NRK Meny
Normal

– Mange sjøfolk lider av søvnmangel

Sjøfartsdirektoratet mener søvnmangel blant sjøfolk fører til flere ulykker. –Arbeidsplasser til sjøs krever for lange skift og dårlige fasiliteter om bord kan gå ut over søvnkvaliteten, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen

Sjøfartsdirektoratet ser at grunnstøting og andre ulykker til sjøs ofte skyldes tretthet. Konsekvensene av søvnmangel kan føre til varig sløvhet, som igjen kan påvirke beslutningsevne. Dette vil Sjøfartsdirektør Olav Akselsen unngå.

Foto: Steinar Haugberg / Sjøfartsdirektoratet

Hvert år velges et særskilt område for ekstra tilsynsinnsats fra Sjøfartsdirektoratet. I dag presenterte direktoratet neste års fokusområde, og valget har falt på søvnmangel blant arbeidere på havet og viktigheten av rederienes innsats for bemanningens hviletid.

Sjøfartsdirektoratet mener brudd på hviletidsregler og ugunstige arbeidsordninger ofte er årsaker til ulykker.

– Når man analyserer ulykker og finner årsaken viser det seg ofte at de som jobber om bord på båt er utslitt og mangler søvn, forteller sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

– Hviletiden må overholdes

Søvnmangel kan komme av flere årsaker. Sjøfartsdirektoratet mener det er viktig at arbeidsplassene til sjøs ikke krever for lange arbeidsskift og unngår fasiliteter som kan gå ut over søvnkvalitet.

– Vi vil ha fokus på at rederiene har et system som sørger for nok bemanning slik at det er tid til å hvile, sier Akselsen.

Sjøfartsdirektoratet under konferanse

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen mener brudd på hviletidsbestemmelser og ugunstige arbeidsordninger er to årsaker til utmattelse og trøtthet.

Foto: Steinar Haugberg

Direktøren mener organisering er nøkkelen til sjøfolkets hviletid. I 2016 vil Sjøfartsdirektoratet arbeide for at søvnkvalitet og nok søvn blant arbeidstagerne på sjøen blir prioritert i rederiene.

– I januar vil vi publisere sjekklister, og gjennom året vil tilsynet fra vår side være forsterket, sier direktøren.

Søvnmangel har konsekvenser

Ross Phillips, forsker ved transportøkonomisk institutt

Ross Phillips forsker ved Transportøkonomisk institutt jobber med å kartlegge hvor trette arbeiderne i forskjellige transportformer er.

Foto: Tove Lauluten

Over tid kan mangel på søvn føre til fatigue. En tilstand med forskjellige grader, som gir en utmattelse som ikke nødvendigvis lindres av søvn.

Toss Phillips ved Transportøkonomisk institutt har forsket på fatigue blant transportoperatører siden 2011. Forskeren mener det er ulike årsaker til fatigue blant arbeidstagere til sjøs.

– Fatigue kommer ikke alltid av direkte søvnmangel. For eksempel opplever ofte de som jobber på fiskebåter et mentalt press fordi de har for mye å tenke på og det er mange oppgaver som skal gjennomføres samtidig, sier Phillips.

Sammen med FNs sjøsikkerhetsorganisasjon, Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO), kartlegger han situasjonen i Norge. IMO arbeider også for å finne retningslinjer for hvordan fatigue kan unngås til sjøs. Men å fastslå at en ulykke skyldes fatigue kan være vanskelig.

– Når det gjelder grunnstøtinger er det søvnmangel et problem. 11 prosent skyldes søvnighet, men her er det nok flere mørketall. For om det oppstår en annen type fatigue enn at man sovner, blir det i liten grad fanget opp, forteller forskeren.