Polarsirkelen lufthavn blir fjernstyrt fra større flyplass

– Polarsirkelen lufthavn skal bli noe spenstig for framtiden, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Direktør i Avinor, Dag Falk-Petersen
Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Samferdselsdepartementet ga i dag Avinor beskjed om å starte planleggingen av en ny regional flyplass på Hauan i Mo i Rana. Flyplassen skal kunne ta ned store passasjerfly og vil bli Norges mest moderne regionale flyplass.

– Dette er et skritt i realiseringen av lufthavnen, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Han kan ikke si med 100 prosents sikkerhet av flyplassen blir en realitet.

– Sikker kan man aldri være. Det er derfor vi skal gjøre disse studiene. Men vi mener vi er på ganske trygg grunn.

Konsernsjefen er klar på at Polarsirkelen lufthavn må finansieres utenfor Avinor.

– Vi har ikke økonomiske rammer til et slikt prosjekt. Flyplassen er en samfunnsøkonomisk lønnsom løsning, men bedriftsøkonomisk svært ulønnsomt. Det blir opp til departementet og Stortinget å behandle saken videre når den tid kommer, sier han.

Dersom flyplassen blir bygd, vil det bli en svært effektiv flyplass for passasjerene.

– Det skal bli enkelt å komme seg dit og reise derfra. Det skal bli enkle prosesser å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen, sier Dag Falk-Petersen i Avinor.

Fjernstyrt flyplass

Samferdselsdepartementet ga i dag Avinor beskjed om å starte planleggingen av en ny regional flyplass på Hauan i Mo i Rana. Flyplassen skal kunne ta ned store passasjerfly og vil bli norges mest moderne regionale flyplass.

Så mye som mulig av tekniske løsninger skal fjernstyres fra andre steder. Avinor vil se på løsninger hvor tårnet, kontroll av innflyging, sikkerhetssjekken, og brøytebilene skal fjernstyres fra en større flyplass.

– Denne flyplassen skal bli noe spenstig for framtiden, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

– Var usikker på Avinor

Departementet vil altså ha en 2200 meter lang rullebane som kan ta ned de største innenlands flyene. Planleggingen skal være ferdig høsten 2015 og lufthavna vil bli Norges mest moderne, dersom ikke noe i utredningen tilsier at flyplassen ikke kan bygges likevel.

Statssekretær John-Ragnar Aarset

– Vi synes at Avinors forståelse av oppdraget har vært uklart. Det er det mange som har vært usikre på, også i Rana-miljøet, sier statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Det er viktig at Avinor benytter seg av det omfattende utgreingsarbeidet som er gjort lokalt i miljøet rundt Polarsirkelen lufthavnutvikling, sier statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet.

Ifølge Aarset har det virker som at Avinor har vært usikker på hva departementet ønsker.

– Vi synes at Avinors forståelse av oppdraget har vært uklart. Det er det mange som har vært usikre på, også i Rana-miljøet. Vi har funnet grunn til å presisere at det skal planlegges en stor lufthavn som er i stand til å betjene de store flyene til SAS og Norwegian, sier Aarset.

Legge ned Mosjøen

Han sier departementet vil komme tilbake til hva som vil skje med flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen.

– Det gjennomføres en ekstern analyse som ser på konsekvensene av en endring i lufthavnstrukturen. Det har vært et sterkt ønske lokalt i regionen om en ekstern utredning. Det har vært mye følelser og diskusjon rundt flyplasstrukturen på Helgeland. Konklusjonen kan imidlertid bli nedlegging av flyplassen i Mosjøen, men det har ikke regjeringen tatt endelig stilling til. Uansett blir det nyttig å få det hele og totale bildet av hvilke endringer den nye lufthavnstrukturen vil medføre, sier Aarset.

Han understreker at det skal bygges mye ny og god vei i regionen, som vil gjøre det lettere for helgelendingene å komme seg til Hauan.

– Det er viktig del av det totale samferdselsbildet i regionen.

Ikke penger i statsbudsjettet

Avinor skal betale for arbeidet med å planlegge den nye flyplassen. Hvem som skal ta regningen for flyplassen er fortsatt i det blå.

I forrige nasjonale transportplan ble det ikke bevilget en eneste krone til den foreslåtte flyplassen på Hauan i Rana.

– Finansieringen blir et viktig arbeid i tida som kommer. Først må vi få vite den endelige prislappen. Det blir en del av Avinors arbeid. Lokale krefter må også ta sin del av regningen.

Om to uker legges statsbudsjettet fram, men Aarset antyder langt på vei at det ikke kommer penger her.

– Det som skal gjøres i 2015 er det uansett Avinor som skal betale. Så skal Samferdselsdepartementet finansiere den eksterne, regionale utredningen.

Avinor skal ha sitt arbeid med konsesjonssøknaden ferdig neste høst. Arset tør ikke spekulere i når spaden skal stikkes i jorda for Polarsirkelen lufthavn.

– Vi må ta ett steg i gangen. Vi kan si mer når konsesjonssøknaden foreligger.