NRK Meny
Normal

– Universiteter som samarbeider med næringslivet kommer best ut

Regjeringa driver omvendt Robin Hood-politikk, mener rektoren ved Nord universitet etter å ha sett forlaget til statsbudsjett. – Nøkkelen for mer penger til universitetet ligger hos næringslivet, svarer regjeringen.

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H)

– Vår modell legger et godt grunnlag for at Nord universitet kan få økte midler gjennom det samarbeidet de har med lokalt næringsliv, sier klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen.

Foto: Kari Skeie / NRK

Høyere utdanning i Nordland rammes hardt i regjeringens forslag til statsbudsjett. Rektor Bjørn Olsen ved Nord Universitet sier at de må klare seg med 24 millioner kroner mindre de neste to åra.

– Det som nå skjer er en omvendt Robin Hood-politikk, der man tar fra de fattige og gir til de rike. De rike er de gamle universitetene. Det er en urimelighet i finansieringen mellom de gamle og de nye universitetene, sier rektoren til NRK.

Trenger mer penger

Det er regjeringas nye måte å finansiere universiteter og høgskoler på som neste år slår ut på budsjettene til Nord universitet. Ifølge rektor Bjørn Olsen er konsekvensen at de større høgskolene og de gamle breddeuniversitetene prioriteres framfor de nye og små universitetene. Olsen sier at Nord universitet ligger an til et kutt i overføringene på 24 millioner kroner de neste to åra.

– Nasjonens verdiskapingsmotor flyttes nordover. Dersom vi skal klare å ta ut dette potensialet, er vi nødt til å bygge kompetanse, og det gjør vi gjennom utdanning og forskning. Da trenger vi penger, sier han.

Ny finansieringsmodell

Nord universitet

Rektor Bjørn Olsen sier at Nord universitet ligger an til et kutt i overføringene på 24 millioner kroner de neste to åra.

Foto: Ole Dalen / NRK

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) var regjeringas utsendte til Nordland i dag. Ombord på hurtigruta som lå til kai i Bodø presenterte han regjeringas forslag til statsbudsjett. Helgesen er ikke enig med rektor og at nøkkelen for mer penger til universitetet ligger hos næringslivet.

– Vi har en stor og viktig utdanningssatsing som blant annet går på tidlig innsats i grunnskolen, som er viktig. Innen forskning og høyere utdanning, er det riktig at vi har noen utfordringer med finansieringsmodellen for universitetene, sier ministeren.

Da Høgskolen i Bodø ble universitet under den forrige regjeringen kom de ikke med i finansieringsmodellen for universitetene. Men regjeringen vil kompensere for dette.

(artikkelen fortsetter under)

 rektor Bjørn Olsen, Nord Universitet

Regjeringa driver omvendt Robin Hood-politikk, og gir mer til de store universitetene på bekostning av de små, sier Olsen:

Foto: Ole Dalen / NRK

– Det gjør vi gjennom den resultatbaserte finansieringen, som universitetene kan konkurrere om. Vi legger vi større vekt på samspill med næringslivet. Der er Nord universitet allerede i en veldig god situasjon. Det er få universiteter som samarbeider bedre med næringslivet enn det, sier Helgesen.

Påstandene om omvendt Robin Hood-politikk avviser ministeren.

– Rektoren har ikke tatt med seg hele bildet. Vår modell legger et godt grunnlag for at Nord universitet kan få økte midler gjennom det samarbeidet de har med lokalt næringsliv.

Får nytt bygg

Kommunal og regionaldepartementet setter av prosjektering av et nytt «blått» laboratoriebygg ved Nord universitet til om lag 20 millioner.

– Vi har derfor store forventninger til at stortingsbehandlingen vil rette opp et budsjett som etter mitt syn tar sektoren i feil retning, sier rektor Bjørn Olsen.