Bekymret for flyplassen i Sandnessjøen

Avinors nye rapport om småflyplassene i Norge viser at det kan brenne et blått lys for flyplassen i Sandnessjøen, mener Frp. Årsaken er at avstanden til en ny storflyplass i Rana, blir for kort.

Sandnessjøen Airport, Alsten, Helgeland, Nordland, Norway

Frp i Nordland mener en ny storflyplass i Rana, kan true eksistensen til Stokka lufthavn i Sandnessjøen.

Foto: (cc) Wikimedia Commons

I forrige uke la Avinor fram sin rapport om framtidig lufthavnstruktur. Bakgrunnen er at selskapet må spare mellom 100–150 millioner kroner fram til 2019. På sikt kan småflyplasser bli lagt ned.

I rapporten skisseres flere mulige kriterier når skjebnen til småflyplassene skal avgjøres. Avstand til nærmeste stamlufthavn kan være av betydning. I rapporten heter det blant annet:

Med de fordelene tilgangen til stamlufthavn gir, er det naturlig å akseptere lengre kjøretid til stamlufthavn enn til lokal lufthavn og at tilgang til stamlufthavn innenfor en rimelig kjøretid kan erstatte tilgang til lokal lufthavn med kortere kjøretid.

Rapporten gjør lederen i samferdselskomiteen på fylkestinget i Nordland, Richard Dagsvik (Frp) bekymret.

– Kan komme under press

Richard Dagsvik

Fylkestingsrepresentant for Frp, Richard Dagsvik, er redd en storflyplass på Helgeland får konsekvenser for flyplassen i Sandnessjøen.

Foto: Kari Skeie / NRK

Med kriteriet på 2,5 timers reisetid mellom stamruteflyplass og de forskjellige regionene, kan flyplassen i Sandnessjøen komme under press dersom man bygger en ny storflyplass i Rana, sier Dagsvik.

I fjor høst ga Samferdselsdepartementet Avinor beskjed om å starte planleggingen av en ny regional flyplass på Hauan i Mo i Rana. Blir planen realisert, er det ventet at småflyplassene i Rana og i Vefsn legges ned. Nå kan også Stokka lufthavn i Sandnessjøen stå for tur, mener Dagsvik.

Vi som har vært kritiske til prosjektet i Rana har hevdet at dette kunne komme til å skje, mens de som har stått bak prosjektet har sagt at dette ikke vil være en problemstilling. Nå viser rapporten til Avinor at å legge ned flyplassen i Sandnessjøen for å forsvare en storflyplass i Mo i Rana, kan være et scenario, sier Dagsvik.

Alvorlig for hele Helgeland

Dagsvik mener hele Helgeland bør ta signalene på alvor.

Jeg synes hele Helgeland bør være bekymret. Hvis disse kriteriene seiler opp som en del av forutsetningen, vil det være veldig uheldig. Regionen er avhengig av næringslivet kysten. Hvis man mister flyplassen i Sandnessjøen vil det være direkte undergravende for både olje og gass, turisme og havbruksnæringen.

– Tar feil

Henrik Johansen er daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling. De siste åtte årene har han ledet arbeidet med å få myndighetene med på å bygge en storflyplass på Hauan i Rana kommune.

Henrik Johansen

Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling, mener flyplassen i Sandnessjøen er trygg.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Richard Dagsvik tar heldigvis feil. Flyplassen i Sandnessjøen har en lang og god framtid foran seg. Det viser Avinor ved at det ble gjort store investeringer da rullebanen i fjor ble forlenget fra 800 til 1200 meter.

– Men Avinor må spare penger. Kan ikke det bety at selskapet på et eller annet tidspunkt også vil se på flyplassen i Sandnessjøen dersom det kommer en storflyplass?

– Flyplassen i Sandnessjøen har en samfunnsøkonomisk og næringsmessig stor verdi som langt overgår Avinor sine kostnader. Her er det samfunnet og næringslivet sine interesser som er bestemmende for framtida. Ikke bunnlinja til Avinor, sier Johansen.