Hopp til innhold

Forskere: – Mødre som røyker kan skade barnets DNA

Kvinner som røyker under svangerskap kan skade arvestoffet hos fosteret, viser ny studie. – Interessant, sier Folkehelseinstituttet.

Røyking i svangerskapet

SKADELIG FOR BARNET: Kunnskapen om at røyking påvirker barnet sin helse er ikke ny, men at dette kan skje gjennom genetisk påvirkning, er nye funn. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox.no

– Gravide mødre som røyker under svangerskap skader ikke bare babyens helse, de kan faktisk også svekke barnets DNA, skriver det vitenskapelige nettstedet Sciencemag.org.

Det er forskere ved Nasjonalt Institutt for Miljørelaterte Helsefag i Nord-Carolina, USA som har sammenlignet data fra nær 900 spedbarn i det som er en av de største undersøkelsene i sitt slag. Funnene kan kanskje bidra til å forklare hvorfor barn av røykende mødre ofte sliter med helsa senere i livet.

Dr. Christina Markunas

HAR BRUKT PRØVER FRA NORGE: – Vi har benyttet prøver fra et nasjonalt studie av barn født med leppe-ganespalte i Norge, forteller Dr. Christina Markunas.

Foto: National Institute of Environmental Health Sciences

– Vi har benyttet prøver fra et nasjonalt studie av barn født med leppe-ganespalte i Norge, forteller Dr. Christina Markunas til NRK.

Hun er en av forfatterne bak studien, og forklarer at de har tatt utgangspunkt i en landsomfattende undersøkelse som ble gjennomført i Norge i perioden 1996 til 2001. Denne undersøkelsen hadde til hensikt å studere leppe-ganespalte, som er en utviklingsforstyrrelse der leppen og/eller ganespalten (taket av munnen) ikke lukker normalt under barnets utvikling.

– Etter å ha fjernet all informasjon som kunne bidra til å identifisere deltakerne, var vi i stand til å se på genetiske og epigenetiske funksjoner hos pasientgruppen, sier Markunas.

Om gener blir lest av i cellene, er blant annet avhengig av hvor tett sammenpakket genene ligger i cellekjernene. Kjemiske sammenbindinger som henger på DNA-tråden er med på å styre om gener blir lest av. Dette kalles epigenetiske endringer og kan ha betydning for sykdom og helse.

– Vi gjorde en del interessante oppdagelser, fortsetter Markunas.

– Kan påvirke sykdomsrisikoen

Totalt analyserte forskerne blodprøver fra 889 spedbarn. Av disse ble omtrent en tredjedel født av kvinner som fortalte at de hadde røyket i løpet av svangerskapets første trimester. Alle prøvene ble tatt kort tid etter fødselen.

– Vi så etter epigenetiske modifikasjoner, som vil si kjemiske forandringer i DNAet eller proteinene assosiert med DNAet, forklarer Dr. Allen Wilcox.

Vi så etter epigenetiske modifikasjoner, som vil si kjemiske forandringer i DNAet.

Allen Wilcox

Han er en annen av forfatterne bak studien, og har jobbet tett med norske forskere i over 25 år. Han har også en doktorgrad fra Universitetet i Bergen.

Han forklarer at røyking under svangerskap øker risikoen for spontanabort og fosterdød, reduserer barnets vekt ved fødselen og øker risikoen for leppe-ganespalte.

– Ulike faktorer i miljøet – alt fra stress til kosthold – kan endre DNAet kjemisk, og slå bestemte gener av eller på. Det i sin tur kan påvirke sykdomsrisikoen.

Forskerteamet så i sine undersøkelser spesielt etter endringer i de kjemiske kodene til de såkalte metylgruppene.

– Vi undersøkte de kjemiske kodene på over 450,000 steder på tvers av genomet for hver enkelt baby. Så sammenlignet vi resultatene, fortsetter Wilcox.

– Trenger mer forskning

Dr. Allen Wilcox

GODT ETABLERT LISTE: – Vi har nå en godt etablert liste over biologiske forandringer hos nyfødte som skjer når mor røyker under svangerskapet, fastslår Allen Wilcox.

