Hopp til innhold

– Nordland blir ofret i en nasjonal hestehandel

Styringsgruppa bak «Indeks Nordland» mener fylket må få ta en større del av oljeeventyret.

Ivar Kristiansen om olje

Beregninger utført av Rystad Energy viser at utsettelsen av konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja kan koste den norske stat minimum 125 milliarder kroner i form av tapte inntekter. – Vi har alt det resten av verden etterspør, derfor må vi få klar beskjed om hva vi kan drive med som kan gi en tilsvarende aktivitet som olje, sier Ivar Kristiansen, leder for NHO i Nordland.

Foto: Eeg, Jon/Falch, Knut / SCANPIX

Leder for NHO i Nordland og medlem av styringsgruppen, Ivar Kristiansen, er lei av at fylket må lide av det han kaller en nasjonal hestehandel.

– Når vi som følge av sentrale beslutninger sier nei til investeringer på 150 til 200 milliarder og langsiktige ringvirkninger for Nordland, er det bekymringsfullt for oss.

– Ikke del av «gullkysten»

Den aller viktigste faktoren for utvikling av næringslivet i Nordland er at fylket blir en langt større del av oljevirksomheten enn i dag, og derfor må det settes i gang konsekvensutredning av det nordøstlige Norskehavet.

Indeks Nordland 2014

Indeks Nordland, som er en tilstandsrapport for næringslivet i fylket, ble offentliggjort for tiende gang i dag, og oppfordringen er klar.

– Vi går glipp av utrolige muligheter, og da må vi si ifra om at dette ikke er greit og presse på for at Nordland skal få en større plass på det norske oljekartet, sier NHO-lederen til NRK.no.

Nybasen på Horvneset

Nybasen på Horvneset i Sandnessjøen. Kanskje det mest synlige beviset på ringvirkninger fra oljeaktivitet utenfor Nordlandskysten.

Foto: Frank Nygård / NRK

Kristiansen frykter at Nordland fra Helgeland og nordover skal bli utelatt.

– Når vi ser hvordan det er bygd opp en gullkyst fra Sørlandet og opp til Helgeland som følge av petroleumsaktivitet, så må vi være tydelige på at dette er tapte muligheter for Nordland fylke.

Selv om folketallet i fylket økte i fjor, skjer veksten saktere her enn i resten av landet. Blant annet pendler 7000 nordlendinger ut av fylket.

– Vi har sett utviklinga i over 40 år i sør. Med en gigantisk investering, utvikling, utbygging, vekst i folketallet, det er en magnet på ungdom, kunnskapsjobber, store inntekter og så videre, fortsetter Kristiansen.

Hadde ingen valg

Margunn Ebbesen, Nordland Høyre

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H).

Foto: Adrian Dahl Johansen

Men stortingsrepresentant for Høyre Margunn Ebbesen sier regjeringen ikke hadde annet valg enn å skrinlegge Lofoten og Vesterålen, i regjeringsforhandlingene med KrF og Venstre.

– Da er det viktig at næringslivet gjør seg selv i stand til å ta imot olje- og gassaktiviteten når den kommer nordover. Det har de en unik mulighet til nå med Aasta Hansteen-feltet.

Ebbesen er selv fra Brønnøy på Helgeland, der den eneste oljeaktiviteten i Nordland foregår. På Helgeland har olje- og gassnæringen skapt noe vekst, og det er bestemt at gassfeltet Aasta Hansteen utenfor Nordlandskysten skal bygges ut.

– Vi vil jobbe aktivt på Stortinget for å få åpnet områder lenger nord for konsekvensutredning. Det er fryktelig synd å gi fra seg viktige områder for Nordland, men det må et flertall til for å danne regjering. Venstre og KrF klarte å stoppe konsekvensutredninga, og de bør svare på hvordan de vil løse den floken Nordland og Nord-Norge kommer i, sier hun.

Krever alternativer

Når regjeringen har sagt et foreløpig nei til konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen, mener Kristiansen at norske myndigheter må åpne nye dører for Nordland.

– Det betyr mye for fremtidsoptimismen og det må skje raskt. Nordland må tilbys andre muligheter.

Beregninger utført av Rystad Energy viser at utsettelsen av konsekvensutredning
for Lofoten, Vesterålen og Senja kan koste den norske stat minimum 125 milliarder kroner i form av tapte inntekter.

– Vi må få beskjed om hva vi får lov til å gjøre innenfor utvikling av fiskeri, havbruk, mineralnæring og reiseliv. Vi har alt det resten av verden etterspør, derfor må vi få klar beskjed om hva vi kan drive med som kan gi en tilsvarende aktivitet som olje, sier Kristiansen.

Indeks Nordland er et næringsbarometer utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø AS, Innovasjon Norge, NAV Nordland, DNB, NHO Nordland og Nordland fylkeskommune.

Helgelandsbasen i Sandessjøen

Helgelandsbasen i Sandnessjøen

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK