan også utvides, slik at de får tid til et ekstra kull, avslutter han.

Fjellrype

Denne uka ble det kjent at både li- og fjellrype sannsynligvis havner i Artsdatabankens rødliste i år.

Foto: Julie Maske / DNT