Krever dobbeltspor på Ofotbanen

I løpet av dette året må det komme ei beslutning om å bygge dobbeltspor på Ofotbanen. Det mener styringsgruppa bak Indeks Nordland.

Passasjertog på Ofotbanen i Norddalen

SPRENGT KAPASITET: PÅ Ofotbanen mellom Narvik og Kiruna er det stort behov for utbedring. Bygging av dobbeltspor er det eneste som vil løse framtidas utfordringer, mener Indeks Nordland.

Foto: Samfoto/NTB SCANPIX / Helge Sunde

Erlend Bullvåg

Erlend Bullvåg, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø.

Foto: Ola Hellnes / NRK

Dobbeltspor er helt nødvendig for Narvik som den siste tida har mistet nærmere 500 arbeidsplasser.

– For Narvik vil ei utbygging av Ofotbanen gi krevende og helårlige arbeidsplasser, og det er kjempeviktig for Narvik og hele regionen. Det vil også skape andre muligheter, sier førsteamanuensis ved Handelhøgskolen i Bodø, Erlend Bullvåg, som står bak konjunkturrapporten Indeks Nordland.

Han mener det i løpet av året må bli tatt ei beslutning i denne saka.

Må ha penger i full fart

Malmtog på Ofotbanen

Malmtog på Ofotbanen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Tog fullastet med malm har vært et kjennetegn for Narvik siden 1902 og byen har i over hundre år fungert som viktigste havn for utskiping av jernmalm fra svenske gruver.

Etterspørselen på strekninga mellom Kiruna og Narvik er stadig økende, særlig fra svenske gruveselskap, som LKAB og Northland Resources. Kapasiteten er i ferd med å nå taket. Derfor mener mange at dobbeltspor er eneste løsning på kapasitetsutfordringene. Og det haster.

– Det som i alle fall er helt klart er at hvis vi skal klare å møte dette behovet og løse dette transportbehovet i årene framover, så må vi få til ei finansieringsløsning i full fart, sier banesjef Thor Brækkan.

Transportplanen avgjør

Nasjonal Transportplan for 2014 til 2023 legges fram i løpet av våren. I forslaget som ble presentert i februar i fjor, er behovet for økt kapasitet og viktigheten av dobbeltspor på Ofotbanen poengtert flere ganger. Der står det også at det skal prioriteres en tiltakspakke som samlet gir en kapasitetsøkning på 50 prosent. Det er ikke nok, mener banesjefen. Men på fylket har de likevel høye forventinger til den endelige planen som vedtas om kort tid.

– Jeg forventer at de lytter til oss og skjønner hvor stort behovet er. Og også at de lytter til de andre samferdselsministrene, særlig i Sverige og Finland. For dette trengs, sier fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo.

Ofotbanen gammelt

Ofotbanen er mer enn 100 år, her er et bilde fra gamle dager.

Foto: Nyhetsspiller / NRK
Ringvirkninger

LKAB transporterer 27 millioner tonn malm i året på jernbane, og planlegger å øke til 40 millioner tonn i året.

I tillegg kommer nye aktører, økt containertransport og persontrafikken. Men jernbanen mellom Kiruna og Narvik er ikke bygget for å klare økninga.

Kommer ikke utbygginga av dobbeltspor på Ofotbanen med i Nasjonal transport plan i 2014, kan det få negative konsekvenser for både gruveselskap og Narvik.

– Utviklinga av Narvik havn avhenger at vi får en kontinuerlig utvikling av jernbanen, sa havnedirektøren i Narvik, Rune Arnøy. til NRK for vel ett år siden.

Og ved Universitetet har de som har skrevet Indeks Nordland stor tro på at Nasjonal Transportplan vil sette fart på Ofotbanen. Da vil også ringvirkningene for Narvik komme.

– Togene skal vedlikeholdes, det skal planlegges og det blir muligheter for ny industri i Narvik. All malmen trenges ikke og selges i store hauger til Europa, noe kan videreforedles, sier en optimistisk førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø, Erlend Bullvåg.

NRK Nordland har filmet Ofotbanen fra start til mål fra helikopter.
OBS: LIGGER UTE I NRK NORDLAND FYLKESLEKSIKON!