– Jeg er både svært skuffet og overrasket

Regjeringen gir totalt 80 millioner i omstillingsmidler til Andøy kommune. Resten av de 150 millionene kommunen ba om i søknaden til omstillingsmidler må Nordland fylke og Andøy bli enige om seg imellom.

Ordfører Jonni Solsvik Andøy kommune

Ordfører Jonni Solsvik i Andøy kommune er ikke fornøyd med bevilgningen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Hvis 80 millioner kroner er det staten mener er rammen for omstillingsprogrammet er jeg både skuffet og overrasket over det, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik.

Den 15. november 2016 vedtok Stortinget å legge ned Andøya flystasjon. Dermed forsvinner 300 arbeidsplasser, og kommunen frykter at hver femte innbygger i kommunen må flytte. Andøy kommune hadde 4.900 innbyggere ved årsskiftet. Det har skapt reaksjoner.

Etter vedtaket lovte regjeringen å komme med et plaster på såret og penger til omstilling. I dag melder regjeringen at Andøy får totalt 80 millioner til omstilling, inkludert de 5 millionene som ble bevilget tidligere i år.

– Når vi søkte om et omstillingsprogram til 150 millioner kroner, anså vi det sett på bakgrunn av utfordringene vi står oppi som et minimum til hva vi skal kunne levere gjennom en omstillingsperiode. Det er drøyt halvparten av det vi søkte om, sier Solsvik.

– Forventer at fylkeskommunen stiller opp

Regjeringen bevilger ytterligere 15 millioner kroner i revidert statsbudsjett. I årene som kommer vil det bli bevilget 60 millioner til, i tillegg til 5 millioner som ble bevilget tidligere.

Jan Tore Sanner i debatt i politisk kvarter

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Foto: NRK

– Nå stiller staten opp med 80 millioner kroner og vi forventer at også fylkeskommunen stiller opp, så må fylkeskommunen og kommunen ta stilling til hvor mye det skal være, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han legger til at pengene som staten nå stiller til disposisjon er et betydelig høyere beløp enn hva man har stilt opp med tidligere og mener det er en svært god pakke til omstilling i kommunen.

– Har ingen mulighet til å fylle gapet

– Opp mot behovet i søknaden kommunen har levert er dette svært skuffende. Man forutsatte at 90 prosent skulle komme fra statlige midler, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland fylkeskommune.

Tomas Norvoll

Tomas Norvoll mener bevilgningen er skuffende.

Foto: Benjamin Fredriksen

Han mener at de umiddelbare konsekvensene er at om dette blir stående kan det oppfattes som at Regjeringen og Stortinget svikter kommunen i en vanskelig situasjon.

– Med mindre det er noe mer enn det som har kommet nå i dag som jeg ikke er kjent med, er ikke dette en solid pakke og den møter ikke de omstillingsbehovene som ligger i kommunen. Jeg sitter med en følelse av at man her ikke tar det ansvaret man har, sier Norvoll.

– Hvor mye har fylkeskommunen mulighet til å bidra med?

– Utgangspunktet vårt var en fordeling hvor staten gikk inn med 90 prosent. Vi må se på i hvilken grad vi kan bidra. Fylket er opptatt av å hjelpe Andøy, men vi har ingen mulighet til å fylle hele det gapet opp til de 150 millionene kommunen søkte om, sier han.

Bevilger 6,6 millioner til romforskning

I tillegg bevilger Sanner, Røe Isaksen og Solvik-Olsen 6,6 millioner kroner til NAROM, Andøya Space Center. Disse midlene går utenfor omstillingspakken og medfører en nær dobling av midlene.

– Jeg er veldig glad for satsing på norsk romvirksomhet relatert til Andøya Space Center, der er mulighetene mange, sier ordføreren.

Han legger likevel til at dette ikke veier opp for betraktelig mindre i omstillingsmidler enn kommunen hadde søkt om.