Hopp til innhold

Regjeringen vil spare - bygger mindre vei enn planlagt på E6

Politikere på Helgeland er skuffet over at regjeringen går inn for å spare 480 millioner kroner under utbyggingen av E6 Helgeland nord.

Ordførere på plass i Stortinget

LITE Å SMILE FOR: Ordførere fra Helgeland på plass i Stortinget i dag. Fra venstre stortingspolitiker Kjell-Idar Juvik, Geir Waage (ordfører i Rana), Jann-Arne Løvdahl (ordfører i Vefsn) og Bjørn Ivar Lamo (ordfører i Grane).

Foto: Privat

Veiutbyggingen på E6 Helgeland nord omfatter strekningen fra Korgen til Bolna. Ordførere har tidligere uttrykt bekymring for gjennomføringen, etter at det i vår ble kjent at det mangler flere hundre millioner kroner for å få fullfinansiert veien.

Og i forslaget til statsbudsjett, som regjeringen la fram i dag, står det svart på hvitt at det blir bygd mindre vei for å spare inn totalt 480 millioner kroner.

Kjell-Idar Juvik, som sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Arbeiderpartiet, er skuffet og kaller det et løftebrudd fra regjeringen.

– Forutsetningen var en helhetlig opprustning av E6 på Helgeland. Det skjer jo ikke nå. Her har vi en regjering som har gått høyt ut og skrytt av satsingen på vei i nord. Så kommer de med et budsjett som sier noe helt annet.

– Blir ikke fulgt opp

Konsekvensene er ifølge Juvik at den siste veibiten, fra Krokstrand og opp til Bolna på Saltfjellet, ikke blir opprustet og utbygd.

I tillegg blir det ikke noe av gang- og sykkelvei mellom Bjerka og Finneidfjord i Hemnes. I samme kommune skrinlegges også nytt kryss i Korgen.

– Så er det en veikrysning på Hauknes. Altså går dette utover gode trafikksikkerhetstiltak, i tillegg til at man ikke klarer å gjøre ferdig E6.

Jeg er kjempeskuffet, og dette stemmer dårlig overens med det som har blitt sagt tidligere - at man skulle bygge ut sammenhengende.

Kjell-Idar Juvik

Skuffelsen deles av Rana-ordfører Geir Waage (Ap). Hans inntrykk etter dagen i dag, er at det ikke er noen politisk vilje til å tilføre midler til veiprosjektet for å få det fullført.

– Når vi som kommuner gikk inn i denne avtalen i 2009-10, så var det for å få en sammenhengende utbygging av E6 på Helgeland. Og at det skulle være ferdig til 2020. Det blir ikke fulgt opp nå.

E6 Helgeland nord

Statsbudsjettet har heller ikke gitt noen avklaring vedrørende delstrekninger i sør, og finansiering av E6 Kapskarmo – Brattåsen–Lien i Grane. Her fra Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

Har gitt 300 millioner ekstra

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet forstår frustrasjonen, men understreker at de allerede har gitt en tilleggsbevilgning for E6 Helgeland nord på 300 millioner.

– Likevel sprekker det med nesten en halv milliard kroner. Det finnes ikke et utømmelig sluk å hente penger fra. Dermed må man ta i bruk de virkemidlene som ligger i proposisjonen som Stortinget har vedtatt.

– Her står det at ved en kostnadsøkning, skal man kunne ta ut de to nordligste parsellene på Helgeland nord og redusere omfanget på de øvrige parsellene med inntil 15 prosent, sier Karlsen.

Likevel fornøyd

Statssekretæren er likevel fornøyd med hva regjeringen har fått til denne perioden.

– Vi har i løpet av denne fireårsperioden bevilget over 12 milliarder kroner til veier i Nord-Norge, i motsetning til foregående regjering, som bevilget litt over fire milliarder i den foregående perioden. Som nordlending gleder det meg stort.

Tom Cato Karlsen, statssekretær i Samferdselsdep

– Det betyr ikke at disse to parsellene blir pakket i en skuff og glemt. Men de kommer ikke med i denne omgang. Vi kommer også til å ha i minne det arbeidet som gjenstår i Grane, sier Tom Cato Karlsen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde
Krokstrand