Andøy får 5 millioner kroner til omstilling

– Det er helt avgjørende at storsamfunnet stiller opp når et lokalsamfunn rammes, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H). Regjeringen bevilger fem millioner kroner til å starte opp omstillingsarbeidet i Andøy.

Bakkemannskaper utfører teknisk sjekk på et Orion-fly på Andøya flystasjon

700 personer miste jobben i Andøy når flystasjonen leges ned.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Vi setter av fem millioner kroner til oppstart av dette viktige omstillingsarbeidet. Midlene blir bevilget til Nordland fylkeskommune, som får ansvaret for bruken av midlene i samarbeid med Innovasjon Norge og kommunen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til rammene for det langsiktige omstillingsarbeidet i kommunen i løpet av våren 2017.

Når flystasjonen legges ned om få år, og flyttes til Evenens vil 20 prosent av de sysselsatte i kommunen miste jobben. 650–700 arbeidsplasser blir direkte eller indirekte berørt. På sikt vil 20 prosent av de 5.000 innbyggerne våre sannsynligvis måtte flytte fra kommunen.

Vil få store konsekvenser

Jan Tore Sanner

– Det er helt avgjørende at storsamfunnet stiller opp når et lokalsamfunn rammes, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nedleggelsen av flystasjonen på Andøya er det enkeltvedtaket i langtidsplanen som vil ha størst konsekvenser for et lokalsamfunn og mange har vært uenig i planene, både av økonomiske, sosiale og militære hensyn.

Men i november ble det klart at flertallet på Stortinget ønsker å legge ned flystasjonen og heller samle både kampfly og overvåkningsflyene på en felles base på Evenes. Det var regjeringspartiet og Arbeiderpartiet som sikret flertallet, mens Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ikke ville gi si støtte.

– Må komme raskt i gang

– Det er helt avgjørende at storsamfunnet stiller opp når et lokalsamfunn rammes. Hvis vi skal lykkes med en god omstillingsprosess på Andøy, må vi komme raskt i gang. Vi har lang erfaring fra store omstillingsprosjekter i flere kommuner i Norge, og det er viktig med lokal forankring. Vi må få opp en god plan for nye, trygge og lønnsomme arbeidsplasser på Andøy, understreker Sanner.

De fem millionene skal brukes til å starte planleggingen av omstillingen. Det vil komme mer penger etter hvert.

Vil ha statlige arbeidsplasser

Sanner er i dialog med ordfører Jonni Solsvik (H) på Andøy, som ønsker at statlige arbeidsplasser flyttes til Andøy.

– Vi tar med oss Solsviks innspill om at kommunen ønsker seg statlige arbeidsplasser med oss i det videre arbeidet. Vi jobber med en plan for utfasing av statlige arbeidsplasser, sier Sanner til NRK.