Foto: National Institute of Environmental Health Sciences

Resultatene var oppsiktsvekkende. Barn som var født av røykere viste epigenetiske endringer i DNAet som ikke ble funnet hos barn av ikke-røykende.

– Fra tidligere studier vet vi at røyking under svangerskapet har innvirkning på barnets helse senere i livet. Nå ser vi at røykingen også medfører biologiske forandringer hos den nyfødte, sier Christina Markunas.

Forskerne fant til sammen forandringer på over 100 gener hos barn av røykende, som ikke ble funnet hos barn av ikke-røykende. Blant de berørte genene var gener knyttet til fosterutvikling, nikotinavhengighet og evnen til å slutte å røyke.

Det ble også oppdaget forandringer på 10 gener som ikke tidligere hadde blitt linket til røyking under svangerskap.

– Vi har nå en godt etablert liste over biologiske forandringer hos nyfødte som skjer når mor røyker under svangerskapet, fastslår Allen Wilcox.

Arbeidet gir dermed sterke bevis på at mors atferd kan modellere fosterets DNA under svangerskapet.

– Nå trenges det mer forskning for å forstå hvilke konsekvenser endringene i barnets DNA får for han eller henne under oppveksten, og ikke minst om forandringene vedvarer livet ut, avslutter han.

– Har gjort lignende studier i Norge

Wenche Nystad, avdelingsdirektør hos Folkehelseinstituttet

INTERESSANT: Avdelingsdirektør Wenche Nystad hos Folkehelseinstituttet beskriver studien som interessant.

Foto: Folkehelseinstituttet

Også Folkehelseinstituttet i Norge har sett på hvordan genuttrykket hos barn kan endre seg hvis mor røyker under svangerskapet.

Kunnskapen om at røyking påvirker barnet sin helse er ikke ny, men at dette kan skje gjennom genetisk påvirkning, er nye funn, forteller avdelingsdirektør Wenche Nystad, som synes studien fra statene er interessant.

– Vi har gjort en lignende studie tidligere hvor vi også fant at barn av røykende mødre hadde epigenetiske endringer i sitt DNA sammenlignet med ikke-røykende mødre. Vi har sett på DNA fra navlestrengprøver, og sammenlignet prøvene mellom barn av røykende og ikke-røykende mødre.

Hun forklarer at stoffer som barnet blir utsatt for i svangerskapet, ser ut til å påvirke hvilke gener som er aktive hos barnet.

– Hos mødre som røyker i svangerskapet synes det å være endringer i arvestoffet hos barnet, såkalte epigenetiske endringer. Sagt på en folkelig måte betyr det at noen gener blir slått på, mens andre blir slått av.

– Tallene peker nedover

Mange faktorer i fosterlivet ser ut til å ha betydning for senere helse, og epigenetiske forskjeller kan være med på å forklare hvordan dette skjer. Tiden før fødselen kan være en spesielt sårbar periode for slik påvirkning, sier Nystad videre.

Røyking kan også være en markør for annen helserelatert adferd.

Wenche Nystad / Folkehelseinstituttet

– Røyking under svangerskap frarådes. Heldigvis ser vi at tallene har sunket de seneste årene. I 2000 var det nesten 18 prosent av de gravide som var dagligrøykere i slutten av svangerskapet. Andelen hadde i 2011 falt til 6 prosent ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister.

En nettbasert studie fra 2011/2012 blant omtrent 8000 norske kvinner anslår imidlertid at andelen kvinner som røyker under svangerskapet kan være cirka 8%.

Hun er enig med forskerne i USA om at det trenges mer forskning på feltet.

– Røyking kan også være en markør for annen helserelatert adferd. En røykende mor kan skille seg fra andre mødre på flere områder, sier Nystad.

– Røyking kan være et uttrykk for andre livsstilsfaktorer som for eksempel er knyttet til sosial ulikhet. Dette er forhold som må tas med i fortolkningen av denne type data, avslutter hun.